Numer ID artykułu: 2468871 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Wprowadzenie

W tym artykule opisano aktualizację GDR (General Distribution Release) dla programu Microsoft .NET Framework 4. Ta aktualizacja zawiera wszystkie poprzednie pakiety aktualizacji z artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base wymienionych w sekcji Informacje o zastępowaniu aktualizacji.

Ta aktualizacja rozwiązuje też pewne problemy, które nie zostały udokumentowane we wcześniej opublikowanych artykułach z bazy wiedzy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych problemów, zobacz sekcję Więcej informacji.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz teraz pakiet programu Microsoft .NET Framework 4.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne związane z instalowaniem tej aktualizacji:
 • Do zastosowania tej aktualizacji jest wymagane wcześniejsze zainstalowanie programu .NET Framework 4 lub .NET Framework 4 Client Profile.
 • Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  Pobierz pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 4.5

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z następującym dokumentem o przełącznikach wiersza polecenia Instalatora Windows:

227091 Przełączniki wiersza polecenia Instalatora systemu Microsoft Windows

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Informacje o Instalatorze Windows

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu. Jednak zainstalowanie tej aktualizacji powoduje ponowne uruchomienie wszystkich usług związanych z programem Internet Information Services (IIS).

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następujące poprawki:
2183292 POPRAWKA: Komunikat o błędzie „ Wysyłanie poczty nie powiodło się” podczas wysyłania wiadomości e-mail przez aplikację opartą na programie .NET Framework 4 i używającą klasy System.Net.Mail.SmtpClient, gdy rozmiar załącznika przekracza 3 MB

2413613 Menu skrótów może być widoczne daleko od wskaźnika myszy w trakcie działania aplikacji Windows Presentation Foundation opartej na programie .NET Framework 4

2298853 POPRAWKA: Błąd programu Visual Studio 2010: "Błąd 1 błąd MSB4014: Kompilacja została nieoczekiwanie zatrzymana z powodu błędu wewnętrznego”

2461678 Awaria aplikacji WPF opartej na programie .NET Framework 4, gdy obiekt źródłowy powiązania danych w kontrolce jest elementem zdefiniowanym poza zakresem nazw kontrolki

2484841POPRAWKA: Aplikacja WPF oparta na programie .NET Framework 4.0 może przestać odpowiadać po kliknięciu kontrolki prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia kontrolki podręcznej


Informacje dotyczące wykrywania aktualizacji

Pakiet w wersji 2 w tym artykule z bazy wiedzy tworzy te same klucze wykrywania co pakiet w wersji 1. Jest to znany problem dotyczący tej aktualizacji. Jeśli aplikacja zależy od wersji 2 tej aktualizacji, można sprawdzić poniższe klucze rejestru na podstawie profilu programu .NET Framework 4 zainstalowanego na komputerze. Następnie można ustalić, czy na komputerze zainstalowano aktualizację KB2468871 w wersji 2.

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Odszukaj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru, zgodnie z używaną wersją systemu operacyjnego i architekturą:
  • W przypadku wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x86 zbadaj jeden z następujących podkluczy:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\
  • W przypadku wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x64 zbadaj jeden z następujących podkluczy:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\

Informacje o plikach

Wersja globalna tej aktualizacji jest instalowana przy użyciu pakietu Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Na potrzeby wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

