โปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ESENT และที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือใช้ Windows Server 2008 อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากขนาดเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เก็บข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2470478 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

อุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ถูกใช้บนภาค 512 ไบต์ traditionally เริ่มต้นล่าสุด ผู้ขายของอุปกรณ์เก็บข้อมูลมีแล้วการเปลี่ยนภาพไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีเซกเตอร์ขนาดไบต์ 4096 (4 กิโลไบต์) เหล่านี้จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ “ขั้นสูงดิสก์รูปแบบ ” หรือ “ 512e ” แม้ว่ามีการปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลที่มีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ไปป์ที่แตกต่างกันของระบบ สนับสนุนอาจยังคงเหมือนเดิม ไม่สอดคล้องกันมากที่สุดคือการ ให้การสนับสนุนสำหรับการรายงานถูกต้องของขนาดเซกเตอร์กายภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูลเหล่านี้ไม่สอดคล้อง ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์ต้องจัดการสถานการณ์ที่ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ทำงานบนอาจเปลี่ยนแปลง

อาการ

บางตัวอย่างของสถานการณ์ที่ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่รายงานไปยัง Windows สามารถเปลี่ยนแปลงอาจมีต่อไปนี้:
 • คุณย้ายอุปกรณ์เก็บข้อมูลไปยังตัวควบคุม RAID จากตัวควบคุมที่แนบลโดยตรง และทางกลับ vice ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากตัวควบคุม RAID อาจไม่รายงานขนาดเซกเตอร์กายภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูล ดังนั้น ระบบอาจดูกิโลไบต์ที่ 4 ในส่วนที่หนึ่ง แต่ 512 ไบต์ในอื่นเซสชัน และทางกลับ vice
 • คุณปรับรุ่นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักที่มีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 512 ไบต์กับอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 4-กิโลไบต์ หรือทางกลับ vice และคุณปฏิบัติระดับการบล็อกการสำรองข้อมูลและคืนค่า เช่น ด้วยการสำรองข้อมูลของ Windows พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณทำการสำรองข้อมูลบล็อกระดับของระบบของคุณที่กำลังเรียกใช้บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 512 ไบต์ในการรายงาน
  • คุณสามารถแทนที่อุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่รายงานขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 4-กิโลไบต์
  • คุณได้ทำการคืนค่าระดับการบล็อกของระบบของคุณไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลใหม่
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานถูกเปลี่ยนจาก 512 ไบต์กิโลไบต์ 4 เมื่อระบบเริ่มทำงาน

  หมายเหตุ:
  สถานการณ์สมมตินี้สามารถยังสามารถย้อนกลับที่คุณแทนอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 4-กิโลไบต์กับอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 512 ไบต์
 • คุณปรับรุ่นตัวควบคุมที่เก็บในระบบที่ควบคุมการจัดเก็บปัจจุบันมีการสนับสนุนสำหรับการรายงานขนาดเซกเตอร์กายภาพ และตัวควบคุมที่เก็บใหม่ที่ไม่มีการสนับสนุนสำหรับการรายงานขนาดเซกเตอร์กายภาพ หรือทางกลับ vice เมื่อตัวควบคุมที่เก็บการเปลี่ยนแปลง Windows ต้องโหลดโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนตัวควบคุมที่เก็บข้อมูล ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อคุณกำลังปรับรุ่นจากโปรแกรมควบคุม ATA กล่องขาเข้าของ Microsoft (MSAHCI) ไปยังโปรแกรมควบคุม Storport ใช้บริษัท หรือ vice-ทางกลับกัน
 • คุณเปลี่ยนแปลงโหมดของตัวควบคุมที่เก็บใน BIOS ของระบบของคุณ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในชุดทั้งหมดของโหมดเช่น AHCI แบบดั้งเดิม IDE เข้ากันได้กับ โว และอื่น ๆ โหมดแต่ละจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างกันจะถูกโหลด โดย Windows ในกรณีนี้ โปรแกรมควบคุมบางโปรแกรมอาจมีการสนับสนุน และไดรเวอร์อื่น ๆ อาจไม่มีการสนับสนุน
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่แล้วภายใน Extensible เก็บโปรแกรม API (ESENT) ที่ใช้งาน:
 • Windows Update
 • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • การค้นหาเดสก์ท็อปของ windows
 • ใบรับรอง (CA)
 • การให้บริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ windows (WINS)
 • Protocol การตั้งค่าคอนฟิกโฮสต์แบบปรับ (DHCP)
 • windows Live Mail

