การแก้ไข: ข้อผิดพลาด "การจัดกำหนดการผลลัพธ์ไม่ใช่" หรือการรหัสข้อผิดพลาด 17883 อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน OPENQUERY ใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2468047 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณได้ติดตั้ง SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์
 • คุณต้องเรียกOPENQUERYฟังก์ชัน โดยการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงที่กำหนดไว้ในอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่OPENQUERYฟังก์ชันดึงข้อมูลผู้ให้บริการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยง ด้วยการเข้าถึงรีจิสทรีที่สำหรับ SQL Server 2005
 • ที่OPENQUERYฟังก์ชันที่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการตอบสนอง ตัวอย่างเช่น การOPENQUERYฟังก์ชันตอบสนองหลัง จาก 60 วินาที หรืออีกต่อไป

ในสถานการณ์สมมตินี้ รหัสข้อผิดพลาด 17883 หรือมีข้อผิดพลาด "การจัดกำหนดการผลลัพธ์ไม่ใช่" อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ มีสร้างแฟ้ม mini-dump ในโฟลเดอร์บันทึกแอพลิเคชันของ SQL Server 2005 และข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของ SQL Server 2005:
<date time=""></date>เซิร์ฟเวอร์ *** ไม่สามารถรับบริบทของเธรด - pss ไม่มี
<date time=""></date>Server * *******************************************************************************
วันเวลา >เซิร์ฟเวอร์ *
<date time=""></date>เซิร์ฟเวอร์ * สแต็คการเริ่มต้นการถ่ายโอนข้อมูล:
<date time=""></date>เซิร์ฟเวอร์ *<date time=""></date>spid<id></id>
<date time=""></date>เซิร์ฟเวอร์ *
<date time=""></date>เซิร์ฟเวอร์ * ไม่ใช่ผลลัพธ์ตัวจัดกำหนดการ
<date time=""></date>เซิร์ฟเวอร์ *
<date time=""></date>Server * *******************************************************************************
<date time=""></date>ลายเซ็นของสแตกเซิร์ฟเวอร์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเป็น 0x00000000000002B3

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวจัดกำหนดการของ SQL Server สลับเธรดที่เกี่ยวข้องไปยังโหมดที่ preemptive

หมายเหตุถ้ามีการกำหนดให้งานอื่น ๆ ที่ตัวจัดกำหนดการเดียวกันหลังจากOPENQUERYการเรียกใช้ฟังก์ชัน งานถูกบล็อค อย่างไรก็ตาม ตัวจัดกำหนดการของ SQL Server ไม่หยุดการตอบสนอง เมื่อการOPENQUERYคำสั่งถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือยกเลิก ตัวจัดกำหนดการทำงานตามปกติ
หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ การOPENQUERYฟังก์ชันทำงาน preemptively และบล็อกงานอื่น ๆ ที่ถูกกำหนดให้กับตัวจัดกำหนดการที่เดียวกัน

การแก้ไข

SQL Server 2005 Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438344แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598SQL Server 2005 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 การติดตั้งของ SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2005 Service Pack 4

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2489409แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2485757SQL Server 2005 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2005 Service Pack 4
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 4 การติดตั้งของ SQL Server 2005 Service Pack 4 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ไปยังโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2468047 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2468047 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2468047

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com