ชุดการปรับปรุง 16 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2477743 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ชุดการปรับปรุง 16 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่รวมอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้มีอยู่สำหรับภาษาทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft Dynamics CRM 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างหมายเลขและชื่อแฟ้มสำหรับการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

คือหมายเลขของการสร้างของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook และ เตอร์อีเมลของ Microsoft Dynamics CRM 4.0


ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงรุ่น 32 บิตเป็นดังนี้:
 • CRMv4.0 - KB2477743-i386-Server -LangID.exe
 • CRMv4.0 - KB2477743-i386-ไคลเอนต์ -LangID.exe
 • CRMv4.0 - KB2477743-i386- - เราเตอร์LangID.exe
 • CRMv4.0 - KB2477743-i386-DMClient -LangID.exe
 • CRMv4.0 - KB2477743-i386-SRS -LangID.exe
 • CRMv4.0 - KB2477743-i386-MUI -LangID.exe
ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และ สำหรับ เตอร์อีเมลของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่น 64 บิตมีดังนี้:
 • CRMv4.0 - KB2477743-amd64-Server -LangID.exe
 • CRMv4.0 - KB2477743-amd64- - เราเตอร์LangID .exe
 • CRMv4.0 - KB2477743-amd64-SRS -LangID.exe
 • CRMv4.0 - KB2477743-amd64-MUI -LangID.exe

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้คือสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 2477743

วันออกจำหน่าย: 10 มีนาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันแฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อมูลการติดตั้ง

ติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้คอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือ Microsoft Dynamics CRM สำหรับคอมโพเนนต์ของ Microsoft Office Outlook ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะต้องติดตั้ง Update Rollup 16 บน Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook ได้เนื่องจากคุณต้องดาวน์โหลด MSI 4.5 คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 16

บันทึกย่อ
 • การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 16 จะติดตั้ง Microsoft รายงาน Viewer 2008 สามารถเผยแพร่ต่อแพ็คเกจ
 • การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 16 จะติดตั้ง Microsoft Visual c ++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อแพ็คเกจ
คุณต้องติดตั้งชุดภาษา Microsoft Dynamics CRM 4.0 ก่อนที่คุณติดตั้ง Update Rollup 16 สำหรับคส่วนติดต่อผู้ใช้ (MUI) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  Pack ภาษาของ Microsoft Dynamics CRM 4.0
 2. เลือกภาษาเหมาะสมในการ เปลี่ยนภาษา กล่องแบบหล่นลง
 3. คลิก การเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดาวน์โหลดชุดภาษา
หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษานี้ ก่อนหน้านี้ คุณต้องชุดภาษา unprovision และ reprovision ชุดภาษาแล้ว หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 16 MUI

หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ ลบแฟ้มชั่วคราวใน Windows Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 2. บน เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้สำหรับรุ่นของ Internet Explorer ที่คุณใช้:
  • ใน Windows Internet Explorer 7 คลิก การลบ ใน ประวัติการเรียกดู พื้นที่ คลิก ลบแฟ้ม ใน แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว พื้นที่ จากนั้นคลิก "ใช่".
  • ในโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 6 คลิก ลบแฟ้ม ใน แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว พื้นที่ จากนั้นคลิก ตกลง.
เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งติดตั้งของ CRM Dynamics Microsoft บางอย่างสำหรับแฟ้มของ Microsoft Office Outlook จากโพรไฟล์ข้ามเขตไปยังโปรไฟล์ภายในเครื่อง

เมื่อต้องการลดขนาดของโพรไฟล์ข้ามเขต หรือหากคุณพบเวลาเข้าสู่ระบบแบบยาว เอาแฟ้มต่าง ๆ ที่เหลือ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base (KB):

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics CRM 4.0 ติดตั้งเพื่อใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 7 คือ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ CRM Dynamics Microsoft สำหรับ Microsoft Office Outlook และ Microsoft Dynamics CRM Manager โยกย้ายข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการยกเลิกโปรแกรม 7 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
971782ชุดการปรับปรุง 7 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน
ไม่มีการเปลี่การปรับปรุงก่อนหน้านี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับส่วนเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM

นอกจากนี้ คุณต้องมี MicrosoftNET Framework 3.5 Service Pack 1 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการขอรับ MicrosoftNET Framework 3.5 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
MicrosoftNET Framework 3.5

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

หากคุณได้รับพร้อมท์ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากคุณใช้ปรับปรุงการยกเลิกโปรแกรม 16

