ไม่โปรแกรมประยุกต์หรือบริการสามารถปรับปรุงตารางสายงานการผลิตของตนเองหลังจากที่พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเส้นทาง ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2465408 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถกำหนดที่อยู่หลายสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
 • คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ IP ที่เกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่าย อยู่ IP ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกผูกไว้ที่แรกอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มที่อยู่ IP ใหม่กับอะแดปเตอร์ คุณเอาที่อยู่ IP หรือคุณเปลี่ยนการกำหนดค่าที่อยู่ IP

  หมายเหตุ การดำเนินการนี้ควรทริกเกอร์ระบบปฏิบัติการเพื่อส่งการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเส้นทาง
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบนคอมพิวเตอร์
ไม่ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชันหรือการบริการสามารถปรับปรุงในตารางเส้นทางหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเส้นทาง

หมายเหตุ ในตารางเส้นทางถูกเก็บรักษา โดยแอพลิเคชันหรือการบริการ ไม่ใช่ ระบบ ตารางรายการสายงานการผลิต

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์สมมติตัวอย่าง:
 • คุณติดตั้งสายงานการผลิตและการบริการเข้าถึงระยะไกล (RRAS) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 บริการนี้ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต
 • คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ IP ที่สองอะแดปเตอร์เครือข่ายบนคอมพิวเตอร์
 • คุณเปิดหน้าต่างการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล การคลิกขวาที่การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้น เลือก แสดงตารางการกำหนดเส้นทาง IP.
ในสถานการณ์สมมตินี้ ในตารางเส้นทางที่แสดงไม่แสดง ip แอดเดรสที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป ลักษณะการทำงานที่คาดไว้คือ ว่า RRAS ที่ปรับปรุงในตารางเส้นทางหลังจากบริการได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ "hop ถัดไป" ที่อยู่ในกระบวนการแจ้งเตือนไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ เพื่อหนึ่ง หรือทั้งสองระบบปฏิบัติการ เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.760020xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.760117xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760121xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิส GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่มีออกมาอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญมากปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันอย่างกว้างขวาง เซอร์วิสของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20861187,26418 2010 Dec05:35x 86
Tcpip.sys6.1.7600.208611,298,30418 2010 Dec05:35x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620 2010 พฤศจิกายน12:29x 86
Tcpip.sys6.1.7601.216241,290,11218 2010 Dec08:05x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20861288,12818 2010 Dec06:12x 64
Tcpip.sys6.1.7600.208611,893,24818 2010 Dec06:13x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020 2010 พฤศจิกายน13:33x 64
Tcpip.sys6.1.7601.216241,923,96818 2010 Dec08:56x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20861482,68818 2010 Dec05:23586240
Tcpip.sys6.1.7600.208613,801,47218 2010 Dec05:23586240
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020 2010 พฤศจิกายน10:33586240
Tcpip.sys6.1.7601.216243,779,45618 2010 Dec09:41586240

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_48a52f5e57bb53a81aa1b4df3e72d38f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_98803cf45f49492f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม702
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b28c73881d5ac0ffeae1b2bccacf67a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_2d63e4f877ecc0e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม702
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_b38fab88e0cacd8f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,834
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)06:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_b5a4491cddce15bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,780
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_ac5bbd960f9ab414c6d6f46a68cfc403_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_dced42728da54511.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม706
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bd3ec78830fec655267951f994208d5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_f7230879db68c351.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม706
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_0fae470c99283ec5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,838
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_11c2e4a0962b86f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,784
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_30ae1a7718518a8442509f3ca00df76a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_1ae9facae6fbc5eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้มเป็น704
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_d6d4ce44139fed7e943389ce31852b39_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_58800dbdbf769391.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้มเป็น704
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_b3914f7ee0c8d68b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,836
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)06:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_b5a5ed12ddcc1eb8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,782
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2010
เวลา (UTC)21:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2465408 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2465408 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2465408

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com