วิธีการเปิด หรือปิดใช้งานการปรับปรุง DNS ใน Windows 2000 และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 246804 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Windows 2000 สนับสนุนการปรับปรุงระบบชื่อโดเมน (DNS) สำหรับแต่ละ RFC 2136 โดยค่าเริ่มต้น การทำงานนี้ถูกเปิดใช้งานสำหรับ Windows 2000 DNS ไคลเอ็นต์

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกและบริการที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เฉพาะ คอมโพเนนต์ที่แตกต่างกันทำการปรับปรุง DNS ไม่มี centralized วิธี เช่นคีย์เป็นเครื่องมือหรือรีจิสทรี การจัดการการทำงานการปรับปรุง DNS ของคอมโพเนนต์ทั้งหมด บทความนี้อธิบายถึงแต่ละคอมโพเนนต์และวิธีการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของส่วนประกอบเฉพาะนั้น

บทความนี้ยังกล่าวถึงวิธีการยกเลิกการปรับปรุง DNS ใน Microsoft Windows Server 2003 โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีการเปิดใช้งานการปรับปรุง DNS

บทนำ


คอมโพเนนต์ต่อไปนี้ทำการปรับปรุง DNS:
 • บริการไคลเอ็นต์ Host Configuration Protocol (DHCP) แบบไดนามิก
  ปรับปรุงเหล่านี้นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ทั้งหมด
 • บริการเซิร์ฟเวอร์ dns
  ปรับปรุงเหล่านี้นำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows 2000 เท่านั้น
 • บริการการเข้าสู่ระบบสุทธิ
  การปรับปรุงนี้นำไปใช้กับตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 เท่านั้น
 • ไคลเอนต์การเข้าถึงระยะไกล
  ใช้การปรับปรุงเหล่านี้ไปยังไคลเอนต์เข้าถึงระยะไกลที่ใช้ Windows 2000 เท่านั้น
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเปลี่ยนคอมโพเนนต์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสตรีคีย์ที่ระบุไว้ในบทความนี้ คุณต้องหยุด และเริ่มต้นบริการที่ได้รับผลกระทบ ในบางครั้ง คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ อินสแตนซ์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้

บริการไคลเอ็นต์ dhcp

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


บริการไคลเอ็นต์ DHCP ทำการปรับปรุง DNS สำหรับเครือข่าย adaptors คำนึงถึงว่าอะแด็ปเตอร์ที่มีการกำหนดค่า โดยใช้ DHCP หรือ โดยใช้วิธีการด้วยตนเอง หรือแบบคงที่ ส่วนนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งาน และปิดใช้งานการลงทะเบียนการค้นหาต่อไปนี้:
 • ไปข้างหน้า และย้อนหลังสำหรับ adaptors ทั้งหมด
 • reverse สำหรับ adaptors ทั้งหมด
 • ตัวควบคุมคุณสมบัติ TCP/IP ขั้นสูงสำหรับแต่ละอะแด็ปเตอร์
 • ไปข้างหน้า และย้อนกลับต่ออะแด็ปเตอร์
 • ย้อนกลับต่ออะแด็ปเตอร์
 • การตั้งค่าอื่น ๆ

ไปข้างหน้า และย้อนหลังสำหรับ adaptors ทั้งหมด

เมื่อต้องการปิดการใช้งาน (ระเบียนทรัพยากร A) ทั้งสองข้างหน้า และย้อนกลับการลงทะเบียน (ระเบียนทรัพยากร PTR) ที่ดำเนินการสำหรับ adaptors ทั้งหมด โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP ใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableDynamicUpdate


