MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2003: 12 เมษายน 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2464588 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS11-022 เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน no-ค่าธรรมเนียมจะมีการสนับสนุน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือ ด้วยการติดต่อของบริษัทในเครือของ Microsoft ในเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ท้องถิ่นของคุณ Microsoft สำหรับเรื่องการสนับสนุนกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สนับสนุนนานาชาติของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
ลูกค้าอเมริกาเหนือยังสามารถขอรับการโต้ตอบแบบทันทีเข้าไป ยังฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลไม่มีค่าธรรมเนียมไม่จำกัด หรือ เพื่อสนับสนุนการสนทนาแต่ละที่ไม่จำกัด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานผ่านทางผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่ประกอบด้วยเค้าโครงให้กับรูปพื้นหลังใน PowerPoint 2003 ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า เนื้อหาบางอย่าง (ข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ) ได้รับความเสียหาย คุณสามารถกำหนดว่าเนื้อหาใดได้สูญหาย โดยการดูเค้าโครง แต่ไม่ได้โดยการดูเนื้อหาภาพนิ่ง รายการที่ถูกเอาออกจะแสดงเป็นกล่องที่ว่างเปล่าหรือกล่องที่ประกอบด้วย "cleansed"

ความละเอียด

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2543241 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2543241คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office PowerPoint 2003

วิธีแก้ไขปัญหา

 • วิธีแก้ที่ 1: เปิดแฟ้มที่ได้รับผลกระทบใน PowerPoint 2007 หรือ 2010 แล้ว ลบรูปจากต้นแบบภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ ใน PowerPoint 2007 หรือ ใน PowerPoint 2010
  2. คลิก มุมมองคลิก มุมมองต้นแบบแล้ว คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง เมื่อต้องการดูมุมมองต้นแบบ
  3. ลบรูปที่เป็นสาเหตุของปัญหาในแต่ละต้นแบบ


  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ต้องใช้รูปภาพที่ถูกลบในภาพนิ่ง แทรกแฟ้มเหล่านั้นลงในแต่ละภาพนิ่งแทนที่จะเป็นต้นแบบโดยตรง คุณสามารถแก้ไขแฟ้มที่มีทำการเปลี่ยนแปลงนี้ใน PowerPoint 2003
 • แก้ปัญหาที่ 2: เปิดแฟ้มที่ได้รับผลกระทบใน PowerPoint 2010 และบันทึกเป็นงานนำ "รูปภาพเสนอ PowerPoint (.pptx)

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดแฟ้มที่ได้รับผลกระทบใน PowerPoint 2010
  2. คลิก บันทึกเป็นแล้ว เลือก งานนำเสนอรูปภาพของ PowerPoint เมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม


  หมายเหตุถ้าแก้ไขไม่จำเป็น กำหนดค่าภาพนิ่งทั้งหมดเป็นรูป โดยใช้กระบวนการก่อนหน้านี้ แฟ้มที่บันทึกไว้รูปไม่สามารถ re-edited เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดกลายเป็น รูปภาพเมื่อมีแปลงแฟ้ม
 • แก้ปัญหาที่ 3: เปิดแฟ้มที่ได้รับผลกระทบใน PowerPoint 2007 และบันทึกเป็นรูปแบบ HTML

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดแฟ้มที่ได้รับผลกระทบใน PowerPoint 2007
  2. คลิก บันทึกเป็นแล้ว เลือก เว็บเพจแบบแฟ้มเดียว หรือ เว็บเพจ เมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม
  หมายเหตุ แฟ้มสามารถเป็น re-edited ในรูปแบบนี้ใน PowerPoint 2003 อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาจะถูกบันทึกเป็นรูปแบบของ PowerPoint อีกครั้ง อาการที่จะเกิดขึ้น
 • วิธีแก้ปัญหา 4: หลังจากข้อผิดพลาด จะแสดงข้อความ บันทึกสำเนาของงานนำเสนอ และทำการแก้ไขในการคัดลอก

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307841 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
2413304 MS10-088: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2003:9 พฤศจิกายน 2010

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้า หรือใช้ โปรแกรมและคุณลักษณะ สินค้าใน'แผงควบคุม'

หมายเหตุ เมื่อคุณลบโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยนี้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่แผ่นดิสก์ที่ประกอบด้วย Microsoft Office PowerPoint 2003 นอกจากนี้ คุณอาจไม่มีตัวเลือกในการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยนี้จาก เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าหรือ โปรแกรมและคุณลักษณะ สินค้าใน'แผงควบคุม' มีสาเหตุต่าง ๆ ที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

903771 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office

แฟ้มข้อมูล

รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Powerpnt.exe11.0.8334.06,419,80002-มีนาคม-201121:20
Pp7x32.dll11.0.8329.094,54430-201019:50
Pptview.exe11.0.8318.01,790,80815 2010 ม.ค.00:48

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2464588 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew kbmt KB2464588 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2464588

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com