Article ID: 2464297 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת לחיצה כפולה על אחד מסוגי הקבצים הבאים:
 • Word document (.doc או .docx)
 • Excel (.xls או .xlsx)
 • PowerPoint (.ppt או .pptx)
ייתכן שתיתקל באחת הבעיות הבאות:
 1. סמל הקובץ ריק או שהוא מציג תמונה שגויה.
 2. הקובץ אינו נפתח.
 3. מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  לקובץ זה לא משויכת תוכנית לצורך ביצוע פעולה זו. צור שיוך ב'אפשרויות תיקייה' בלוח הבקרה.
 4. מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  <שם קובץ> אינו יישום Win32 חוקי

סיבה

בעיות אלו מתעוררות כאשר חסר השיוך בין הקובץ ליישום המתאים.

פתרון הבעיה

לפני שתמשיך בביצוע אחת השיטות המתוארות בסעיף זה, מומלץ לבדוק אם יש ריבוי התקנות של Office במחשב. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על הפעל.
  • עבור Windows XP, לחץ על הפעלה ואז לחץ בתיבה פתח.
  • עבור Windows Vista, לחץ בתיבה התחל חיפוש.
  • עבור Windows 7, לחץ בתיבה חפש בתוכניות וקבצים.
 2. הקלד appwiz.cpl, ואז לחץ על אישור.
 3. בדוק את רשימת התוכניות המותקנות כעת וחפש מספר התקנות של חבילת Microsoft Office.
אם מותקנות מספר התקנות של Microsoft Office במחשב, מומלץ לבצע את השלבים המתוארים בשיטה 2 של סעיף זה. אם קיימת רק התקנה אחת של Microsoft Office במחשב, בצע את השלבים המתוארים בשיטה 1 של סעיף זה. בצע את השלבים הרשומים תחת שיטה 3 רק אם הבעיה נמשכת לאחר שניסית את שתי השיטות הראשונות או לאחר שהתקנת את חבילת Microsoft Office Trial.

שיטה 1

אם קיימת רק התקנה אחת של Microsoft Office 2010 במחשב, בצע את הפעולות הבאות לתיקון Microsoft Office:
 1. לחץ על הפעל.
  • עבור Windows XP, לחץ על הפעלה ואז לחץ בתיבה פתח.
  • עבור Windows Vista, לחץ בתיבה התחל חיפוש.
  • עבור Windows 7, לחץ בתיבה חפש בתוכניות וקבצים.
 2. הקלד appwiz.cpl, ואז לחץ על אישור.
 3. בחר את חבילת Microsoft Office 2010 שברצונך לתקן ואז לחץ על שינוי.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2821478
 4. בחר תקן ולאחר מכן לחץ על המשך. ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב בסיום התיקון.
שיטה 2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם יש מספר התקנות של חבילת Microsoft Office 2010 במחשב, מומלץ להסיר את ההתקנה של החבילות המבוססות על 'לחץ להפעלה' כדי למנוע בעיות שיוך של סוגי קבצים. יהיה עליך להסיר את ההתקנה של חבילת Microsoft Office Starter, Microsoft Office Click-to-Run או Microsoft Office 2010 Trial ולתקן את ההתקנה המסורתית של Microsoft Office 2010 המבוססת MSI (חבילת Microsoft Installer):
 1. לחץ על הפעל.
  • עבור Windows XP, לחץ על הפעלה ואז לחץ בתיבה פתח.
  • עבור Windows Vista, לחץ בתיבה התחל חיפוש.
  • עבור Windows 7, לחץ בתיבה חפש בתוכניות וקבצים.
 2. הקלד appwiz.cpl, ואז לחץ על אישור.
 3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, בחר Microsoft Office Click-to-Run 2010, ולחץ על הסר (עבור Windows XP) או הסר התקנה (עבור Windows Vista ו-Windows 7).
 4. תוצג הנחיה המבקשת להסיר את ההתקנה של מה שבחרת. לחץ על כן.
 5. עקוב אחר ההנחיות להסרת ההתקנה, ואז הפעל מחדש את המחשב.
 6. לחץ על הפעל.
  • עבור Windows XP, לחץ על הפעלה ואז לחץ בתיבה פתח.
  • עבור Windows Vista, לחץ בתיבה התחל חיפוש.
  • עבור Windows 7, לחץ בתיבה חפש בתוכניות וקבצים.
 7. הקלד appwiz.cpl, ואז לחץ על אישור.
 8. בחר את חבילת Office 2010 המבוססת MSI שאותה ברצונך לתקן, ולחץ על שינוי.
 9. בחר תקן ולאחר מכן לחץ על המשך. ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב בסיום התיקון.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
שיטה 3
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הערה: שיטה זו עשויה שלא להיות תיקון קבוע לבעיית שיוך סוגי הקבצים שאתה חווה. מומלץ לבצע תחילה את השיטות הקודמות ולנסות שלבים אלה רק אם הבעיה נמשכת.