ช่วง: 0 - 1
ค่าเริ่มต้น: 0

หมายเหตุ:เมื่อตั้งค่ารีจิสทรีนี้เมื่อต้องการ1กระบวนการการลงทะเบียนที่อยู่การเชื่อมต่อนี้ใน DNSกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นdnsของอินเทอร์เฟซเครือข่ายแต่ละแท็บTCP/IP ขั้นสูงคุณสมบัติจะไม่ได้รับผล ถ้ากล่องกาเครื่องหมายถูกตรวจสอบก่อนที่นโยบายถูกเปิดใช้งาน มันจะยังคงสามารถตรวจสอบหลังจากที่เปิดใช้งานนโยบาย การตั้งค่ารีจิสทรีโดยนโยบายถูกตั้งค่าแบบส่วนกลางที่มีผลกับอินเทอร์เฟซทั้งหมด ไม่การตั้งค่าเฉพาะตัวของการอะแด็ปเตอร์ การตั้งค่าส่วนกลางนี้ไม่ได้ถูก revealed ในชนิดข้อมูลแบบ REG_DWORD

คีย์นี้ปิดใช้งานการลงทะเบียนการปรับปรุง DNS สำหรับ adaptors ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์นี้ มีการปรับปรุง DNS, DNS คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์โดยอัตโนมัติลงทะเบียน และปรับปรุงระเบียนทรัพยากรเหล่านั้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นที่อยู่ในการเปลี่ยนแปลง
  Value Meaning

  -------------------------------------------

  0   Enables DNS update registration

  1   Disables DNS update registration
หมายเหตุ:การปรับปรุง DNS ทำงานบนอะแด็ปเตอร์ใด ๆ การปรับปรุง DNS ต้องเปิดใช้งาน ในระดับระบบ และระดับอะแด็ปเตอร์ เมื่อต้องการปิดการใช้งานการปรับปรุง DNS สำหรับอะแด็ปเตอร์ที่เฉพาะ เพิ่มค่า DisableDynamicUpdate คีย์ย่อยรีจิสทรีชื่อของอินเทอร์เฟซ และค่าของการตั้งค่าเป็น1. เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับปรุง DNS บน adaptors ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มค่า DisableDynamicUpdate ซับคีย์ต่อไปนี้ แล้ว กำหนดค่าของเป็น1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


หมายเหตุ:เมื่อค่ารีจิสทรีนี้ถูกกำหนดเป็น 1,การลงทะเบียนที่อยู่การเชื่อมต่อนี้ใน DNSกล่องกาเครื่องหมายจะไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ทำในคีย์รีจิสทรีนี้ (กล่องกาเครื่องหมายนี้จะอยู่ในนั้นdnsของอินเทอร์เฟซเครือข่ายแต่ละแท็บTCP/IP ขั้นสูงคุณสมบัติ.) ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายก่อนการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี มันจะยังคงเลือกหลังจากการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี การตั้งค่ารีจิสทรีนี้ไม่มีการตั้งค่าเฉพาะตัวของการอะแด็ปเตอร์ แต่การตั้งค่าส่วนกลางที่มีผลกับอินเทอร์เฟซทั้งหมด การตั้งค่าส่วนกลางนี้ไม่ได้ถูก revealed ในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้

windows 2000 ไม่เพิ่มรายการนี้ให้รีจิสทรี คุณสามารถเพิ่มได้ โดยการแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี

การเปลี่ยนแปลงค่านี้มีผลบังคับใช้ คุณต้องเริ่มต้น Windows 2000

reverse สำหรับ adaptors ทั้งหมด

When you want forward lookup (A resource record) registrations but not reverse lookups (PTR resource record) registrations, use the following registry subkey to disable registrations of PTR resource records:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableReverseAddressRegistrations


ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
Range: 0 - 1
Default value: 0

This key disables DNS update registration of PTR resource records by this DNS client. PTR resource records associate an IP address with a computer name. This entry is designed for enterprises where the primary DNS server that is authoritative for the reverse lookup zone cannot, or is configured not to, perform DNS updates. It reduces unnecessary network traffic and prevents event log errors that record unsuccessful tries to register PTR resource records.
  Value Meaning

  ----------------------------------

  0   Register PTR resource records

  1   Do not register PTR resource records
หมายเหตุ:Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry.

To make the changes to this value effective, you must restart Windows 2000.

