โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 4.0 WPF ขัดข้องถ้าวัตถุต้นทางของการผูกข้อมูลในตัวควบคุมเป็นองค์ประกอบที่กำหนดไว้ภายนอกขอบเขตของชื่อของตัวควบคุม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2461678 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมี Microsoft โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 4.0 Windows งานนำเสนอมูลฐาน (WPF)
  • วัตถุต้นทางของการผูกข้อมูลในตัวควบคุมของโปรแกรมประยุกต์ WPF มีองค์ประกอบที่กำหนดไว้ภายนอกขอบเขตของชื่อของตัวควบคุม
  • คุณสามารถทำการดำเนินการบางอย่าง โดยใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ WPF หลังจากที่คุณทำการดำเนินการเหล่านี้ วัตถุเป้าหมายของการรวมจะถูกเอาออกจากทรีที่มองเห็น และคอลเลกชันเบจ reclaims องค์ประกอบเป้าหมาย ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นก่อนเริ่มต้นรอบเค้าโครงถัดไปในแอพลิเคชัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ การArgumentNullExceptionเกิดข้อยกเว้น และแอพลิเคชัน WPF ขัดข้อง ถ้าคุณตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ คุณได้รับข้อความแสดงสแตกการเรียกที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" พร้อมกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ค่าที่ไม่สามารถเป็น null

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากอาร์กิวเมนต์ที่เป็น null ถูกส่งกลับ โดยแอพลิเคชัน WPF เมื่อมัน reevaluates การรวมข้อมูลในตัวควบคุม

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

หมายเหตุ:คุณยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft ในการเชื่อมต่อ:
http://connect.microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=33315

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 4.0 Framework .NET ที่ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนถ้าไม่มีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ของ Windows Server 2008, Windows 7 และ ของ Windows Server 2008 R2 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationframework.dll4.0.30319.3956,347,11224 2010 พฤศจิกายน08:21x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ของ Windows Server 2008, Windows 7 และ ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationframework.dll4.0.30319.3956,347,11224 2010 พฤศจิกายน08:21x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียกข้อมูลการกองซ้อน
at MS.Internal.Data.ElementObjectRef.GetObject(DependencyObject d, ObjectRefArgs args)
at MS.Internal.Data.ObjectRef.GetDataObject(DependencyObject d, ObjectRefArgs args)
at System.Windows.Data.BindingExpression.MS.Internal.Data.IDataBindEngineClient.VerifySourceReference(Boolean lastChance)
at MS.Internal.Data.DataBindEngine.Task.Run(Boolean lastChance)
at MS.Internal.Data.DataBindEngine.Run(Object arg)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2461678 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2461678 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2461678

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com