เป็นตัวอย่างของการแสดงว่าปัญหานี้อาจรายการเองสำหรับการปรับปรุง Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
FATAL: ไม่สามารถเตรียมใช้งาน datastore ข้อผิดพลาด = 0xC8000222

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ESENT
วันที่:<date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 412
ประเภทงาน: การบันทึกข้อมูล/กู้คืน
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computer name=""> </computer>
คำอธิบาย::
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: ไม่สามารถอ่านหัวข้อของ logfile C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log เกิดข้อผิดพลาด-546

หมายเหตุ::ปัญหานี้เกิดขึ้น ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 เท่านั้น ปัญหานี้ถูกแก้ไข ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
982018การปรับปรุงที่ปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 กับดิสก์รูปแบบขั้นสูง ที่มีอยู่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางกายภาพเซกเตอร์ขนาดที่มีรายงาน โดยการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เก็บข้อมูล แม้ว่าการออกแบบ ESENT ถูกมา ด้วยการสนับสนุนสำหรับขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 512 ไบต์ และกิโล ไบต์ 4 ในระหว่างการสร้างฐานข้อมูลเริ่มต้น ESENT expects ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานให้อยู่ระหว่างรอบเวลาที่สอดคล้องกัน When the ESENT database re-initializes, it makes sure that the physical sector size that the database was created for and the current reported physical sector size are the same. When the sector sizes are different, ESENT reports an error.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

To work around this issue, you may try to revert the system to a point before one of the sample scenarios occurred. For example, you may try to restore the previous storage driver.

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Esent.dll6.0.6001.228031,453,56823 2010 พฤศจิกายน15:31x86
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 2010 พฤศจิกายน18:สีกันx86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Esent.dll6.0.6001.228032,523,64823 2010 พฤศจิกายน19:56x64
Esent.dll6.0.6002.225312,507,26423 2010 พฤศจิกายน16:59x64
Esent.dll6.0.6001.228031,453,56823 2010 พฤศจิกายน15:31x86
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 2010 พฤศจิกายน18:สีกันx86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Esent.dll6.0.6001.228033,593,72823 2010 พฤศจิกายน16:23IA-64
Esent.dll6.0.6002.225313,593,72823 2010 พฤศจิกายน17:09IA-64
Esent.dll6.0.6001.228031,453,56823 2010 พฤศจิกายน15:31x86
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 2010 พฤศจิกายน18:สีกันx86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,577
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_a00b55ec0fad73fcee5a44b989698634_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_ff1fc79a072100ae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_cbd46d9b1e778a42c2e4a807df0ee30a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_16e1236c1d52c817.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_f270f1d4452696e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,529
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,529
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4496090fe2ed4b55faec3bb6a37ace41_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_e69a003e2a9858f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,080
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_6bb5b11ef44590247d548b6daebdc8a8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_bf9c7af067a0b8f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_fa29ef6f84924efc8ae3a6a65054cfcf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_626f192d3104a520.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,080
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_4e8f8d57fd84081f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,549
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)20:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_50538ee7fac47e68.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,549
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,605
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_f270f1d4452696e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,529
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,529
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_918a0c8a0b358b2e1bbda5b3a167d2db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_09f59e92687bfd90.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม718
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_9dd2bb1af74b0e6e1ca038eb7c5d2152_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_e4e41af7aff067f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,078
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_cbf834760282e0881e4013008f011298_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_829b14ab676064f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,078
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_f27295ca45249fe5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,539
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f436975a4265162e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,539
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,758
วันที่ (UTC)24 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22803_none_f270f1d4452696e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,529
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างอี..estorageengine isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,529
วันที่ (UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2470478 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2470478 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2470478

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com