คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ Server 2007 (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe x none.msp): 22 กุมภาพันธ์ 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2475887 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office 2007 โครงการที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2007 ณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้กำหนดเป็นวันของทรัพยากรองค์กรเขตข้อมูลใน Microsoft Office โครงการ Server 2007
  • คุณสามารถตั้งค่าในฟิลด์วันการทรัพยากรองค์กรสำหรับทรัพยากรที่กำหนดในการเข้าถึงการเว็บการโครงการ (PWA)
  • คุณได้เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของโครงการ โดยใช้ 2007 Professional โครงการเพื่อดูค่าของการวันของทรัพยากรองค์กรเขตข้อมูล
  • คุณทำการเปลี่ยนแปลงค่าสำหรับการวันของทรัพยากรองค์กรฟิลด์ใน PWA
  • คุณได้เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของโครงการ โดยใช้ 2007 Professional โครงการเพื่อดูค่าของการวันของทรัพยากรองค์กรเขตข้อมูลอีกครั้ง

  ในสถานการณ์นี้ วันที่ในการวันของทรัพยากรองค์กรไม่มีการปรับปรุงเขตข้อมูล
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณกำหนดค่า Office 2007 ของโครงการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โครงการของ Office 2007
  • คุณเปิดแผนที่โครงการที่มีอยู่ แผนงานโครงการประกอบด้วยการกำหนดค่าพื้นฐานที่ตั้งค่าจากเขตข้อมูลใด ๆ baseline1 baseline10 เส้น

   หมายเหตุค่าพื้นฐานการกำหนดบันทึกจาก baseline1 เป็น baseline10 ดังนั้น เส้นการกำหนดไม่บันทึกในบรรทัดหลักการหลัก
  • คุณบันทึกแผนโครงการอีกครั้ง

  ในสถานการณ์สมมตินี้ baseline1 กำหนด baseline10 ระเบียนจะถูกลบ อย่างไรก็ตาม ระเบียนการกำหนดค่าพื้นฐานหลักจะไม่ถูกลบ

  หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 981044, 983312, 2276475 หรือ 2412269 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถที่นำไปใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ KB 975923 เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 • ที่การร้องขอการปรับปรุงงานที่นำไปใช้และข้อผิดพลาดหน้าอาจไม่โหลดใน PWA นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ตรวจพบข้อผิดพลาดในการโหลดเพจ ฟื้นฟูเพ หรือติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดให้ประกอบด้วยค่าที่สูงของงาน หรือค่าที่สูงของการทำงานที่เหลืออยู่ หรือค่าที่สูงของการทำงานที่แท้จริง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2007 Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ Service Pack 2 ที่มีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องการดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
949583วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Office 2007

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในอย่างใดอย่างหนึ่ง แพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลแฟ้มแบบ 32 บิต

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Office-kb2475887-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6554.50007,575,05606-กุมภาพันธ์-201108:11x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Pjsrvapp x none.mspไม่เกี่ยวข้อง2,669,56805-กุมภาพันธ์-201121:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Pjsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง4,332,03205-กุมภาพันธ์-201121:เลขไม่เกี่ยวข้อง

Pjsrvapp x none.msp ข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dataedit.dll12.0.6546.5000431,98414-201017:21ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6554.50004,413,29604-กุมภาพันธ์-201112:59ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll12.0.6539.5000120,68808-Jun-201017:34ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201017:01ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6550.5000333,68017 2010 พฤศจิกายน21:27ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6534.5000386,92830 2010 มีนาคม19:22ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6548.5000120,68808-ต.ค.-201019:25ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6549.5000841,58402 2010 พฤศจิกายน13:57ไม่เกี่ยวข้อง

Pjsrvwfe x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 2009 พฤศจิกายน12:45ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6523.5000178,03213 2009 พฤศจิกายน12:45ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6554.50004,413,29604-กุมภาพันธ์-201112:59ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201017:01ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418 2011 ม.ค.04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6549.50002,238,37602 2010 พฤศจิกายน15:06ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6548.5000120,68808-ต.ค.-201019:25ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6549.5000841,58402 2010 พฤศจิกายน13:57ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มแบบ 64 บิต

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Office-kb2475887-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6554.50007,728,68006-กุมภาพันธ์-201108:11x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Pjsrvapp x none.mspไม่เกี่ยวข้อง2,856,96005-กุมภาพันธ์-201122:00ไม่เกี่ยวข้อง
Pjsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง4,520,96005-กุมภาพันธ์-201122:00ไม่เกี่ยวข้อง

Pjsrvapp x none.msp ข้อมูล


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dataedit.dll12.0.6546.5000431,98414-201017:25ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6554.50004,413,29601-กุมภาพันธ์-201118:36ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll12.0.6539.5000120,68808-Jun-201017:31ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201015:30ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6550.5000333,68017 2010 พฤศจิกายน21:15ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6534.5000386,92830 2010 มีนาคม19:27ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6548.5000120,68807 2010 Oct13:42ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6549.5000841,58402 2010 พฤศจิกายน13:56ไม่เกี่ยวข้อง

Pjsrvwfe x none.msp ข้อมูล


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 2009 พฤศจิกายน12:42ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6523.5000178,03213 2009 พฤศจิกายน12:42ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6554.50004,413,29601-กุมภาพันธ์-201118:36ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201015:30ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418 2011 ม.ค.04:36ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6549.50002,238,37602 2010 พฤศจิกายน15:01ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6548.5000120,68807 2010 Oct13:42ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6549.5000841,58402 2010 พฤศจิกายน13:56ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2475887 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Server 2007
Keywords: 
kbqfe kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2475887 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2475887

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com