การปรับปรุงมีพร้อมใช้งานสำหรับ Internet Explorer: 14 ธันวาคม 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2467659 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การปรับปรุงนี้เน้นปัญหาที่แนะนำตามบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2416400MS 10 090: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Windows Internet Explorer

KB2416400 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่จะปิดการตรวจหาอัตโนมัติของการเข้ารหัสภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรมมาตรฐาน (JIS) อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์บางอย่างใช้คอมโพเนนต์ใน Internet Explorer เพื่อแปลข้อความอีเมลภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในรูปแบบ HTML ดังนั้น เนื้อหาของข้อความอีเมลที่จะแสดงในรหัสที่ไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากการเข้ารหัส JIS ไม่อัตโนมัติพบ

หมายเหตุ:ผู้ใช้ที่มีการติดตั้งการปรับปรุง KB2416400 จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แต่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ (KB2467659) จะมีเสนอปรับปรุงความปลอดภัย KB2416400 ผ่านทาง Windows Update เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง KB2467659 จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือ เมื่อมีการนำเสนอผ่านทาง Windows Update

ข้อมูลเพิ่มเติม

<a0>$$$$</a0>Microsoft::


การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer 7 (KB2360131) ของ Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB2467659 x86.msu

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB2467659 x64.msu

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB2467659 ia64.msu

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB2467659 x64.msu

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB2467659 x86.msu

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB2467659 ia64.msu

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows XP (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsXP KB2467659 x

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows XP x 64 Edition (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP KB2467659 x

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 (KB2360131)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsServer2003 KB2467659 x

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 64 บิต Itanium Edition (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB2467659-ia64-ENU.exe

การปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2467659)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP KB2467659 x

วันวางจำหน่าย: 14 ธันวาคม 2010

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รุ่นที่ใช้ในการปรับปรุงนี้ใช้กับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ยังประกอบด้วยรายการของแฟ้ม สิ่งเหล่านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
980195MS10-034: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมของบิตการทำลาย ActiveX

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Internet Explorer ที่ติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • windows Vista Service Pack 2
 • windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

คำแนะนำในการกำหนดค่ารีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ถ้าคุณต้องการไม่ให้ติดตั้งการปรับปรุง 2467659 คุณสามารถใช้การตั้งค่ารีจิสทรีที่มีการกำหนดค่า โดยการปรับปรุงด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 86 -รุ่นตามและ x 64 - ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows คุณจำเป็นต้องสร้างเป็นfeature_disable_iso_2022_jp_sniffingคีย์ย่อยของรีจิสทรีภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Explorer\MAIN\FeatureControl HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  Explorer\MAIN\FeatureControl HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:feature_disable_iso_2022_jp_sniffingเมื่อต้องการตั้งชื่อคีย์ย่อยใหม่ และกด enter
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. พิมพ์ฉันexplore.exeเมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ และกด enter
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 10. ประเภท:*เมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ และกด enter
 11. ประเภท:0คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุ:ถ้าคุณมี Windows Internet Explorer 6 ติดตั้งอยู่ คุณต้องสร้างการเพิ่มเติมอีxplorer.exeรายการรีจิสทรีภายใต้การfeature_disable_iso_2022_jp_sniffingคีย์ย่อยของรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:Explore.exeเมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ และกด enter
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ประเภท:1คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
นอกจากนี้ สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows คุณจำเป็นต้องสร้างเป็นfeature_disable_iso_2022_jp_sniffingคีย์ย่อยของรีจิสทรีภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Explorer\MAIN\FeatureControl HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  Explorer\MAIN\FeatureControl HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:feature_disable_iso_2022_jp_sniffingเมื่อต้องการตั้งชื่อคีย์ย่อยใหม่ และกด enter
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:iexplore.exeเมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ และกด enter
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 10. ประเภท:*เมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ และกด enter
 11. ประเภท:0คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุ:ถ้าคุณมีโปรแกรม Internet explorer 6 ติดตั้งอยู่ คุณต้องสร้างการเพิ่มเติมExplorer.exeรายการรีจิสทรีภายใต้การfeature_disable_iso_2022_jp_sniffingคีย์ย่อยของรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:Explore.exeเมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ และกด enter
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ประเภท:1คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2467659 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmt KB2467659 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2467659

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com