PRB: ปัญหาการติดตั้ง COM + ขณะทำการปรับรุ่นเป็น Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 246499 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Microsoft Windows 2000 คุณอาจพบปัญหาเมื่อเริ่มต้นสแนปอินคอมโพเนนต์บริการจากเครื่องมือการจัดการ หรือคุณอาจสังเกตเห็นปัญหาเมื่อพยายามเรียกใช้เพจ ASP
หรือ
เมื่อคุณเปิดในคอมโพเนนต์บริการ Microsoft Management Console (MMC) ใน Windows 2000 และคลิกการขยายบริการคอมโพเนนต์และคอมพิวเตอร์โหน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แค็ตตาล็อกข้อผิดพลาด - มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังประมวลผลการดำเนินงานสุดท้าย: คลา 80040154 ไม่มีการลงทะเบียน

สาเหตุ

ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นหากมีปัญหาในระหว่างการติดตั้ง COM +

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในตอนต้นของเซ็ตอัพ Windows 2000 สร้างแฟ้มชื่อ ~ clbcatq.dll มีอยู่ของแฟ้มนี้สัญญาณที่ ติดตั้ง COM + ไม่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ COM + การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว มันลบแฟ้ม ~clbcatq.dll

ตรวจสอบว่า แฟ้ม ~clbcatq.dll อยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\system32 ถ้าดังนั้น จากนั้นจะเป็นไปได้ ที่บางล้มเหลวระหว่างการติดตั้ง COM + ถ้าแฟ้ม ~clbcatq.dll อยู่ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า:
 • การตั้งค่าคอมโพเนนต์ที่เลือกกำหนดได้ Windows 2000 พบปัญหา และยกเลิกก่อนกำหนด ก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้ COM + เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าของ หรือ

 • เซ็ตอัพ COM + พบปัญหา
windows 2000 ใช้ ~clbcatq.dll เพื่อกำหนดว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงแค็ตตาล็อก COM + หรือไม่ ถ้า DLL นี้มีอยู่ จากนั้น คุณไม่สามารถใช้สแนปอินคอมโพเนนต์บริการการจัดการแค็ตตาล็อก COM + และเพจ ASP และ DLLs ISAPI จะไม่ทำงาน

การวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

COM + การตั้งค่าล็อกข้อผิดพลาดไปยังแฟ้มที่ชื่อว่า Comsetup.log Comsetup.log ค้นหาข้อผิดพลาด

ถ้าคุณค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด COM + ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเริ่มต้น:
 1. ลบแฟ้ม ~clbcatq.dll
 2. ย้ายเนื้อหาของ %systemroot%\registration บริเวณอื่น
 3. ส่งออก HKLM\Software\Microsoft\COM3 สำหรับ posterity แล้วลบออก
 4. re-run COM + การตั้งค่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
  2. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
  3. คลิกถัดไปหลายครั้ง แล้วคลิกเสร็จสิ้น.
  เมื่อคุณคลิกเสร็จสิ้นจัดการคอมโพเนนต์เลือก Windows ตรวจสอบว่า COM + ได้ถูกเซ็ตอัพอย่างถูกต้อง ถ้า ไม่ ผู้จัดการของ Windows เลือกคอมโพเนนต์ re-attempts COM + การตั้งค่า
หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิด COM + การตั้งค่าพลาด (ตัวอย่าง เรียกไม่ COM + ติดตั้งสำเร็จอีกครั้ง), รวบรวมข้อผิดพลาดทั้งหมดที่พบใน Setuperr.log, Comsetup.log

หมายเหตุ:: ทำให้แน่ใจว่า การตั้งค่าข้อมูลเฉพาะตัวของแอปพลิเคชัน Pooled ของ IIS ออกแบบของกระบวนการในคอมโพเนนต์บริการถูกตั้งค่าการ IWAM_ (ชื่อคอมพิวเตอร์) หลังจากการตั้งค่า COM + เสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 246499 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft COM+ 1.0
Keywords: 
kbproductlink kberrmsg kbprb kbsysadmin kbmt KB246499 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:246499
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com