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะ Microsoft CRM การแก้ไขปัญหาธุรกิจซอฟต์แวร์ hotfix และโปรแกรมปรับปรุงแพคเกจทาง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
887283โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการปรับปรุงแพคเกจตั้งชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลการลบ

ถอนการติดคุณสามารถตั้ง 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM อย่างไรก็ตาม คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่คุณถอนการติดตั้ง Update Rollup 16


วิธีการ: สำรองฐานข้อมูล (SQL Server จัดการ Studio)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187510.aspx

วิธีการ: การคืนค่าสำเนาสำรองฐานข้อมูล (SQL Server จัดการ Studio)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177429.aspx

ปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วย

นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการแก้ปัญหาในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ การปรับปรุงแยกต่างหากเพื่อ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วยยังมีในทุกภาษาที่ได้รับการสนับสนุน เราสนับสนุนให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วย

หมายเหตุเกี่ยวกับวิธีการส่งออกและวิธีการนำเข้าที่กำหนดเอง

คุณสามารถส่งออกกำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และที่มี Update Rollup 2, 3 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง Update Rollup 4, 5 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง Update Rollup 6, 7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 8 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 9 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง, Update Rollup 10, 11 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง Update Rollup 12, Update Rollup 13, 14 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง หรือ 15 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้ง แล้ว คุณสามารถนำเข้ากำหนดเองเหล่านั้นลงในเซิร์ฟเวอร์ที่มี 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งอยู่ คุณยังสามารถส่งกำหนดเองออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และว่า ได้ติดตั้ง Update Rollup 16 แล้ว แล้ว คุณสามารถนำเข้ากำหนดเองเหล่านั้นลงในเซิร์ฟเวอร์ที่มี Update Rollup 2, Update Rollup 3, 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงปรับปรุง Rollup 5, 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 8 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 9 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 10 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 11 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 12 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง Update Rollup 13, 14 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง หรือ 15 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้ง

ถ้าคุณส่งออกกำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไม่ต้องนำเข้าที่กำหนดเองไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่คุณใช้เพื่อการส่งออกกำหนดเองที่มีไม่มีการติดตั้งการปรับปรุง หรือมันมี Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 การติดตั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม server ที่คุณใช้เพื่อนำเข้าที่กำหนดเองเท่านั้นมี 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 การติดตั้ง
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่คุณใช้เพื่อการส่งออกกำหนดเองที่มี 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 การติดตั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม server ที่คุณใช้เพื่อนำเข้าที่กำหนดเองได้ไม่มีการติดตั้งการปรับปรุง หรือติดมี Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ตั้งเท่านั้น

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 16 ถูกยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่มีการแก้ไขทั้งหมดสำหรับปัญหาที่ได้รับการบันทึกไว้ใน Update Rollup 1 ในการ Update Rollup 2 ในปรับปรุงการยกเลิกโปรแกรม 3 ใน Update Rollup 4 ในปรับปรุงการยกเลิกโปรแกรม 5 ใน 6 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 7 ในชุดการปรับปรุง 8 ในชุดการปรับปรุง 9 ในชุดการปรับปรุง 10 ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 11 ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 12 ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 13 ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 14 และ ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 15

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ Update Rollup 1 และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
952858Update Rollup 1 จะพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ Update Rollup 2 และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
959419Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 3 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
961768Update Rollup 3 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968176Update Rollup 4 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 5 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
970141ชุดการปรับปรุง 5 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
970148ชุดการปรับปรุง 6 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
971782ชุดการปรับปรุง 7 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 8 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
975995Update Rollup 8 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 9 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
977650ชุดการปรับปรุง 9 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 10 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
979347ชุดการปรับปรุง 10 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 11 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981328Update Rollup 11 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 12 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2028381ชุดการปรับปรุง 12 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 13 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2267499ชุดการปรับปรุง 13 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 14 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2389019ชุดการปรับปรุง 14 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 15 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง และปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2449283 Update Rollup 15 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง

16 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้และโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง คุณสามารถเปิดใช้งาน หรือตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยทำตามคำแนะนำในบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base (KB)
 • 2514142 หน้าการแมปหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าเป็นหน่วยงานเข้าไปใน Microsoft Dynamics CRM 4.0


บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 15 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 15 ก่อนหน้านี้ และ หากคุณใช้ด้วยตนเองโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่มีการเปิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 2490574 รหัสไปรษณีย์ของติดต่อปรากฏในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณซิงโครไนส์ผู้ติดต่อจากเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไปยังไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 14 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 14 ก่อนหน้านี้ และ หากคุณใช้ด้วยตนเองโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่มีการเปิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 2436115 หมดเวลาเกิดขึ้น หรือคุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้าเมื่อคุณบันทึกกิจกรรมการนัดหมายหลังจากที่คุณเรียกใช้ Internet Information Services ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 การตั้งค่าใหม่
 • 2459536 การนัดหมายจะถูกลบออกโดยไม่คาดคิดในปฏิทิน Outlook ที่ผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากที่การนัดหมายคือ untracked ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2461448 เวลาเตือนของระเบียนที่ใช้งานใน Outlook จะถูกเขียนทับโดยไม่คาดคิดตามเวลาครบกำหนดของงานเรกคอร์ดในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 13 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 13 ก่อนหน้านี้ และ หากคุณใช้ด้วยตนเองโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่มีการเปิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 2403296 ข้อผิดพลาดการหมดเวลาเกิดขึ้นเมื่อ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมเตอร์เรียกใช้แบบสอบถาม Microsoft SQL Server
 • 2403311 ระเบียนการนัดหมายและระเบียนกิจกรรมบริการจะไม่ถูกแสดงเมื่อคุณคลิกเพิ่มกิจกรรมที่มีอยู่จากรายการกิจกรรมของเอนทิตีออโตเมชันการบังคับขายใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2385412 คุณได้รับพร้อมท์การล็อกอินโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างเรกคอร์ดใหม่จากแบบฟอร์มการค้นหาใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2306918 คุณพบการประสิทธิภาพการทำงานช้าเมื่อคุณย้ายไปยังมุมมองที่มีแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 12 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 12 ก่อนหน้านี้ และ หากคุณใช้ด้วยตนเองโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่มีการเปิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 2277590มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "บันทึกการตอบสนองการส่งเสริมการขายปิด" โดยค่าเริ่มต้นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 อย่างไม่ถูกต้อง
 • 2249156อีเมลที่ซ้ำกันจะถูกส่งโดยไม่คาดคิดจากเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยการบริการสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

Update Rollup 11 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไม่ได้ประกอบด้วยการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง

บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 10 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 10 ก่อนหน้านี้ และ หากคุณใช้ด้วยตนเองโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่มีการเปิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 981053 กฎของกระแสงานที่ประกอบด้วยขั้นตอนการส่งข้อความอีเมลที่ทำให้ปิดตายเมื่อหลายอินสแตนซ์ของกระแสงานกำลังดำเนินการในเวลาเดียวกันใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981882 คุณได้ไม่ถูกต้องรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างการนัดหมายสำหรับที่ติดต่อใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981837 เขตข้อมูลการค้นหาถูกปรับปรุงเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการนำเข้าของ Microsoft Dynamics CRM SDK เพื่อปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981883 คุณไม่สามารถเพิ่มคำสัญญาที่มีอยู่หรือใบเสนอราคาที่มีอยู่แล้วที่อยู่ในสถานะ "Active" ไปยังเอนทิตีที่กำหนดเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981840 หมายเลขบทความ knowledge base (KB) ใช้รูปแบบที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณสร้างบทความ KB ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 9 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 9 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 948155 วันหรือเวลาอาจไม่ถูกแปลงเป็นเวลาสากล(utc)ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950476 วันหรือเวลาจะไม่ถูกแปลงเวลาสากล(utc)ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958562 ความแม่นยำของค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลจำนวนเงินถูกตั้งค่าเป็นสองเมื่อคุณใช้ภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 8 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 8 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 974529 บางลูกระเบียนและระเบียนที่เกี่ยวข้องจะสามารถมองเห็นได้โดยไม่คาดคิดไปยังเจ้าของระเบียนก่อนหน้านี้หลังจากที่คุณกำหนดใหม่ให้ระเบียนไปยังระเบียนอื่นที่เจ้าของใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 977867 ตัวช่วยสร้างการนำเข้าองค์กรใช้เวลานานในการนำเข้าเป็นหน่วยงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 978006 ค้นหามุมมองแสดงเท่านั้นใบเสนอราคาหรือสัญญาที่อยู่ในสถานะ "Draft" เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมโยงหน่วยงานที่กำหนดเองไปยังใบเสนอราคา หรือสัญญาใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 978103 คุณไม่สามารถลบความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มที่กำหนดเองหลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 7 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 975770 HTML ที่มีอยู่ในเขตข้อมูลในเท็มเพลตอีเมล์ ถูกแสดงเป็นข้อความล้วนใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 976188 คุณไม่สามารถกำหนดบทบาทผู้ใช้แม้ว่าคุณมีสิทธิ์ในการกำหนดบทบาทใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 976978 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามนำเข้าเอง Microsoft Dynamics CRM Online ลงในองค์กรที่ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถอัปโหลดแฟ้ม or นี้ไม่ใช่แฟ้มกำหนดเองที่ถูกต้อง
 • 979052 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้รายงานที่ประกอบด้วยหลายพารามิเตอร์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "การดำเนินงานมีการหมดเวลา"
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 6 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 974584 คุณไม่สามารถปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ได้ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบภายในเครื่องบน Microsoft SQL Server
 • 974597 Htm/html สิ่งที่แนบมาอาจประกอบด้วยสคริปต์ที่เป็นอันตรายสามารถเปิดได้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 974896 ตาราง Asyncoperation ขยายขนาดใหญ่มากใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามได้ก่อนที่คุณติดตั้ง Update Rollup 5 ถ้าคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่นวางจำหน่ายรักษา
 • 948155 วันหรือเวลาอาจไม่ถูกแปลงเป็นเวลาสากล(utc)ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950476 วันหรือเวลาจะไม่ถูกแปลงเวลาสากล(utc)ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่ 4