אם מותקנת במחשב רק גירסת Microsoft Office Starter, Microsoft Office 2010 Trial או Microsoft Office Click-to-Run 2010, בצע את הפעולות הבאות כדי לשייך מחדש ידנית את הקובץ:
 1. לחץ לחיצה ימנית על קובץ Microsoft Office שברצונך לפתוח. עבור Windows XP ייתכן שתצטרך להקיש על SHIFT וללחוץ לחיצה ימנית על הקובץ.
 2. בחר פתיחה באמצעות, ואז לחץ על בחר תוכנית ברירת מחדל... (עבור Windows 7 או Windows Vista) או בחר תוכנית (עבור Windows XP).
 3. ברשימת התוכניות המומלצות, בחר Microsoft Office Client Virtualization Handler.
 4. לחץ לסימון תיבת הסימון השתמש תמיד בתוכנית שנבחרה לפתיחת קבצים מסוג זה, ואז לחץ על אישור.

אם מותקנת במחשב רק חבילת Microsoft Office 2010 מבוססת MSI (חבילת Microsoft Installer) בצע את הפעולות הבאות כדי לשייך ידנית את הקובץ:
 1. לחץ לחיצה ימנית על קובץ Microsoft Office שברצונך לפתוח. עבור Windows XP ייתכן שתצטרך להקיש על SHIFT וללחוץ לחיצה ימנית על הקובץ.
 2. בחר פתיחה באמצעות, ואז לחץ על בחר תוכנית ברירת מחדל... (עבור Windows 7 או Windows Vista) או בחר תוכנית (עבור Windows XP).
 3. ברשימת התוכניות המומלצות, בחר את התוכנית המתאימה לשיוך עם הקובץ.
 4. לחץ לסימון תיבת הסימון השתמש תמיד בתוכנית שנבחרה לפתיחת קבצים מסוג זה, ואז לחץ על אישור.
סמל הקובץ צריך להציג כעת את התמונה הנכונה והוא אמור להיפתח בתוכנית הנכונה של Microsoft Office.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed


מידע נוסף

גירסאות Click-to-Run וגירסת MSI (חבילת Microsoft Installer) המסורתית של Microsoft Office 2010 לא נועדו לשימוש יחד על אותו מחשב. מומלץ לבחור גירסה אחת להפעלה במחשב כדי למנוע בעיות כגון אלה המתוארות במאמר זה.

לקבלת מידע נוסף על Microsoft Office Click-to-Run ושיוכי קבצים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

982434 סקירה של Microsoft Office Click-to-Run עבור Office 2010


אם עקבת אחר השלבים במאמר זה ועדיין מתקבלות אותן הודעות שגיאה הרשומות בסעיף 'מאפייני הבעיה' במאמר זה, ייתכן ויש בעיות של הרשאות ברישום במחשב.
מכיוון שייתכן שאין אפשרות לדעת מה גרם לבעיות בהרשאות, מומלץ לנסות לשחזר את Windows למצב קודם.

שחזר קבצים והגדרות של המערכת (Windows 7)
http://windows.microsoft.com/he-il/windows7/Restore-system-files-and-settings

כיצד לתקן את מערכת ההפעלה וכיצד לשחזר את תצורת מערכת ההפעלה לנקודה מוקדמת יותר בזמן ב- Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936212 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם
http://support.microsoft.com/kb/306084/he


אם קובצי Excel עדיין אינם נפתחים, אך השגיאה אינה מופיעה לאחר ביצוע שלבים אלה, ייתכן שבפניך בעיה נוספת שעליך לפתור.

מומלץ לבדוק גם את התוכן במאמר הבא:
http://support.microsoft.com/kb/211494/he


הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2464297 - Last Review: יום שלישי 26 פברואר 2013 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
מילות מפתח 
KB2464297

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com