การแก้ไข: ข้อผิดพลาด "SQL Server จะสิ้นสุดขั้นตอนนี้" ความเมื่อมีการจับภาพเหตุการณ์ "OLEDB เรียกเหตุการณ์" โดยการใช้ของผู้สร้างโปรไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือการสืบค้นกลับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2475907 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ตัวให้บริการ OLE DB เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2005 คุณใช้ของผู้สร้างโปรไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือการสืบค้นกลับฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อจับภาพเหตุการณ์การโทร OLEDBเหตุการณ์สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ในสถานการณ์นี้ มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ นอกจากนี้ ตัวอย่างอาจล้มเหลว

2010-06-24 19:02:59.50 spid64 SqlDumpExceptionHandler: 64 กระบวนสร้างข้อยกเว้นที่ร้ายแรง c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION SQL Server จะสิ้นสุดการกระบวนการนี้
2010-06-24 19:02:59.50 spid64 * *******************************************************************************
spid64 19:02:59.50 2010-06-24 * เริ่มกองถ่ายโอนข้อมูล:
spid64 19:02:59.50 2010-06-24 * ที่อยู่ยกเว้น = 0000000002716AF1 Module(sqlservr+0000000001716AF1)
spid64 19:02:59.50 2010-06-24 * รหัสข้อยกเว้น = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
spid64 19:02:59.50 2010-06-24 * การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นที่อยู่ในการอ่าน 0000000000000000

หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเหตุการณ์การโทร OLEDBเหตุการณ์ ดูตารางต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขเหตุการณ์ชื่อเหตุการณ์คำอธิบาย
119เหตุการณ์การโทร OLEDBเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกผู้ให้บริการ OLE DB สำหรับแบบสอบถามแบบกระจายและกระบวนงานที่เก็บระยะไกล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก SQL Server 2005 พยายามอ่านอยู่ไม่ถูกต้องภายในเมื่อนั้นเหตุการณ์การโทร OLEDBไม่มีการจับภาพเหตุการณ์

การแก้ไข

SQL Server 2005 Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438344แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598SQL Server 2005 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 การติดตั้งของ SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2005 Service Pack 4

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2489409แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2485757SQL Server 2005 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2005 Service Pack 4
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 4 การติดตั้งของ SQL Server 2005 Service Pack 4 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไม่จับเหตุการณ์การโทร OLEDBเหตุการณ์สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ sp_trace_setevent (Transact SQL), แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ไปยังโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2475907 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4
  • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2475907 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2475907

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com