Advanced TCP/IP properties controls per adaptor

DNS registrations that are performed by each adaptor can be changed by using the following adaptor-specific advanced TCP/IP settings on thednsแท็บ:
 • DNS suffix for this connection
 • Register this connection's addresses in DNS
 • Use this connection's DNS suffix in DNS registration

กระบวนการการลงทะเบียนที่อยู่การเชื่อมต่อนี้ใน DNSdefault setting registers A and PTR resource records for the first IP address that is configured on this adaptor. Clear this check box to keep the DHCP Client service from registering both A and PTR resource records for this adaptor.

โดยค่าเริ่มต้น การUse this connection's DNS suffix in DNS registrationsetting is cleared. Each computer has a primary DNS suffix. ใช้แบบipconfig/ทั้ง หมดcommand to view this suffix.

Additionally, each adaptor can also have a separate DNS suffix that is configured for itself. An adaptor-specific DNS suffix can be configured manually or by using DHCP option 15 as part of the DHCP lease process.

For additional information about DNS options, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
121005DHCP options supported by clients


Select this check box to enable the DHCP Client service to register A and PTR resource records for thePrimaryDnsSuffixhost name and for the following fully qualified domain name (FQDN):
hostname.dns_suffix_for_this_adaptor

Forward and reverse per adaptor

To disable A and PTR resource record registrations that are performed for a specific adaptor by the DHCP Client service, use the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<interface name="">\DisableDynamicUpdate</interface>


ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 0 - 1
ค่าเริ่มต้น: 0

ซึ่งปิดใช้งาน DNS การปรับปรุงการลงทะเบียนบนอะแด็ปเตอร์นี้ มีการปรับปรุง DNS, DNS คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์โดยอัตโนมัติลงทะเบียน และปรับปรุงระเบียนทรัพยากรเหล่านั้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นที่อยู่ในการเปลี่ยนแปลง
  Value  Meaning

  --------------------------------------------

  0    Enables DNS update registration

  1    Disables DNS update registration
หมายเหตุ:การปรับปรุง DNS ทำงานบนอะแด็ปเตอร์ใด ๆ นั้นต้องเปิดใช้งาน ในระดับระบบ และระดับอะแด็ปเตอร์ เมื่อต้องการปิดการใช้งานการปรับปรุง DNS สำหรับอะแด็ปเตอร์ที่เฉพาะ เพิ่มค่า DisableDynamicUpdate คีย์ย่อยรีจิสทรีชื่อของอินเทอร์เฟซ แล้ว กำหนดค่าของเป็น 1 เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับปรุง DNS บน adaptors ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มค่า DisableDynamicUpdate คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ แล้ว กำหนดค่าของเป็น 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


windows 2000 ไม่เพิ่มรายการนี้ให้รีจิสทรี คุณสามารถเพิ่มได้ โดยการแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี

การเปลี่ยนแปลงค่านี้มีผลบังคับใช้ คุณต้องเริ่มต้น Windows 2000

ย้อนกลับต่ออะแด็ปเตอร์

ไม่มีกลไกการยกเลิกการลงทะเบียนระเบียนทรัพยากรที่ PTR บนพื้นฐานต่อแด็ปเตอร์

การตั้งค่าอื่น ๆ

ส่วนนี้แสดงพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่ใช้ โดย DHCP ไคลเอ็นต์บริการ ตามที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง DNS

โดยค่าเริ่มต้น DNS เร็กคอร์ดที่มี re-registered แบบไดนามิก และเป็นระยะ ๆ ทุก 24 ชั่วโมง โดย Windows 2000 Professional และทุกชั่วโมง โดย Windows 2000 Server และ โดย Windows 2000 Server ขั้นสูง คุณสามารถใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปรับปรุง:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DefaultRegistrationRefreshInterval
ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 0x0-0xFFFFFFFF วินาที
ค่าเริ่มต้น: 0x15180 (86,400 วินาที = 24 ชั่วโมง) สำหรับ Windows 2000 Professional
ค่าเริ่มต้น: 0xE10 (3,600 วินาที = 1 ชั่วโมง) สำหรับ Windows 2000 Server และ Windows Server ขั้นสูง
ขอบเขต: มีผลต่อ adaptors ทั้งหมด