W przypadku składnika GDR programu .NET Framework 4

Wersje x86 programu Microsoft .NET Framework 4:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806-Apr-201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206-Apr-201123:16x86
Clr.dll4.0.30319.2336,735,17606-Apr-201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406-Apr-201123:48x86
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.csharp.targetsNot Applicable13,03122-Mar-201111:17Not Applicable
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft.visualbasic.targetsNot Applicable13,63022-Mar-201111:17Not Applicable
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80422-Mar-201111:17Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406-Apr-201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806-Apr-201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806-Apr-201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606-Apr-201123:48x86
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,788,12806-Apr-201123:48x86
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006-Apr-201123:48x86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233191,84006-Apr-201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806-Apr-201123:48x86
System.core.dll4.0.30319.2331,354,58406-Apr-201123:48x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206-Apr-201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006-Apr-201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006-Apr-201123:16x86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006-Apr-201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006-Apr-201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206-Apr-201123:48x86
_023.vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206-Apr-201123:48x86
Wersje x64 programu Microsoft .NET Framework 4:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407-Apr-201100:26x64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23340,78407-Apr-201100:26x64
Clr.dll4.0.30319.2339,800,00807-Apr-201100:45x64
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80404-Mar-201105:18Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,513,81607-Apr-201100:45x64
Mscordbi.dll4.0.30319.2331,453,39207-Apr-201100:45x64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,967,24807-Apr-201100:45x64
Nlssorting.dll4.0.30319.23367,92007-Apr-201100:45x64
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,824,48007-Apr-201100:45x64
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006-Apr-201123:48x86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233260,44807-Apr-201100:45x64
Sos.dll4.0.30319.233597,83207-Apr-201100:45x64
System.core.dll4.0.30319.2331,354,58406-Apr-201123:48x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,196,11207-Apr-201100:26x64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23315,69607-Apr-201100:26x64
Webengine4.dll4.0.30319.233720,72007-Apr-201100:26x64
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006-Apr-201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2332,153,81607-Apr-201100:45x64
Wpftxt.dll4.0.30319.2331,221,46407-Apr-201100:45x64
_023.vbc.exe10.0.30319.2333,235,65607-Apr-201100:45x64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806-Apr-201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206-Apr-201123:16x86
Clr.dll4.0.30319.2336,735,17606-Apr-201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406-Apr-201123:48x86
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.csharp.targetsNot Applicable13,03122-Mar-201111:17Not Applicable
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft.visualbasic.targetsNot Applicable13,63022-Mar-201111:17Not Applicable
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80404-Mar-201105:18Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406-Apr-201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806-Apr-201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806-Apr-201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606-Apr-201123:48x86
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,788,12806-Apr-201123:48x86
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006-Apr-201123:48x86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233191,84006-Apr-201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806-Apr-201123:48x86
System.core.dll4.0.30319.2331,354,58406-Apr-201123:48x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206-Apr-201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006-Apr-201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006-Apr-201123:16x86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006-Apr-201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006-Apr-201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206-Apr-201123:48x86
_023.vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206-Apr-201123:48x86
Wersje IA-64 programu Microsoft .NET Framework 4:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407-Apr-201101:26IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23380,20807-Apr-201101:26IA-64
Clr.dll4.0.30319.23319,388,23207-Apr-201101:48IA-64
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80422-Mar-201107:13Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.2333,757,40007-Apr-201101:48IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.2333,293,52007-Apr-201101:48IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,466,00007-Apr-201101:48IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.233144,20807-Apr-201101:48IA-64
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233543,07207-Apr-201101:48IA-64
Sos.dll4.0.30319.2331,203,52807-Apr-201101:48IA-64
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2334,815,18407-Apr-201101:26IA-64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23325,42407-Apr-201101:26IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.2331,340,75207-Apr-201101:26IA-64
_023.vbc.exe10.0.30319.2336,428,48807-Apr-201101:48IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806-Apr-201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206-Apr-201123:16x86
Clr.dll4.0.30319.2336,735,17606-Apr-201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406-Apr-201123:48x86
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606-Apr-201123:16x86
Microsoft.csharp.targetsNot Applicable13,03122-Mar-201111:17Not Applicable
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806-Apr-201123:16x86
Microsoft.visualbasic.targetsNot Applicable13,63022-Mar-201111:17Not Applicable
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80422-Mar-201107:13Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406-Apr-201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806-Apr-201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806-Apr-201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606-Apr-201123:48x86
Presentationcore_x86.dll4.0.30319.2333,788,12806-Apr-201123:48x86
Presentationframework_x86.dll4.0.30319.2336,428,52006-Apr-201123:48x86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233191,84006-Apr-201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806-Apr-201123:48x86
System.core.dll4.0.30319.2331,354,58406-Apr-201123:48x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206-Apr-201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006-Apr-201123:48x86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.233175,99206-Apr-201123:16x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606-Apr-201123:48x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006-Apr-201123:16x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406-Apr-201123:16x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006-Apr-201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406-Apr-201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206-Apr-201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806-Apr-201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006-Apr-201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006-Apr-201123:16x86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006-Apr-201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006-Apr-201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206-Apr-201123:48x86
_023.vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206-Apr-201123:48x86

