ข้อผิดพลาด: "สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ" เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อ Windows Phone 7 กับคอมพิวเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2468307 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ 7 ของ Windows Phone และเปิดเพลง Zune + ซอฟต์แวร์วิดีโอ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ ถอดสายออก เริ่ม แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2612718


สาเหตุ

ไม่มีปัญหากับการตั้งค่าซอฟต์แวร์ Zune หรือใบรับรองดิจิทัลของคุณส่วนบุคคล

ใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคลของคุณมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำของ 7 ของคุณ Windows Phone และนำมาใช้ในการซิงค์กับซอฟต์แวร์ Zune ใบรับรองมีการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและโทรศัพท์ของคุณยัง

การแก้ไข

รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการเริ่มการทำงานโทรศัพท์ของคุณ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งคุณเห็นภาพนิ่งลงไปปิดไฟแล้ว flick ลง หลังจากนั้นจะปิด กดเมื่อต้องการเปิดใช้งานบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง

 1. ถ้าลำดับการเริ่มระบบใหม่นี้ไม่ทำงานสำหรับโทรศัพท์ของคุณ ลองใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • กด และกดค้างไว้ปุ่มเปิด/ปิดและ "ภาพนิ่งลง" เมื่อได้รับการพร้อมท์ หลังจากนั้นจะปิด กดปุ่มเปิด/ปิดการเปิดใช้งานบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง
  • ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่ replaceable เอาออก และจากนั้น แทรกแบตเตอรีที่อยู่ภายใต้แผงหลังของโทรศัพท์ของคุณ จากนั้น กดปุ่มเปิด/ปิดการเปิดใช้งานบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง
 2. ทันทีที่คุณ 7 ของ Windows Phone ได้เริ่มใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่แนะนำของผู้ผลิตเพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ถ้าโทรศัพท์ของคุณจะยังคงไม่พบ:
  1. เริ่มระบบของโทรศัพท์ในขณะที่มีแนบกับคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
  2. กด ค้างปุ่มเปิด/ปิดและ "เลื่อนลง" เมื่อได้รับการเตือน โทรศัพท์ของคุณควรเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติถ้าเสียบเข้ากับพอร์ต USB ใช้งานได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โทรศัพท์ของคุณได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณที่ดีขึ้น สาเหตุที่เป็นไปได้ของการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องอาจรวมถึง:

 • คุณไม่ได้ใช้ถูกต้องข้อมูลซิงค์เคเบิล USB เช่นหนึ่งที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือบางอย่างยังมา ด้วยหรือไม่ก็ได้ "ชาร์จ" สายที่ไม่สามารถใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ลองสายอื่น ถ้าเป็นไปได้หรือไม่
 • มีฝุ่นหรือซากในพอร์ต USB บนโทรศัพท์ ลองใช้สามารถของอากาศอัดเพื่อล้างกับพอร์ต USB บนโทรศัพท์เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น
 • พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง ลองเชื่อมต่อไปยังพอร์ตโดยตรงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (ไม่ต้องใช้ฮับ USB)

ถ้าคุณมีการตรวจสอบพอร์ต USB ลองขั้นตอนด้านล่างเพื่อที่เชื่อถือใบรับรองปัจจุบัน สร้างใบรับรองใหม่ หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ Zune (เหล่านี้สามารถทำได้ในลำดับใด ๆ ก็)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

เชื่อถือใบรับรอง Zune

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปิดซอฟต์แวร์ Zune และตัดการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เปิดตัวจัดการใบรับรอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มพิมพ์certmgr.mscในแถบการค้นหาเริ่มต้น และจากนั้น กดแป้นEnterของคุณ