ซึ่งระบุการปรับปรุงการลงทะเบียนการปรับปรุงช่วงเวลาระหว่าง DNS โดยค่าเริ่มต้น บนคอมพ์เป็นuter ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 การ
DefaultRegistrationRefreshInterval
ค่าของคีย์เป็นเวลา 1 วัน นี้เป็นจริงคำนึงถึงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไคลเอนต์หรือเซิร์ฟเวอร์

windows 2000 ไม่เพิ่มรายการนี้ให้รีจิสทรี คุณสามารถเพิ่มได้ โดยการแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี

การเปลี่ยนแปลงค่านี้มีผลบังคับใช้ คุณต้องเริ่มต้น Windows 2000

ค่าเวลาไปยัง Live (TTL) เริ่มต้นที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนแบบไดนามิกเป็น 20 นาที คุณสามารถใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนมูลค่า TTL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DefaultRegistrationTTL


ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 0x0-0xFFFFFFFF วินาที
ค่าเริ่มต้น: 0x4B0 (1,200 วินาที = 20 นาที)
ขอบเขต: มีผลต่อ adaptors ทั้งหมด

ซึ่งระบุ TTL ของ DNS ลงทะเบียน

windows 2000 ไม่เพิ่มรายการนี้ให้รีจิสทรี คุณสามารถเพิ่มได้ โดยการแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี

การเปลี่ยนแปลงค่านี้มีผลบังคับใช้ คุณต้องเริ่มต้น Windows 2000

โดยค่าเริ่มต้น เท่านั้นแรก ip แอดเดรสเป็นแบบไดนามิกลงทะเบียน คุณสามารถใช้รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนหมายเลข ip แอดเดรสที่ถูกลงทะเบียนไว้สำหรับอะแด็ปเตอร์ที่มีการกำหนดค่า ด้วย ip แอดเดรสมากกว่าหนึ่ง หรือเป็น logically multihomed แบบไดนามิก:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Adapters\ <interface name="">\MaxNumberOfAddressesToRegister</interface>


ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 0x0 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 0x1
ขอบเขต: มีผลกับอะแด็ปเตอร์นี้เท่านั้น

การตั้งค่านี้กำหนดจำนวนสูงสุดของที่อยู่ IP ที่สามารถลงทะเบียนใน DNS สำหรับอะแด็ปเตอร์นี้

ถ้าค่าของรายการนี้เป็น 0 ที่อยู่ IP ไม่สามารถลงทะเบียนสำหรับอะแด็ปเตอร์นี้

การเปลี่ยนแปลงค่านี้มีผลบังคับใช้ คุณต้องเริ่มต้น Windows 2000

โดยค่าเริ่มต้น ลงทะเบียน DNS ที่ไม่ปลอดภัยจะพยายาม คุณสามารถใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UpdateSecurityLevel


ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 0x0 | 0x10 | 0x100
ค่าเริ่มต้น: 0x0
ขอบเขต: มีผลต่อ adaptors ทั้งหมด

ซึ่งกำหนดว่า ไคลเอ็นต์ DNS ใช้ปรับปรุงแบบไดนามิกที่ปลอดภัยหรือการปรับปรุงแบบไดนามิกมาตรฐาน windows 2000 สนับสนุนการปรับปรุงแบบไดนามิกและปรับปรุงแบบไดนามิกที่ปลอดภัย มีการปรับปรุงแบบไดนามิกปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ชื่อที่มีสิทธิ์ที่ยอมรับการปรับปรุงจากไคลเอนต์ได้รับอนุญาตและเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
  Value    Meaning 

  -------------------------------------------------------------

   0 (0x0)  Send secure dynamic updates only when non-secure 
        dynamic updates are refused.

