เก็บข้อมูลของ WMI ที่เสียหายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2464876 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เกิดความเสียหายเก็บข้อมูล Windows จัดการ Instrumentation (WMI) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista

ในสถานการณ์นี้ โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ใช้ประโยชน์ของ WMI บางอย่างอาจหยุดการตอบสนอง หรือพบการละเมิดการเข้าถึงเมื่อโปรแกรมประยุกต์หรือบริการแบบสอบถามเก็บข้อมูลของ WMI

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการ WMI ประมวลผลการดำเนินการลบภายในเก็บข้อมูลของ WMI ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ:corruptions การเก็บข้อมูลของ WMI ไม่ทั้งหมดมีสาเหตุจากปัญหานี้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Repdrvfs.dll6.0.6001.22798264,70416 2010 พฤศจิกายน14:58x86
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้245,24416 2010 พฤศจิกายน13:23ไม่สามารถใช้งานได้
Repdrvfs.dll6.0.6002.22526265,72816 2010 พฤศจิกายน16:05x86
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้245,24416 2010 พฤศจิกายน13:48ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Repdrvfs.dll6.0.6001.22798381,44016 2010 พฤศจิกายน16:07x64
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้287,00016 2010 พฤศจิกายน14:23ไม่สามารถใช้งานได้
Repdrvfs.dll6.0.6002.22526381,44016 2010 พฤศจิกายน16:27x64
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้286,91816 2010 พฤศจิกายน14:08ไม่สามารถใช้งานได้
Repdrvfs.dll6.0.6001.22798264,70416 2010 พฤศจิกายน14:58x86
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้245,24416 2010 พฤศจิกายน13:23ไม่สามารถใช้งานได้
Repdrvfs.dll6.0.6002.22526265,72816 2010 พฤศจิกายน16:05x86
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้245,24416 2010 พฤศจิกายน13:48ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Repdrvfs.dll6.0.6001.22798935,93616 2010 พฤศจิกายน15:40IA-64
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้241,67416 2010 พฤศจิกายน14:06ไม่สามารถใช้งานได้
Repdrvfs.dll6.0.6002.22526935,93616 2010 พฤศจิกายน16:27IA-64
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้241,74216 2010 พฤศจิกายน14:16ไม่สามารถใช้งานได้
Repdrvfs.dll6.0.6001.22798264,70416 2010 พฤศจิกายน14:58x86
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้245,24416 2010 พฤศจิกายน13:23ไม่สามารถใช้งานได้
Repdrvfs.dll6.0.6002.22526265,72816 2010 พฤศจิกายน16:05x86
Repdrvfs.tmfไม่สามารถใช้งานได้245,24416 2010 พฤศจิกายน13:48ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2257980รหัสข้อผิดพลาด "0x80041002 (WBEM_E_NOT_FOUND)" เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามจะเปิดใน namespace WMI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP2

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,078
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_06f537f11a47323eb560502df96f593e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22526_none_36e164328a00f6f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e2b4e11fcef90c72435ddaf625820ebe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22798_none_95c6a44511f908e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22798_none_7e7215144a4a7400.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,114
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22526_none_80a237c24739d006.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,114
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_a9c76aef4ed0af0dd482e4bfae338777_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22798_none_8f9570ca85ded0f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,068
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_dbb2fa3a9091d3cd6fe8f0d1eab260dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22526_none_7d1efb9009acb4b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,068
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22798_none_da90b09802a7e536.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,134
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22526_none_dcc0d345ff97413c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,134
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,102
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22798_none_e4e55aea3708a731.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,108
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22526_none_e7157d9833f80337.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,108
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_6420823640ef4836a39d48d845535cb9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22526_none_f83e34d36066acd6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,066
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_7eeccbdeb632fe6bc67aeb217d12f1fa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22798_none_dede2b5a948af2e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,066
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22798_none_7e73b90a4a487cfc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,124
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22526_none_80a3dbb84737d902.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,124
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,257
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22798_none_e4e55aea3708a731.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,108
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22526_none_e7157d9833f80337.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,108
วันที่ (UTC)16 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2464876 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2464876 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2464876

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com