Khun mu chung bi hong gy ra cac li khi t ng truy nhp Word.

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 247028 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Mt hoc nhiu tp khun mu chung khng hp l co th co th khin may khach t ng ngoai tin trinh a ra mt trong cac thng bao li sau.
HRESULT: 0x8001010A
Li VB: -2147417846
"Trinh loc thng bao cho bit ng dung ang bn"
HRESULT: 0x800A175D
Li VB: 5981
"Khng th m c b nh macro"
HRESULT: 0x800A142D
Li VB: 5165
"Word khng th m hin tai [square] hin tai"

THNG TIN THM

Tp khun mu chung Word s dung co th bi hong.

Chu y Trong Microsoft Office Word 2007, khun mu chung c t tn la Normal.dotm. Trong Microsoft Office Word 2003 va cac phin ban Word trc, khun mu chung c t tn la Normal.dot.

Nu ban gp mt trong cac li c m ta trong phn Tom tt, ban co th tam thi i tn khun mu chung xem o co phai la nguyn nhn cua s c khng.

Vic i tn khun mu chung se thit t lai mt s tuy chon tr v thit t mc inh, bao gm kiu tuy chinh, cac thanh cng cu tuy chinh, cac macro va cac muc nhp AutoText. Chung ti khuyn ban i tn tp khun mu chung hn la xoa tp, do o ban co th khi phuc cac thit t nay nu khun mu khng bi hong.

Cac ban cai nht inh cua Word co th co nhiu hn mt tp khun mu chung hp phap. Tinh hung nay bao gm nhiu phin ban Word hoc nhiu h s ngi dung cung trn mt may tinh. Trong tinh hung nay, cn phai c bit chu y i tn ban sao ung cua Normal.dot.

i tn tp khun mu chung, lam theo nhng bc sau.

Chu y Vi co vai phin ban Microsoft Windows nn nhng bc sau co th khac trn may tinh cua ban. Nu vy, hay xem tai liu v san phm cua ban hoan thanh cac bc nay.
 1. Thoat tt ca cac phin ban cua Word, bao gm ca WordMail.
 2. Bm Bt u, bmTim kim, ri bm Tp hoc Cp.
 3. Trong t tn, go tn khun mu chung cho phin ban Word cua ban.
 4. Trong Tim trong, chon ia cng ni b cua ban (hoc vi tri khun mu ngi s dung lun phin nu ban chay Word t mt may chu mang).
 5. Bm Tim kim Ngay tim kim tp.
 6. Mi ln khun mu chung xut hin trong hp thoai Tim kim, bm chut phai vao tp ri bm i tn. t tn mi cho tp, chng han OldNormal.dot hoc Normal-1.dot.
 7. Cc tiu hoa hp thoai Tim kim.
 8. Khi ng lai may khach t ng khi ng Word.

Nu Word khi ng ung, ban a giai quyt c s c. Trong trng hp nay, s c la do mt khun mu chung a bi hong. Co th ban cn phai thay i mt s thit t khi phuc lai cac tuy chon yu thich cua ban. Nu tp khun mu chung ban a i tn cha cac tuy bin, chng han kiu, macro hoc muc nhp AutoText khng d tai tao lai c, ban co th sao chep cac tuy bin nay t tp khun mu chung cu n tp khun mu chung mi s dung trinh sp xp.

Nu cac tuy bin thanh cng cu c lu tr trong thanh cng cu tuy chinh, ban co th sao chep chung bng cach s dung Trinh sp xp. Khng may la, nu cac tuy bin c tao ra cho mt trong cac thanh cng cu co sn trong Word, co th ban cn tao lai chung sau khi ban i tn khun mu cua minh vi ban khng th sao chep cac thay i nay vi Trinh sp xp.

(c) 1999 Tp oan Microsoft, Moi Quyn c Bao lu. ong gop cua Chris Jensen, Tp oan Microsoft.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cac thng bao li, bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit co trong C s Kin thc Microsoft:
173547 WD: Thng bao li: Word Khng th M Tai liu (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
189439 WD97: Word Khng th M "Khng th m <Ky hiu Du ngoc vung>Hin co" (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
224338 PRB: Li 800A175D - Khng th M B nh Macro (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
246018 LI: Li T ng 8001010A khi T ng T ng truy nhp Word 2000 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
272347 OFF98: Cac thng bao Li Visual Basic Khi Ban Khi ng Chng trinh Office hoc Visual Basic Editor, hoc Chay mt Macro (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 247028 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Ba 2008 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 95a
 • Microsoft Word 95 Standard Edition
T? kha:
kbinfo kbautomation kbexpertisebeginner KB247028

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com