Straipsnio ID: 2465140 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Atk?r? savo sistem? naudodami ?Windows? sistemos atk?rimo funkcij?, o tada ?dieg? ?Microsoft Office Starter 2010?, pastebite, kad tiek ?Microsoft Excel Starter 2010?, tiek ?Microsoft Word Starter 2010?, jas paleidus, rodo t? pat? klaidos prane?im?:

"?<appname> Starter 2010? atidaryti negalima. Bandykite dar kart? arba valdymo skyde pataisykite produkt?.?

kur ?<appname>? yra arba ?Microsoft Excel Starter 2010?, arba ?Microsoft Word Starter 2010?.

Prie?astis

?i? problem? jau nagrin?ja ?Microsoft? ir, kai tik bus daugiau informacijos, ji bus paskelbta.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti problem?, ?sitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto, o tada atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Valdymo skyde paleiskite Programa ir funkcijos.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Microsoft Office Starter Edition 2010? ir pasirinkite Keisti.
  3. Kitame ekrane spustel?kite Taip, kad b?t? prad?tas taisymo procesas.
  4. Taisymo procesui pasibaigus spustel?kite Gerai.

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2465140 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 21 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Starter 2010
Rakta?od?iai: 
KB2465140

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com