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 4 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 959758 คุณไม่สามารถกำหนด schema ของโดเมน Active Directory และ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Url อย่างอิสระ สำหรับผู้ใช้ Active Directory ภายนอก และ สำหรับผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายใน
 • 963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 สร้างกิจกรรมสำหรับสมาชิกในรายการที่ตลาดที่ไม่ทำงานเมื่อคุณสร้างกิจกรรมการส่งเสริมการขาย กิจกรรมการส่งเสริมการขายด่วน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของจดหมายเวียนจากรายการตลาด
 • 969946 เครื่องมือมีอยู่เพื่อแยกโทเค็นการติดตามจากเรื่องอีเมล และการปรับปรุงการติดตาม token คอลัมน์ของตารางอีเมล์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958084 โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะสมาร์ทที่ตรงกันใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955138 คุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้าหรือเอาต์เมื่อคุณพยายามเข้าถึงมุมมองบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 951909 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าเป็นการกำหนดเองไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น Microsoft Dynamics CRM 4.0: "คำนำหน้าชื่อที่ไม่ถูกต้อง"
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่ 3

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 3 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 958562ความแม่นยำของค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลจำนวนเงินถูกตั้งค่าเป็นสองเมื่อคุณใช้ภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956330ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าและการใช้งาน CPU สูงเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเข้าเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515บทบาทการรักษาความปลอดภัยแบบกำหนดเองที่มีอยู่จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่ซ่อนไว้หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วน 950886 ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 บันทึกย่อนั้นจะสูญหายไปหากมีการตรวจพบการให้ระเบียนที่ซ้ำกันเมื่อคุณพยายามบันทึกระเบียน
 • 968672ผู้รับจะเห็นไอคอนอีเมลติดตาม Microsoft Dynamics CRM เมื่อผู้ใช้ Microsoft Dynamics CRM ส่งผู้ใช้รายอื่นของ Microsoft Dynamics CRM ข้อความอีเมลที่ถูกติดตาม Microsoft Dynamics CRM
 • 968755ขยายตาราง AsyncOperationBase และ WorkflowLogBase ที่มีขนาดใหญ่มาก และปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้กระแสงานจำนวนมากใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968793 ไม่สามารถเผยแพร่กระแสงานหลังจากที่คุณติดตั้ง หรือเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือ update rollup
บทความ KB ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน Update Rollup 2