  16 (0x10)  Send only non-secure dynamic updates.

  256 (0x100) Send only secure dynamic updates.
windows 2000 ไม่เพิ่มรายการนี้ให้รีจิสทรี คุณสามารถเพิ่มได้ โดยการแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี

การเปลี่ยนแปลงค่านี้มีผลบังคับใช้ คุณต้องเริ่มต้น Windows 2000

โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอ็นต์ DNS พยายามจะแทนการลงทะเบียนต้นฉบับระเบียนที่เชื่อมโยงชื่อ DNS ไปยังที่อยู่ IP ของตนเอง คุณสามารถใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableReplaceAddressesInConflicts


ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 0 - 1
ค่าเริ่มต้น: 0
ขอบเขต: มีผลต่อ adaptors ทั้งหมด

ป้องกันการ DNS ไคลเอนต์จากการเขียนทับทรัพยากรที่มีอยู่การบันทึกเมื่อมัน discovers ข้อขัดแย้งของที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบไดนามิก เกิดข้อขัดแย้งของที่อยู่เมื่อ DNS ไคลเอ็นต์ discovers เชื่อมที่มีที่อยู่ระเบียนทรัพยากรโยงชื่อ DNS มีที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

โดยค่าเริ่มต้น DNS ไคลเอ็นต์พยายามที่จะแทนการลงทะเบียนต้นฉบับระเบียนที่เชื่อมโยงชื่อ DNS ไปยังที่อยู่ IP ของตนเอง However, you can use this entry to direct DNS back out of the registration process. An error in Event Viewer is not logged.

This entry is designed for zones that do not use secure dynamic update. It prevents unauthorized users from changing the IP address registration of a client computer.
  Value Meaning 

  ---------------------------------------------------------------

  0   The DNS client overwrites the existing A resource record with an A 
     resource record for its own IP address.

  1   The DNS client backs out of the registration process. 
     No error is written to the Event Viewer log.
Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry.

To make the changes to this value effective, you must restart Windows 2000.

บริการเซิร์ฟเวอร์ dns

The DNS Server service registers host name A resource records for all the adaptors that the service is listening on if the service is authoritative (SOA) for a particular name.

When a server that is running the DNS Server service has multiple adaptors, unwanted addresses can be automatically published. Common scenarios include disconnected or unused network adaptors that publish AutoNet addresses and private or perimeter network (DMZ) interfaces that publish unreachable addresses.

If the Network Load Balancing service is installed on a DNS server, both the virtual network adaptor address and the dedicated network adaptor address will be registered by the DNS Server service. The adaptors that the DNS server is listening on can be changed by using the DNS snap-in. InServer properties, click theAdaptersแท็บ

If the list of IP addresses that the DNS server listens to and serves is different from the list of IP addresses that is published or that is registered by the DNS Server service, use the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\PublishAddresses


Data type: REG_SZ
Range: IP address [IP address]
Default value: blank

This value specifies the IP addresses that you want to publish for the computer. The DNS server creates A resource records only for the addresses in this list. If this entry does not appear in the registry, or if its value is blank, the DNS server creates an A resource record for each of the computer's IP addresses.

This entry is designed for computers that have multiple IP addresses. With this entry, you can publish only a subset of the available addresses. Typically, this entry is used to prevent the DNS server from returning a private network address in response to a query when the computer has a corporate network address.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

The DNS server does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry.

The Net Logon service

โดยค่าเริ่มต้น การเข้าสู่ระบบเครือบริการลงทะเบียน SRV บาง CNAME และระเบียนทรัพยากร A ทุกชั่วโมง ถึงแม้ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดเหล่านี้ระเบียนได้มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องใน DNS รายการของระเบียนที่บริการ Net Logon พยายามลงทะเบียนถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้ม %systemroot%\System32\Config\Netlogon.dns แฟ้มบันทึกนี้แสดงระเบียนที่จำเป็นที่จะลงทะเบียนตัวควบคุมโดเมนนี้

