Identifikator ?lanka: 2465140 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Ako vratite sistem u prethodno stanje pomo?u funkcije Windows System Restore (Oporavak sistema), a zatim instalirate Microsoft Office Starter 2010, primetili ste da su Microsoft Excel Starter 2010 i Microsoft Word Starter 2010 dali slede?u gre?ku kada su se pokrenuli:

"Nije mogu?e otvoriti <appname> Starter 2010. Poku?ajte ponovo ili popravite proizvod u kontrolnoj tabli.?

Gde je <appname> Microsoft Excel Starter 2010 ili Microsoft Word Starter 2010.

Uzrok

Ovaj problem istra?uje korporacija Microsoft i vi?e informacija ?e biti objavljeno ?im budu dostupne.

Re?enje

Da biste re?ili problem, uverite se da je ra?unar povezan sa Internetom, a zatim preduzmite slede?e korake:

  1. Pokrenite program i funkcije iz kontrolne table
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na Microsoft Office Starter Edition 2010 i izaberite stavku ?Promeni?
  3. Na slede?em ekranu kliknite na dugme ?Da? da biste pokrenuli popravku
  4. Kada popravka bude zavr?ena, kliknite na dugme ?U redu?

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2465140 - Poslednji pregled: 21. oktobar 2012. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Office Starter 2010
Klju?ne re?i: 
KB2465140

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com