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 2 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 954322ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณนำเข้าการกำหนดเองบางอย่างเพื่อติดตั้งการปรับรุ่นของ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถอัปโหลดแฟ้ม หรือนำเข้าล้มเหลว"
 • 954940ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบระเบียนเอนทิตีที่กำหนดเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "เกิดข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ"
 • 955452จะไม่มีใช้ตัวดึงข้อมูลบรรทัดเมื่อคุณส่งข้อความอีเมลที่ใช้เท็มเพลตอีเมล์เพื่อแสดงกระแสข้อมูลที่มีบรรทัดตัวดึงข้อมูลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้การตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook: "ใช้งานนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Platform FIPS ผ่านการตรวจสอบอัลกอริทึมที่เข้ารหัสลับ"
 • 956527ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook ใช้หน่วยความจำ 3 ครั้งเป็นมากในเวอร์ชัน 4.0 เป็นในเวอร์ชัน 3.0
 • 959248Microsoft Dynamics CRM 4.0 ทำงานช้าไปยังระดับที่สามารถยอมรับเมื่อมีการประมวลผลข้อความอีเมล โดยใช้อีเมล Microsoft Dynamics CRM เราเตอร์
 • 957871ระเบียนกระแสงานขยายงานทำให้เกิด AsyncOperationBase ตารางในฐานข้อมูลของ MSCRM เพื่อขยายขนาดใหญ่เกินไปใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959549ผู้ดูแลสามารถดูผู้ใช้ Active Directory ที่ไม่ใช่ของหน่วยงานของผู้ดูแลระบบใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยไม่คาดคิด
บทความ KB ฐานดังต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการ Update Rollup 1

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 1 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณใช้ 16 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง
 • 948843 คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าเมื่อคุณเรียกใช้ หรือแก้ไขกระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175คุณไม่สามารถใช้ Outlook ตามที่คาดไว้จนกว่าโหลดทั้งหมด Microsoft Dynamics CRM 4.0 เพิ่มปลั๊กอิน
 • 950542ปลั๊กอินแบบซิงโครนัสไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ถูกทริกเกอร์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340ข้อความอีเมล์จากผู้ใช้ CRM คิวไม่ได้ถูกส่งใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954811ผู้จัดการของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใช้ใช้เวลานานในการเปิดบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0

โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่นำออกใช้เป็นการแก้ปัญหาแต่ละ

Update Rollup 16 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้และโปรแกรมปรับปรุงที่นำออกใช้เป็นการแก้ปัญหาแต่ละ:
 • 2509284คุณไม่สามารถวางวันลงในบรรทัดเงื่อนไขในหน้าการค้นหาขั้นสูงใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

ปัญหาที่เคยไม่ก่อนหน้านี้รายละเอียดในบทความฐานความรู้

Update Rollup 16 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 แก้ต่อไปนี้ประเด็นที่ถูกไม่เคยบูในบทความ Knowledge Base:
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างการนัดหมายใน Microsoft Dynamics CRM
  • คุณเปลี่ยนแปลงการนัดหมายในปฏิทิน Microsoft Outlook
  • คุณปรับปรุงการนัดหมายใน Outlook
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ระบบสร้างการนัดหมายที่ซ้ำกันในปฏิทินของผู้รับ
 • เมื่อคุณรันรายงานภาพรวมของบัญชีในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น NullReferenceException: วัตถุไม่ได้ตั้งค่าให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุที่อ้างอิง
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มตัวเลือกรายการราคากับผลิตภัณฑ์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  มีข้อผิดพลาดกับเหตุการณ์แบบกำหนดเองของเขตข้อมูลนี้
 • เมื่อคุณทำให้ตรงกันการนัดหมาย โดยใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์ หรืออยู่ ในโหมด noncached ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดกลายเป็น organizers ถ้าผู้ใช้ลบการนัดหมาย ระบบสร้างการร้องขอการยกเลิกใน Outlook
 • สมมติว่า คุณสร้างรายงานที่กำหนดเองไว้ในอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 นอกจากนี้ รายงานประกอบด้วย CRM pre-filtering เกณฑ์ เมื่อคุณรันรายงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  การรายงานข้อผิดพลาด ไม่สามารถแสดงรายงาน
  หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80040494 คำอธิบายข้อผิดพลาด: พารามิเตอร์ของรายงาน 'P1' ให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถปรับเปลี่ยน (rsReadOnlyReportParameter)
 • ตัวช่วยสร้างการปรับใช้กฎตรวจสอบกฎใช้งานได้ตามที่คาดไว้ถ้าผู้ใช้ไม่มีชื่อเป็น "Administrator" ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ Exchange Server ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษา
 • สมมติว่า คุณลงทะเบียนปลั๊กอินการเทียบกับข้อความอีเมล pre-sending หรือข้อความอีเมลที่ pre-updating ในไปป์ไลน์พาเรนต์ เมื่อปลั๊กอินทำให้มีข้อยกเว้นการยกเลิกการปรับปรุงข้อความอีเมล หรือยกเลิกการส่งของข้อความอีเมล ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook จึงล้มเหลว
 • เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2421203 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การปรับปรุงไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงลงในแฟ้ม Web.config
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  2421203โปรแกรมแก้ไขด่วน Microsoft Dynamics CRM สำหรับความปลอดภัยของ Microsoft 2416728 คำแนะนำ