บริการ Net Logon จะไม่มีกลไกการควบคุมการลงทะเบียนที่จะดำเนินการบนพื้นฐานต่อแด็ปเตอร์ ส่วนนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งาน และปิดการใช้รายการต่อไปนี้:
 • ลงทะเบียนทั้งหมด
 • สุทธิการลงทะเบียน A บริการการเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนทั้งหมด

เมื่อต้องการปิดใช้งานการลงทะเบียนทั้งหมดที่ทำได้ โดยการเข้าสู่ระบบเครือบริการ ใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ (เริ่มของเซอร์วิส Net Logon เป็นจำเป็น ถึงแม้ว่าเป็นการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\UseDynamicDns


ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 0 - 1
ค่าเริ่มต้น: 1

ค่านี้กำหนดว่า บริการการเข้าสู่ระบบเครือที่อยู่บนตัวควบคุมโดเมนนี้ใช้การปรับปรุง DNS บริการ Net Logon จะสามารถใช้ DNS ในการปรับปรุงการลงทะเบียนชื่อ DNS ที่ระบุถึงตัวควบคุมโดเมน ทุกครั้งที่เซิร์ฟเวอร์โซนที่ได้รับอนุญาตการร้องขอการปรับปรุง ปรับปรุง DNS ให้ปรับปรุงอัตโนมัติของเขตข้อมูล เช่นชื่อ DNS บนเซิร์ฟเวอร์ที่หลักของโซน dns supplements วิธีเพิ่ม และการเปลี่ยนแปลงระเบียนโซนคง ด้วยตนเอง มีกำหนดโพรโทคอลที่การปรับปรุงแบบไดนามิกใน RFC 2136
  Value  Meaning

  -------------------------------------------------------------

  0    The Net Logon service does not use DNS updates. Records 
      specified in the Netlogon.dns file must be registered
      manually in DNS.

  1    The Net Logon service uses DNS updates to register 
      the names that identify this domain controller.
คุณอาจปิดการใช้งานการใช้งานของบริการการเข้าสู่ระบบเครือ ของโปรแกรมปรับปรุง DNS หากเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณไม่สนับสนุนการปรับปรุง DNS หรือ การเอาการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการลงทะเบียนประจำงวดของการเข้าสู่ระบบเครือ ระเบียน DNS ของบริการได้

รายการนี้ได้รับการสนับสนุนตัวควบคุมโดเมนเท่านั้น windows 2000 ไม่เพิ่มรายการนี้ให้รีจิสทรี คุณสามารถเพิ่มได้ โดยการแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี

การทำการเปลี่ยนแปลงค่านี้มีผลบังคับใช้ ลบแฟ้ม %systemroot%\System32\Config\netlogon.dnb แล้ว เริ่มเข้าสู่ระบบเครือบริการ เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของ Windows 2000 ได้ที่ต้องการ

สุทธิการลงทะเบียน A บริการการเข้าสู่ระบบ

โดยค่าเริ่มต้น SRV โดเมน A การลงทะเบียนการบริการการเข้าสู่ระบบสุทธิที่อยู่บนตัวควบคุมโดเมน และแค็ตตาล็อกส่วนกลางทรัพยากรการจัดทำเร็กคอร์ทุกชั่วโมง มีแมป SRV ระเบียนไป FQDN มี และระเบียนทรัพยากร A ถูกแมปไปยังมี ip แอดเดรส

ลงทะเบียนของโดเมนที่มีทรัพยากรระเบียนสำหรับ adaptors ทั้งหมด โดยบริการการเข้าสู่ระบบสุทธิและการลงทะเบียนใหม่ที่ตามมาทุกชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้น ที่อาจเป็นปัญหาหากไคลเอนต์สามารถแก้ไขชื่อโดเมนจะมี IP ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่ได้

คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้เปิด หรือปิดการใช้งานของการลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร A โดยบริการการเข้าสู่ระบบสุทธิสำหรับตัวควบคุมโดเมน ระเบียนทรัพยากร A ของโดเมนไม่จำเป็น โดย Windows 2000 แต่จะถูกลงทะเบียนสำหรับ benefit ของ Lightweight ไดเรกทอรีการเข้าถึงโพรโทคอล (LDAP) implementations ที่ไม่สนับสนุน SRV ระเบียน

ค่ารีจิสทรีนี้ RegisterDnsARecords ลง A ทรัพยากรระเบียนทะเบียนทั้งหมดที่ดำเนินการ โดยบริการการเข้าสู่ระบบสุทธิที่ปิดใช้งาน เรกคอร์ดเหล่านี้รวมเร็กคอร์ดที่ gc._msdcs.DnsForestName ลงทะเบียนของเรกคอร์ดที่ gc._msdcs.DnsForestName ที่จำเป็น และต้องสามารถทำได้ด้วยตนเองถ้ามีการตั้งค่าค่ารีจิสทรี RegisterDnsARecords เพื่อปิดใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเหล่านี้ ระเบียนทรัพยากร A คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
258213การลงทะเบียน gc._msdcs<dnsforestname>จำเป็นต้องมีการบันทึกใน DNS</dnsforestname>
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\RegisterDnsARecords


ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 0 - 1
ค่าเริ่มต้น: 1

ค่านี้กำหนดว่า ตัวควบคุมโดเมนนี้การลงทะเบียน DNS สำหรับโดเมนจะบันทึกการ A (ip แอดเดรส) ถ้าตัวควบคุมโดเมนนี้เป็นทรัพยากรแค็ตตาล็อกส่วนกลาง รายการบัญชีนี้จะกำหนดว่า ตัวควบคุมโดเมนลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร DNS A แค็ตตาล็อกส่วนกลาง
  Value  Meaning

  -------------------------------------------------------------

  0    Does not register DNS A resource records. LDAP implementations 
      that do not support SRV records will not be able to 
      locate the LDAP server on this domain controller.

  1    Registers DNS A resource records.
หมายเหตุ:รายการนี้ถูกใช้เมื่อปรากฏในรีจิสทรีของตัวควบคุมโดเมนเท่านั้น คุณอาจตั้งค่านี้ให้เป็น 0 ถ้า DNS ไม่เสร็จสมบูรณ์ของการปรับปรุงเนื่องจากคุณไม่สามารถปรับปรุงทรัพยากรเรกคอร์ดได้ dns หยุดการปรับปรุงเมื่อมีการให้ลองทำการปรับปรุงไม่สำเร็จ

windows 2000 ไม่เพิ่มรายการนี้ให้รีจิสทรี คุณสามารถเพิ่มได้ โดยการแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี

การเปลี่ยนแปลงค่านี้มีผลบังคับใช้ คุณต้องเริ่มต้นบริการการเข้าสู่ระบบสุทธิ เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของ Windows 2000 ได้ที่ต้องการ

ไคลเอนต์การเข้าถึงระยะไกล

เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อบริการการเข้าถึงระยะไกลแต่ละ ใช้คุณสมบัติ TCP/IP ขั้นสูง ในการ "ต่ออะแด็ปเตอร์ - ขั้นสูง TCP/IP ควบคุมคุณสมบัติ" ส่วน

How to disable DNS updates in Windows Server 2003

โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีการเปิดใช้งานการปรับปรุง DNS To disable domain name system (DNS) dynamic update protocol registration for all network interfaces, use one of the following methods:

วิธีที่ 1:

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. Locate and then click the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:DisableDynamicUpdate, and then press ENTER two times.
 5. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ ชนิด1ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:By default, the DNS update is enabled (0).
 6. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

วิธีที่ 2

หมายเหตุ:This method does not apply to Windows 2000-based computers.
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDจากนั้น พิมพ์RegistrationEnabled.
 4. คลิกขวาRegistrationEnabledคลิกปรับเปลี่ยนประเภท:0in the Value data box, and then clickตกลง.
 5. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
816592How to configure DNS dynamic update in Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 246804 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB246804 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:246804

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com