W przypadku składnika LDR programu .NET Framework 4

Wersje x86 programu Microsoft .NET Framework 4:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802-Apr-201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202-Apr-201109:36x86
Clr.dll4.0.30319.4506,735,17601-Apr-201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401-Apr-201119:26x86
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.csharp.targetsNot Applicable13,03101-Mar-201107:32Not Applicable
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft.visualbasic.targetsNot Applicable13,63001-Mar-201107:32Not Applicable
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80401-Mar-201107:32Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601-Apr-201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601-Apr-201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801-Apr-201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401-Apr-201119:26x86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201-Apr-201119:26x86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001-Apr-201119:26x86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450191,84001-Apr-201119:26x86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201-Apr-201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401-Apr-201113:13x86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801-Apr-201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601-Apr-201119:26x86
System.core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402-Apr-201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002-Apr-201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002-Apr-201109:36x86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001-Apr-201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001-Apr-201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201-Apr-201119:26x86
_023.vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001-Apr-201119:26x86
Wersje x64 programu Microsoft .NET Framework 4:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402-Apr-201110:07x64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45040,78402-Apr-201110:07x64
Clr.dll4.0.30319.4509,801,54402-Apr-201101:52x64
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80415-Feb-201104:30Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,514,84002-Apr-201101:52x64
Mscordbi.dll4.0.30319.4501,453,39202-Apr-201101:52x64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,967,24802-Apr-201101:52x64
Nlssorting.dll4.0.30319.45067,40802-Apr-201101:52x64
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,824,99202-Apr-201101:52x64
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001-Apr-201119:26x86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450260,44802-Apr-201101:52x64
Sos.dll4.0.30319.450597,83202-Apr-201101:52x64
System.core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,196,62402-Apr-201110:07x64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45015,69602-Apr-201110:07x64
Webengine4.dll4.0.30319.450720,72002-Apr-201110:07x64
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001-Apr-201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4502,153,81602-Apr-201101:52x64
Wpftxt.dll4.0.30319.4501,221,46402-Apr-201101:52x64
_023.vbc.exe10.0.30319.4503,236,16802-Apr-201101:52x64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802-Apr-201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202-Apr-201109:36x86
Clr.dll4.0.30319.4506,735,17601-Apr-201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401-Apr-201119:26x86
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.csharp.targetsNot Applicable13,03101-Mar-201107:32Not Applicable
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft.visualbasic.targetsNot Applicable13,63001-Mar-201107:32Not Applicable
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80415-Feb-201104:30Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601-Apr-201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601-Apr-201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801-Apr-201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401-Apr-201119:26x86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201-Apr-201119:26x86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001-Apr-201119:26x86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450191,84001-Apr-201119:26x86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201-Apr-201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401-Apr-201113:13x86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801-Apr-201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601-Apr-201119:26x86
System.core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402-Apr-201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002-Apr-201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002-Apr-201109:36x86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001-Apr-201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001-Apr-201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201-Apr-201119:26x86
_023.vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001-Apr-201119:26x86
Wersje IA-64 programu Microsoft .NET Framework 4:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402-Apr-201110:33IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45080,20802-Apr-201110:33IA-64
Clr.dll4.0.30319.45019,388,74402-Apr-201108:22IA-64
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80411-Feb-201122:48Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.4503,758,42402-Apr-201108:22IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.4503,293,52002-Apr-201108:22IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,466,00002-Apr-201108:22IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.450143,18402-Apr-201108:22IA-64
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450543,07202-Apr-201108:22IA-64
Setup.exe10.0.30319.45078,15201-Apr-201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401-Apr-201113:13x86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801-Apr-201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.4501,203,01602-Apr-201108:22IA-64
System.core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4504,815,69602-Apr-201110:33IA-64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45025,42402-Apr-201110:33IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.4501,340,75202-Apr-201110:33IA-64
_023.vbc.exe10.0.30319.4506,429,00002-Apr-201108:22IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802-Apr-201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202-Apr-201109:36x86
Clr.dll4.0.30319.4506,735,17601-Apr-201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401-Apr-201119:26x86
Microsoft.build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602-Apr-201109:36x86
Microsoft.csharp.targetsNot Applicable13,03101-Mar-201107:32Not Applicable
Microsoft.data.entity.build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802-Apr-201109:36x86
Microsoft.visualbasic.targetsNot Applicable13,63001-Mar-201107:32Not Applicable
Microsoft_build_commontypes.xsdNot Applicable195,80411-Feb-201122:48Not Applicable
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601-Apr-201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601-Apr-201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801-Apr-201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401-Apr-201119:26x86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201-Apr-201119:26x86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001-Apr-201119:26x86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450191,84001-Apr-201119:26x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601-Apr-201119:26x86
System.core.dll4.0.30319.4501,354,58401-Apr-201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202-Apr-201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201-Apr-201119:26x86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.activation.dll4.0.30319.450175,99202-Apr-201109:36x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801-Apr-201119:26x86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002-Apr-201109:36x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402-Apr-201109:36x86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001-Apr-201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602-Apr-201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402-Apr-201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801-Apr-201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002-Apr-201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002-Apr-201109:36x86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001-Apr-201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001-Apr-201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201-Apr-201119:26x86
_023.vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001-Apr-201119:26x86