  ผู้ใช้ Windows 8:
  บนหน้าจอเริ่มต้น พิมพ์ใบรับรองเคาะ หรือคลิกการตั้งค่าในคอลัมน์ด้านขวา และจากนั้น เคาะ หรือคลิกจัดการใบรับรองที่คอมพิวเตอร์
 3. ในหน้าต่างแบบผุดขึ้น เคาะ หรือคลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในคอลัมน์ด้านซ้าย และจากนั้น คู่เคาะ หรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ใบรับรองในคอลัมน์ด้านขวา
 4. คลิกที่หัวข้อที่แจ้งว่าออกโดยการเรียงลำดับคอลัมน์ และจากนั้น ค้นหาใบรับรองอย่าง น้อยหนึ่งที่อ่าน "รับ zune: / / windowsphone /..."
 5. คลิกขวาแฟ้มใบรับรอง และคลิกคัดลอก ถ้าไม่มีแฟ้มมากกว่าหนึ่ง แป้น Ctrl ค้างไว้ คลิกแฟ้มแต่ละแฟ้ม แล้วคลิกขวาแฟ้ม และคลิกคัดลอก
 6. เคาะ หรือคลิกที่โฟลเดอร์ที่เชื่อถือได้รับรองหลักในคอลัมน์ด้านซ้าย คลิกขวาที่โฟลเดอร์ใบรับรองและจากนั้น คลิกวาง
 7. คลิกใช่เพื่อติดตั้งใบรับรองนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สร้างใบรับรองใหม่ และคืนค่าแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. สร้างใบรับรองใหม่
  1. ปิดซอฟต์แวร์ Zune และตัดการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. เปิดตัวจัดการใบรับรองถ้ายังไม่ได้เปิด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มพิมพ์certmgr.mscในแถบการค้นหาเริ่มต้น และจากนั้น กดแป้นEnterของคุณ

   ผู้ใช้ Windows 8:
   บนหน้าจอเริ่มต้น พิมพ์ใบรับรองเคาะ หรือคลิกการตั้งค่าในคอลัมน์ด้านขวา และจากนั้น เคาะ หรือคลิกการจัดการใบรับรองที่คอมพิวเตอร์
  3. ในหน้าต่าง เคาะ หรือคลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในคอลัมน์ด้านซ้าย และจากนั้น คู่เคาะ หรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ใบรับรองในคอลัมน์ด้านขวา
  4. คลิกที่หัวข้อที่แจ้งว่าออกโดยการเรียงลำดับคอลัมน์ และจากนั้น ค้นหาใบรับรองอย่าง น้อยหนึ่งที่อ่าน "รับ zune: / / windowsphone /..."
  5. คลิกขวาที่แฟ้มแต่ละแฟ้มใบรับรอง คลิกลบและจากนั้น คลิกใช่
  6. เคาะ หรือคลิก แล้วออกจากแฟ้ม
  7. คลิกรีสตาร์ทและในกล่องค้นหาให้ป้อน%userprofile%\Application Data\Microsoft\Crypto\RSAจากนั้น กดEnter

   ผู้ใช้ Windows 8:
   คลิกขวาที่อยู่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอ และเคาะ หรือคลิกเรียกใช้หรือพิมพ์คีย์ Windows + Rและจากนั้น พิมพ์ข้อความข้างต้น

   หมายเหตุสำหรับลูกค้าบางองค์กร สายอักขระจะเป็น% userprofile %\AppData\Roaming\Microsoft\Cryptoแทน
  8. ค้นหาโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย " S-1-5 - 21-"
  9. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เพื่อให้สิ้นสุด ด้วย.bak ซึ่งหมายความว่า คุณจะเป็นไปได้จะเพิ่ม ".bak" ที่จุดสิ้นสุดของหมายเลข

   หมายเหตุถ้ามีมากกว่าหนึ่งโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย " S-1-5-21-" ลองขั้นตอนนี้กับโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งในเวลาเดียวกัน ถ้าจะไม่ทำงาน การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อเดิม และลองโฟลเดอร์ถัดไป
  10. ทันทีที่คุณทำเสร็จแล้ว เปิดซอฟต์แวร์ Zune ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีนี้สร้างใบรับรองใหม่และโฟลเดอร์
  ถ้าคุณย้อนกลับไปยังโฟลเดอร์ใบรับรอง.bak และคุณอาจเห็นบางอย่างที่เหลือแฟ้มที่มีอยู่ ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณควรคัดลอก และวางแฟ้มเหล่านี้เพื่อคืนค่าแฟ้มไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูขั้นตอนต่อไปนี้
 2. คืนค่าแฟ้มใด ๆ ที่เหลือ

  เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มใด ๆ ที่เหลืออยู่ในโฟลเดอร์.bak คุณต้องการคัดลอกแฟ้มเหล่านั้นจากโฟลเดอร์นั้น และวางอักขระเหล่านั้นไว้ในที่สร้างขึ้นใหม่

  1. คลิกรีสตาร์ทและในกล่องค้นหาให้พิมพ์%userprofile%\Application Data\Microsoft\Crypto\RSAจากนั้น กดEnter

