เกิดข้อผิดพลาด 0x80070057 เมื่อคุณฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อติดตั้ง Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2476568 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
sbs small
อ่านบทความอธิบายทีละขั้นตอนอาการ

คุณได้รับข้อผิดพลาด 0x80070057 เมื่อคุณพยายามล้างการติดตั้ง WIndows 7

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพาร์ติชันที่สำรองไว้ของระบบเสียหาย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2672056


หมายเหตุ:พาร์ติชันระบบที่สำรองไว้คือส่วนที่สำรองไว้สำหรับการเข้ารหัส BitLocker และสำหรับการคืนค่า Windows

การแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบพาร์ติชันที่มีอยู่ สร้างพาร์ติชันใหม่ และทำการฟอร์แมต โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใส่แผ่นดีวีดีติดตั้ง Windows 7 แล้วเริ่มการติดตั้ง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2511624

 2. เลือกการกำหนดค่าที่ต้องการในตัวเลือก ภาษาที่ติดตั้ง, รูปแบบเวลาและสกุลเงิน และ แป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนค่า จากนั้นคลิกถัดไป .

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672057

 3. คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672058

 4. ในหน้าจอข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Microsoft คลิก ฉันยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน แล้วคลิก ถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672059

 5. คลิก ปรับแต่ง (ขั้นสูง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672060

 6. เลือก ดิสก์ 0 พาร์ติชัน 1 แล้วคลิก ลบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672061

 7. คลิก ตกลง เมื่อได้รับพรอมท์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672062

 8. เลือก ดิสก์ 0 พาร์ติชัน 2 แล้วคลิก ลบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672063

 9. คลิก ตกลง เมื่อได้รับพรอมท์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672064

 10. คลิก ใหม่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672065

 11. กำหนดขนาดของดิสก์ แล้วคลิก ใช้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672066


  หมายเหตุ:ขนาดของค่าเริ่มต้นคือขนาดสูงสุดของดิสก์
 12. คลิก ตกลง เมื่อได้รับพรอมท์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672067

 13. เลือก ดิสก์ 0 พาร์ติชัน 2 แล้วคลิก ฟอร์แมต

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672068

 14. คลิก ตกลง เมื่อได้รับพรอมท์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672069

 15. การฟอร์แมตควรเสร็จสิ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์ คลิก ถัดไป เพื่อทำต่อ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2672070


  ขณะนี้คุณติดตั้งเสร็จสิ้นโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา: ส่งความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทความนี้มายังเราโดยเขียนความคิดเห็นของคุณในฟิลด์ข้อคิดเห็นที่ด้านล่างของเอกสารนี้ เราจะนำข้อคิดเห็นของคุณไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้!

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2476568 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มีนาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbstepbystep kbtshoot KB2476568

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com