Stan

Więcej informacji

Oto problemy rozwiązywane za pomocą tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Problem 1

Przykładowy scenariusz:
 • Tworzysz aplikację dodatku opartą na programie Visual Studio 2010. Aplikacja dodatku wylicza kilka projektów za pomocą wątku w tle.
 • Uruchamiasz wystąpienie programu Microsoft Visual Studio 2010 i aplikacji dodatku.
 • Zostaje uruchomiona funkcja wyrzucania elementów bezużytecznych.
W tym scenariuszu wystąpienie programu Visual Studio 2010 może ulec awarii.

Problem 2


Przykładowy scenariusz:
 • Opracowujesz aplikację dodatku opartą na programie .NET Framework 4 dla programu Microsoft Office Excel.
 • Uruchamiasz aplikację dodatku i występuje zdarzenie Application.WorkbookBeforeSave.
W tym scenariuszu parametr SaveAsUI w tym zdarzeniu ma zawsze ustawioną wartość TRUE.

Problem 3

Jeśli gdy komputer przechodzi w tryb uśpienia, na oknie aplikacji opartej na programie Visual Studio 2010 jest ustawiony fokus, po wznowieniu działania komputera występuje przeciek pamięci.

Problem 4

Gdy aplikacja WPF (Windows Presentation Foundation) oparta na programie .NET Framework 4 próbuje załadować dodatkowy tekst z pliku ttf, jest on wyświetlany niepoprawnie. Dodatkowo występuje naruszenie zasad dostępu i aplikacja ulega awarii.

Uwaga Informacje śledzenia stosu przypominają następujące:
06bdeafc 71086dd5 dwrite!TrueTypeRasterizer::Implementation::ReleaseSfntFragment()+0x1f
06bdeb5c 7108d327 dwrite!sfac_GetSbitBitmap()+0x428
06bdec10 7108d4d8 dwrite!GetSbitComponent()+0xb5

Problem 5

Aplikacja WPF oparta na programie .NET Framework 4 na ekranie wielodotykowym ulega awarii lub proces *.vshost.exe ulega awarii po wykonaniu manipulacji dotykiem w tej aplikacji. Na przykład aplikacja ulega awarii przy próbie przewinięcia w górę lub w dół.

