เพิ่มตารางกระบวนการผลิตรายการจะถูกลบออกโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณลบอยู่ IP เพิ่มเติม ใน Windows Vista, Windows 7 ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 ด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2469100 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณได้ลบที่อยู่ IP ที่เพิ่มเติมจากอินเทอร์เฟซเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

ในกรณีนี้ รายการตารางของกระบวนการผลิตที่เพิ่มเข้าไปใหม่ด้วยตนเองจะถูกลบโดยไม่คาดคิด

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเพิ่มรายการลงในตารางเส้นทาง โดยใช้การ เพิ่มเส้นทาง -p คำสั่ง

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์สมมติตัวอย่างภาพ:
 1. คุณได้กำหนดค่าเฉพาะ IPv4 ที่อยู่และซับเน็ตมาสก์บนอินเทอร์เฟซแบบเครือข่าย:

  อะแดปเตอร์การอีเทอร์เน็ต 1 การเชื่อมต่อพื้นที่ท้องถิ่น:
  ที่อยู่ IPv4.......... : 192.168.0.20
  ซับเน็ตมาสก์........... : 255.255.255.0
  ........เกตเวย์เริ่มต้น . :
 2. คุณเพิ่มรายการเส้นทางเกตเวย์เริ่มต้น ด้วยตัวเลือกที่อยู่ถาวร โดยใช้การ กระบวนการผลิต คำสั่ง:
  เพิ่มเส้นทาง -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1
 3. คุณเพิ่มที่อยู่ IP เพิ่มเติมไปยังอินเทอร์เฟซเครือข่าย โดยใช้การ netsh คำสั่ง:
  ipv4 อินเทอร์เฟซสำหรับ netsh เพิ่มที่อยู่ "ภายในเชื่อมต่อ 1" 192.168.0.21 255.255.255.0
 4. คุณลบอยู่ IP ที่เพิ่มเติมจากอินเทอร์เฟซเครือข่าย โดยใช้การ netsh คำสั่ง:
  ipv4 อินเทอร์เฟซสำหรับ netsh ลบที่อยู่ "ภายในเชื่อมต่อ 1" 192.168.0.21

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้งSP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ในรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows Server 2008
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" MUM แฟ้ม และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2256731,23210-ม.ค.-201114:00x 86
Netio.sys6.0.6001.22831220,04810-ม.ค.-201120:54x 86
Bfe.dll6.0.6001.22831328,70410-ม.ค.-201114:30x 86
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2283198,19210-ม.ค.-201120:54x 86
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22831595,45610-ม.ค.-201114:31x 86
Ikeext.dll6.0.6001.22831438,27210-ม.ค.-201114:32x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81404 2010 มีนาคม05:54ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่เกี่ยวข้อง208,96610-ม.ค.-201113:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip.sys6.0.6001.22831902,54410-ม.ค.-201120:54x 86
Tcpip.sys6.0.6002.22567912,78410-ม.ค.-201120:54x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2256740,44810-ม.ค.-201114:19x 64
Netio.sys6.0.6001.22831342,92810-ม.ค.-201120:50x 64
Bfe.dll6.0.6001.22831458,24010-ม.ค.-201114:57x 64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22831165,26410-ม.ค.-201120:50x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22831779,77610-ม.ค.-201114:59x 64
Ikeext.dll6.0.6001.22831454,65610-ม.ค.-201114:59x 64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81426 2010 กุมภาพันธ์04:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่เกี่ยวข้อง207,83310-ม.ค.-201113:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip.sys6.0.6001.228311,415,05610-ม.ค.-201120:50x 64
Tcpip.sys6.0.6002.225671,423,76010-ม.ค.-201120:50x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22831595,45610-ม.ค.-201114:31x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81404 2010 มีนาคม05:54ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2256780,89610-ม.ค.-201114:03586240
Netio.sys6.0.6001.22831638,35210-ม.ค.-201120:46586240
Bfe.dll6.0.6001.22831781,31210-ม.ค.-201114:32586240
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22831261,00810-ม.ค.-201120:46586240
Fwpuclnt.dll6.0.6001.228311,122,30410-ม.ค.-201114:34586240
Ikeext.dll6.0.6001.22831925,69610-ม.ค.-201114:34586240
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81425 2010 กุมภาพันธ์07:43ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่เกี่ยวข้อง207,48310-ม.ค.-201113:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip.sys6.0.6001.228312,942,35210-ม.ค.-201120:46586240
Tcpip.sys6.0.6002.225672,967,95210-ม.ค.-201120:46586240
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22831595,45610-ม.ค.-201114:31x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81404 2010 มีนาคม05:54ไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.760 0. 20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20974187,26427 2011 พฤษภาคม04:29x 86
Tcpip.sys6.1.7600.209741,301,37627 2011 พฤษภาคม04:30x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21734187,77625 2011 พฤษภาคม05:43x 86
Tcpip.sys6.1.7601.217341,303,42425 2011 พฤษภาคม05:43x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20974288,12827 2011 พฤษภาคม05:21x 64
Tcpip.sys6.1.7600.209741,888,64027 2011 พฤษภาคม05:22x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21734288,64025 2011 พฤษภาคม05:07x 64
Tcpip.sys6.1.7601.217341,914,75225 2011 พฤษภาคม05:07x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20974482,68827 2011 พฤษภาคม04:12586240
Tcpip.sys6.1.7600.209743,799,93627 2011 พฤษภาคม04:11586240
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21734483,20025 2011 พฤษภาคม04:18586240
Tcpip.sys6.1.7601.217343,803,52025 2011 พฤษภาคม04:18586240

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ กระบวนการผลิต คำสั่ง แวะไปที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,739
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-l ..tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22567_none_885374821bdb3492.manifest สนับสนุน istry
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,845
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)16:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_5705a770ce828064.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,114
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_cd8eaa8443bfd10e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม131,815
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_b3884ced7f9b39fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,596
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22567_none_b55450cd7cd47afc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,762
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-l ..tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22567_none_e4721005d438a5c8.manifest สนับสนุน istry
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,122
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)16:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_b32442f486dff19a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,122
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_29ad4607fc1d4244.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม131,861
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_0fa6e87137f8ab31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,618
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22567_none_1172ec513531ec32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,784
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,769
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_bd78ed46bb40b395.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,730
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)14:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_3401f05a307e043f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม71,155
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)14:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-l ..tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22567_none_885518781bd93d8e.manifest สนับสนุน istry
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,118
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)15:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_57074b66ce808960.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,118
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_cd904e7a43bdda0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม131,838
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_b389f0e37f9942f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,607
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22567_none_b555f4c37cd283f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,773
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,758
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_bd78ed46bb40b395.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,730
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)14:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22831_none_3401f05a307e043f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม71,155
วัน (UTC)10-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)14:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,773
วัน (UTC)27 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20974_none_b387de60e0d032ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,834
วัน (UTC)27 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)04:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21734_none_b5997b16ddd62ed4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,834
วัน (UTC)25 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20974_none_0fa679e4992da3e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,838
วัน (UTC)27 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21734_none_11b8169a9633a00a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,838
วัน (UTC)25 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,215
วัน (UTC)27 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20974_none_b3898256e0ce3ba8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,836
วัน (UTC)27 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21734_none_b59b1f0cddd437d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,836
วัน (UTC)25 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)07:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,168
วัน (UTC)27 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2469100 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2469100 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2469100

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com