   ผู้ใช้ Windows 8:
   คลิกขวาที่อยู่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอ และเคาะ หรือคลิกเรียกใช้หรือพิมพ์คีย์ Windows + Rและ thentype ข้อความข้างต้น

   หมายเหตุสำหรับลูกค้าบางองค์กร สายอักขระจะเป็น% userprofile %\AppData\Roaming\Microsoft\Cryptoแทน
  2. เคาะ หรือคลิกโฟลเดอร์RSA
  3. ค้นหา และเปิดโฟลเดอร์ที่คุณได้เปลี่ยนชื่อเป็นสิ้นสุดใน.bak
  4. กดCtrl + Aบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแฟ้มทั้งหมด และจากนั้น กดCtrl + Cเพื่อคัดลอกรูปภาพ
  5. กดปุ่ม back บนหน้าจอของคุณเพื่อกลับไปยังโฟลเดอร์ RSA
  6. ค้นหาตำแหน่ง และเปิดโฟลเดอร์ใหม่ที่เริ่มต้นใน " S-1-5 - 21-" และไม่ได้ลงท้าย ด้วย.bak
  7. กดCtrl + Vเพื่อวางแฟ้ม เมื่อคุณเห็นคำเตือน "มีอยู่แฟ้มที่ มีชื่อเดียวกันในตำแหน่งที่ตั้งนี้ แล้ว" คลิกคัดลอกไม่
  8. ปิดโฟลเดอร์


  ตัดการเชื่อมต่อ Windows Phone ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และต้องการให้ดูถ้ามีการรับรู้ ถ้า ไม่มี ลองส่วนถัดไป
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ทำการติดตั้งแบบกำหนดเองของซอฟต์แวร์ Zune

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ติดตั้งแบบกำหนดเองของซอฟต์แวร์ Zune (เรียกอีกอย่างว่า "" ติด) ติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยไม่มีการสืบค้นกลับของรุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่า แฟ้ม หรือการตั้งค่าจากซอฟต์แวร์ของคุณ Zune ปัจจุบันจะไม่ถ่ายโอนผ่าน

เมื่อต้องการทำการติดตั้งแบบกำหนดเอง ทั้งสองแก้ไขปัญหาให้ตัวช่วยสร้างที่ด้านล่าง Start ด้วย "การเอาออก และติดตั้ง Zune" และจากนั้น จบด้วย "ตั้งค่าชุดเก็บรวบรวมและอุปกรณ์ Zune"

ขั้นตอนที่ 1: การเอาออก และติดตั้งซอฟต์แวร์ Zune

แก้ไขให้ฉัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกลิงค์แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20059
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


สำหรับ Windows 7, Vista และ XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50577
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้ซอฟต์แวร์ Zune ในฐานะผู้ดูแล

เรียกใช้ซอฟต์แวร์ Zune ครั้งหนึ่งในฐานะผู้ดูแล หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น พิมพ์Zune

  ผู้ใช้ Windows 8:
  บนหน้าจอเริ่มต้น พิมพ์Zune
 2. ภายใต้โปรแกรมคลิกขวาZuneคลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลและจากนั้น คลิกใช่

  ผู้ใช้ Windows 8:ภายใต้AppsคลิกขวาZuneและจากนั้น ที่ด้านล่างของหน้าจอ คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล


ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าชุดเก็บรวบรวมและอุปกรณ์ Zune

แก้ไขให้ฉัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกลิงค์แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20060
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


สำหรับ Windows 7, Vista และ XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50607
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsedข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จัก

นอกจากนี้คุณอาจมีโปรแกรมเข้ารหัสลับที่กำลังบล็อคการติดตั้งใบรับรองส่วนบุคคล โปรแกรมเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งInstalable ของ modulo criptografico DNIe โดยปกติจะใช้ในประเทศสเปน ถ้าคุณมีโปรแกรมนี้ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมการเข้ารหัสลับ
 2. เชื่อมต่อ Windows Phone ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีนี้สร้างใบรับรองที่จำเป็น
 3. ติดตั้งโปรแกรมการเข้ารหัสลับใหม่

ขอความช่วยเหลือ

Community Forum
Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

Contact Us
View other helpful articles and contact information.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2468307 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2556 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Zune Software
 • Windows Phone 7 Consumer
Keywords: 
kbwp7 kbwp7sync kbwp7connectivity kbzunesoftware kbzuneamericasportal kbmt KB2468307 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2468307

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com