Problem 6

Próba wybrania wielu elementów w oknie Oczekujące zmiany w programie Visual Studio 2010 powoduje zniknięcie środowiska Visual Studio IDE bez wygenerowania błędu programu Dr. Watson.

Problem 7

Przykładowy scenariusz:
 • Program Visual Studio 2010 działa w 64-bitowym systemie operacyjnym.
 • Debugujesz aplikację.
 • Włączasz zarządzanych asystentów debugowania (asystentów MDA).
 • Próbujesz zamknąć aplikację w środowisku IDE.
W tym scenariuszu asystent MDA raceOnRCWCleanup działa niepoprawnie.

Problem 8

W przypadku przewijania w aplikacji WPF opartej na programie .NET Framework 4 podczas formatowania tekstu w kontrolce kart aplikacja działa wolno.

Problem 9

W przypadku próby hostowania strony sieci Web z właściwością targetFramework ustawioną na program .NET Framework w środowisku Server Core jest zwracany następujący komunikat o błędzie:
Opis: Wystąpił błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracyjnego wymaganego do obsłużenia tego żądania. Przejrzyj poniższe szczegółowe informacje o błędzie i odpowiednio zmodyfikuj plik konfiguracji.

Komunikat o błędzie analizatora składni: Atrybut targetFramework w elemencie <compilation> pliku Web.config jest używany tylko do wersji docelowej 4.0 lub nowszej programu .NET Framework (na przykład <compilation targetFramework="4.0">). Obecnie atrybut targetFramework odwołuje się do wersji, która jest nowsza niż zainstalowana wersja programu .NET Framework. Określ prawidłową wersję docelową programu .NET Framework lub zainstaluj wymaganą wersję programu .NET Framework.

Błąd źródła:
Wiersz 2: <configuration>
Wiersz 3: <system.web>
Wiersz 4: <compilation debug="false" targetFramework=".NETFramework, version=v4.0" />
Wiersz 5: </system.web>Wiersz 6: </configuration>

Problem 10

Symptom

Przykładowy scenariusz:
 • Tworzysz aplikację programu Visual Studio 2010 zawierającą bazę danych Dataset.
 • Usuwasz kilka tabel z Projektanta obiektów Dataset.
 • Sprawdzasz kolejność tabel w Projektancie obiektów Dataset.
W tym scenariuszu tabele są posortowane niepoprawnie.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu błędu w klasie TableAdapterManager w programie Visual Studio 2010.

Problem 11

Gdy klient żąda usługi sieci Web RESTful w pliku asmx lub svc za pomocą potoku ASP.NET i obsługi adresów URL bez rozszerzeń, stan żądania może się niepoprawnie zmienić.

Problem 12

W programie .NET Framework 4 metody Application_Start i PreAppStart nie mają dostępu do metody HttpUtility.HtmlEncode i powiązanych interfejsów API.

Problem 13

Próba uruchomienia aplikacji Microsoft Visual C# lub Microsoft Visual Basic kończy się niepowodzeniem, jeśli model EDM (Entity Data Model) odwołuje się do projektu bazy danych. Ponadto funkcje debugowania aplikacji nie działają.

Problem 14

Podczas używania dostawców SQL występują następujące problemy:
 • Zgłaszany jest wyjątek w wątku wyrzucania elementów bezużytecznych.
 • Występuje błąd programu Dr. Watson i jest zwracany komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Aplikacja: webdev.webserver20.exe
  Obwiniany symbol:
  SYSTEM.DATA.NI.DLL!System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.PrePush
  Kod wyjątku: system.invalidoperationexception
  Podtyp zdarzenia: Clr20r3
 • Proces w3wp.exe ulega awarii.

  Uwaga Proces w3wp.exe jest procesem hostingu sieci Web.

Problem 15

Symptom

Klasa SqlDataSource nie obsługuje parametru używanego do uzyskania dostępu do danych w bazie danych programu Microsoft SQL Server Compact Edition.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że program Microsoft SQL Server Compact Edition nie obsługuje parametrów w klasie SqlDataSource.

Problem 16

Symptom

Przy próbie uruchomienia strony sieci Web ASP.NET jest zwracany następujący komunikat o błędzie:
Element HttpContext.User powinien być typu MyWindowsPrincipal.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że program obsługi Extensionless URL przekazuje nadrzędny interfejs IHttpUser do żądania podrzędnego. Dlatego żądanie podrzędne pomija proces uwierzytelniania.

Problem 17

Przykładowy scenariusz:
 • Projekt oparty na programie Visual Studio 2010 zawiera model EDM (Entity Data Model). Model EDM odwołuje się do bazy danych średnich lub dużych rozmiarów. Na przykład baza danych zawiera 500 tabel.
 • Próbujesz odtworzyć tabele.
W tym scenariuszu odtwarzanie tabel wymaga wiele czasu. Na przykład 500 tabel jest odtwarzanych przez 14 minut.

Problem 18

Przykładowy scenariusz:
 • Na komputerze z programem Internet Information Services (IIS) 6.0 instalujesz program Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) Beta.
 • Ustawiasz tryb izolacji IIS 5.0.
 • Hostujesz stronę sieci Web w programie IIS 6.0.
W tym scenariuszu przy próbie uzyskania dostępu do strony sieci Web jest zwracany następujący komunikat o błędzie:
503 — Usługa niedostępna.

Problem 19

Po zainstalowaniu pakietu poprawek dotyczącego programu .NET Framework 4 wszystkie usługi hostowane w usługach Windows Process Activation Services (nazywanych też WAS) mogą być wyłączone. Ponadto te usługi mogą zostać ponownie uruchomione dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Przykładem usługi jest hostowana w usługach WAS usługa WCF (Windows Communication Foundation).

Oto dotknięte tym problemem usługi aktywacji:
  Aktywacja bez HTTP
  • Aktywacja za pośrednictwem kolejkowania wiadomości
  • Aktywacja za pośrednictwem nazwanych potoków
  • Aktywacja TCP

 • Udostępnianie portów TCP

Problem 20

Przykładowy scenariusz:
 • Witryna sieci Web ASP.NET zawiera usługę WCF. Obiektem docelowym witryny sieci Web jest wcześniejsza wersja programu .NET Framework 4.
 • W kreatorze Publikowanie witryny sieci Web w programie Visual Studio 2010 nie zostało zaznaczone pole wyboru Włącz możliwość aktualizacji dla tej witryny wstępnie skompilowanej.
 • Witryna sieci Web zostaje opublikowana.
 • Do usługi WCF próbuje uzyskać dostęp klient.
W tym scenariuszu usługa WCF nie odpowiada na żądanie klienta. Ponadto plik o rozszerzeniu svc.compile zawiera niepoprawne odwołanie do programu .NET Framework 4.

Uwaga Plik o rozszerzeniu svc.compile jest generowany przez proces publikowania.

Problem 21

Przykładowy scenariusz:
 • Powiązujesz polecenie Windows.AutoHide ze skrótem klawiaturowym.
 • W programie Visual Studio 2010 ustawiasz fokus na przełączanym oknie narzędzi. Na przykład fokus jest umieszczany na oknie Eksploratora rozwiązań.
 • Naciskasz skrót klawiaturowy.
W tym scenariuszu okno zostaje ukryte. Jednak po ponownym naciśnięciu klawisza okno nie powraca zgodnie z przełączeniem.

Problem 22

Podczas debugowania aplikacji w programie Visual Studio 2010 w oknie Dane wyjściowe jest wyświetlanych wiele komunikatów informacji pełnej przypominających poniższe:
*** HR: zainicjowane: -2147024774

*** Plik źródłowy: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\copyout.cpp, wiersz 1302?

*** HR: propagowane: -2147024774

*** Plik źródłowy: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\enumidentityattribute.cpp, wiersz 144

Problem 23

Scenariusz: na komputerze jest tworzona aplikacja, która jest następnie publikowana na innym komputerze. W przypadku dołączania aplikacji za pomocą programu Visual Studio 2010 nie można wyświetlić metod zarządzanych z powodu braku symboli dla zestawów.

Przyczyną tego problemu jest to, że plik pdb, który zawiera informacje o symbolach, nie jest kopiowany z folderu bin do folderu kopii w tle.

Problem 24

W projekcie Visual Basic jest używana przestrzeń nazw My. Po dodaniu do projektu jawnego odwołania do składnika Microsoft.VisualBasic.dll przestrzeń nazw My nie może działać poprawnie. Może na przykład zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Element „Aplikacja” nie jest członkiem elementu „My”.

Problem 25

Zainstalowanie poprawki programu ASP.NET 4.0 powoduje wyzwolenie polecenia aspnet_regiis –iru. Następnie usuwane są niektóre klucze rejestru programu ASP.NET.

Problem 26

Zażądanie pliku xap przez program Cassini w programie Visual Studio 2010 skutkuje zwróceniem odpowiedzi o typie MIME „application/octet-stream” zamiast o oczekiwanym typie „application/x-silverlight-app”.

Problem 27

W środowisku Visual Studio 2010 IDE do procesu sqlservr.exe zostaje dołączony debuger. Przy funkcji zarządzanej SQL lub zarządzanej procedurze składowanej zostaje ustawiony punkt przerwania. Plik symboli zostaje załadowany poprawnie i pojawia się gruba czerwona kropka. Jednak program Visual Studio nie przerywa działania w punkcie przerwania.

Problem 28


W systemie operacyjnym bez środowiska wykonawczego języka Visual Basic zostaje uruchomiona aplikacja Visual Basic zawierająca zestaw Visual Basic Core. Jeśli aplikacja zawiera instrukcję SyncLock dla zmiennej typu Object, może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do następującego:
błąd BC35000: Żądana operacja jest niedostępna, ponieważ funkcja biblioteki wykonawczej „Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.ObjectFlowControl.CheckForSyncLockOnValueType” nie jest zdefiniowana.

Problem 29

W przypadku uruchomienia aplikacji Visual Basic zawierającej zestaw Visual Basic Core nie można poprawnie wykonać kodu używającego stałych z klasy Microsoft.VisualBasic.Constants. Podczas wykonywania tego kodu może zostać zwrócony na przykład następujący komunikat o błędzie:
błąd BC30059: Wymagane jest wyrażenie stałe.
Przyczyną tego problemu jest to, że stałe są osadzone jako normalne pola, a nie jako pola stałych.

Problem 30

W starszym trybie zabezpieczeń dostępu kodu (CAS, Code Access Security) zostaje wdrożona witryna sieci Web ASP.NET oparta na programie .NET Framework 4. Witryna sieci Web zostaje skonfigurowana z zaufaniem częściowym. Przy próbie zażądania tej witryny sieci Web może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
[SecurityException: Żądanie uprawnienia typu System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=<identyfikator_tokenu> nie powiodło się].

Problem 31

Aktualizacja zabezpieczeń opisana w artykule KB974417 jest instalowana, gdy katalogi w folderze GAC, zawierającym zestaw System.EnterpriseServices.dll, są zablokowane lub gdy zestaw jest używany. W tym scenariuszu instalacja aktualizacji zabezpieczeń kończy się niepowodzeniem, a komputer zostaje uszkodzony.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2260913 POPRAWKA: Aktualizacja programu .NET Framework może zakończyć się niepowodzeniem i mogą zostać usunięte niektóre pliki z pamięci podręcznej GAC

Problem 32

Pewne niezastrzeżone potwierdzenia z typów ASP.NET mogą generować ryzyko podniesienia uprawnień użytkownika z zaufaniem częściowym do poziomu użytkownika z zaufaniem pełnym.

Problem 33

Uproszczony paradygmat aplikacji sieci Web o nazwie Plan 9 MVC jest publikowany częściej niż program ASP.NET. Jednak od wersji 2 wersje nie są ustawiane jako mające zaufanie pełne. Dlatego wiele funkcji wymagających zaufania pełnego nie może działać poprawnie.

Ta aktualizacja ustawia zaufanie pełne dla wersji składnika Plan 9 nowszych niż wersja 2.

Problem 34


Stała w typie wyliczania poziomu urządzenia w kodzie źródłowym różni się od podanej w specyfikacji.

Ta aktualizacja zapewnia spójność stałych.

Problem 35

Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy powoduje wymuszenie zamknięcia usługi Windows Communication Foundation (WCF) przez hosta zdalnego. Ten problem występuje, gdy w pliku Web.config usługi WCF jest ustawiony wysoki lub średni poziom zaufania.
2449742 MS11-NNN: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2: 8 lutego 2011

Funkcje wprowadzane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji wprowadza następujące funkcje powiązane z programem .NET Framework 4.

Funkcja 1

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji umożliwia programowi ASP.NET obsługę wielu systemów konfiguracji programu IIS w trybie projektowania. Dlatego program Visual Studio Web Designer obsługuje program IIS Express. Dodatkowo program Visual Studio Web Designer umożliwia różnym projektom rozwiązań programu Visual Studio współdziałać z różnymi wersjami programu IIS.

Funkcja 2

Gdy jest weryfikowany zestaw pamięci podręcznej działającej w tle zmieniany w łącze symboliczne do tego samego pliku, nie jest sprawdzany rozmiar zestawu. Z tego powodu program ASP.NET używa funkcji optymalizacji na potrzeby współużytkowanego hostingu sieci Web.

Funkcja 3

Nowa składnia umożliwia zdefiniowane kontrolki TextBox zgodnej z językiem HTML5. Na przykład w poniższym kodzie zdefiniowano kontrolkę TextBox zgodną z językiem HTML5:
<asp:TextBox runat="serwer" type="typ-HTML5" />

Funkcja 4

Do kompilatora języka Visual Basic dodano nowy przełącznik pozwalający wyeliminować zależność bibliotek od środowiska wykonawczego języka Visual Basic. We wcześniejszych wersjach programu .NET Framework do wszystkich aplikacji Visual Basic była automatycznie dodawana zależność od środowiska wykonawczego. Ta zależność znajdowała się w pliku biblioteki wykonawczej języka Visual Basic: Microsoft.VisualBasic.dll. Ta aktualizacja dodaje opcję wiersza polecenia, którą można ustawić w celu usunięcia tej zależności. Po ustawieniu tego przełącznika część funkcji środowiska wykonawczego języka Visual Basic jest osadzana w aplikacji, a inne funkcje przestają być dostępne.

Funkcja 5

Wprowadzono zmiany w celu obsługi bibliotek przenośnych. Te zmiany obejmują aktualizacje interfejsów API i modyfikacje integratorów. Ta aktualizacja pozwala środowisku CLR na pomyślne tworzenie powiązań z bibliotekami przenośnymi, dzięki czemu ta sama biblioteka DLL może działać w programie .NET Framework 4, w środowisku Silverlight, na konsoli Xbox i w systemie Windows Phone. Ta aktualizacja dodaje publiczne interfejsy API środowiska Silverlight do programu .NET Framework 4 w tej samej lokalizacji. Podpisy interfejsów API pozostaną spójne na całej platformie. Wszystkie modyfikacje są w 100% zgodne i spowodują przerwania żadnego istniejącego kodu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2468871 - Ostatnia weryfikacja: 4 września 2013 - Weryfikacja: 12.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft .NET Framework 4.0
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbfix atdownload kbdownload_freecontent kbupdate KB2468871

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com