  อย่างไรก็ตาม แฟ้ม Web.config ถูกปรับปรุงตามที่คาดไว้
 • สมมติว่า ชื่อบัญชีผู้ใช้ในรายงานเป็นเลขจำนวนเต็มที่ เมื่อคุณรันรายงานเทียบกับการค้นหาด่วนผลลัพธ์การค้นหาใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  คุณต้องป้อนจำนวนเต็มระหว่าง 0 ถึง 10
 • สมมติว่า ผู้ใช้มีสิทธิ์อ่านและใช้ผนวกข้อมูลสิทธิ์เท่านั้นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถลบสมาชิกจากรายการทางการตลาดที่ใช้ร่วมกัน
 • สมมติว่า คุณเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 กับ Internet Explorer 9 Beta เมื่อคุณบันทึกตารางเวลา คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  Microsoft Dynamics CRM พบข้อผิดพลาด
 • สมมติว่า คุณพยายามที่จะแนบแฟ้มไปยังเอนทิตี้บัญชี ถ้าขนาดแฟ้มเกินกว่า 8 เมกะไบต์ (MBs), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ในสถานการณ์นี้ คุณจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังไซต์งขนาดใด ๆ ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • สมมติว่า คุณสร้างกระแสงานที่ประกอบด้วยการใช้เงื่อนไขในการตรวจสอบผู้รับใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ถ้าบรรทัดถึงประกอบด้วยอยู่ที่ยังไม่ได้แก้ไขสำหรับผู้รับที่กำหนด ระบบประมวลผลกระแสงานไม่ตามที่คาดไว้
 • เมื่อคุณแก้ไขเพจที่มีบทความใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 แถบเลื่อนแนวนอนไม่พร้อมใช้งาน
 • สมมติว่า คุณใช้คุณลักษณะความละเอียดอัตโนมัติ และผู้สมัครมากกว่าหนึ่งที่ส่งกลับค่าของคุณลักษณะการแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณกำหนดค่าในฟิลด์ที่ใช้ในการค้นหาค่า null ในเหตุการณ์ OnChange ในรหัส Jscript คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า เกิดข้อผิดพลาดของสคริปต์
 • ถึงแม้ว่าผู้จัดการนัดหมายมีการเข้าถึงระดับผู้ใช้เพื่อกิจกรรม ระบบจำกัดการเข้าถึงให้กับกิจกรรม
 • หากเกิดข้อผิดพลาดของตัวกรองข้อมูลพารามิเตอร์ในหน้าเนื้อหาของวิธีใช้ หน้าข้อผิดพลาด Microsoft Dynamics CRM ปรากฏขึ้น แทน ASPข้อผิดพลาดสุทธิหน้าปรากฏขึ้น
 • ในไคลบาง Microsoft Dynamics CRM เอนต์สำหรับ Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ System.OutOfMemoryException หลังจากที่คุณประกาศกำหนดเองบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • สมมติว่า ข้อความอีเมลที่ไม่สามารถส่งไปยังผู้ใช้ที่ใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อความอีเมลขาออก ในสถานการณ์นี้ ข้อความอีเมลที่ป้องกันข้อความอีเมลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากส่งสินค้า
 • เมื่อคุณใช้ปฏิทินเพื่อเลือกวันวันที่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 วันเสาร์ที่สามและวันอาทิตย์ที่สามในเดือนตุลาคมมีวันเดียวกัน
 • สมมติว่า คุณใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใน Internet Explorer 9 Beta ในสถานการณ์นี้ ค่าแบบไดนามิกของกระแสงานไม่สามารถสอบถามในตัว เงื่อนไขการแก้ไข กล่องโต้ตอบ
 • เมื่อคุณสร้างใบเสนอราคาใหม่แล้ว เลือกผลิตภัณฑ์ โดยใช้สกุลเงินที่แตกต่างกัน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  สกุลเงินของ quotedetail ไม่ตรงกับสกุลเงินของใบเสนอราคา
 • สมมติว่า ปลั๊กอินที่สร้างเรกคอร์ดใหม่ในโหมดออฟไลน์ เมื่อคุณซิงโครไนส์ข้อมูลจากโหมดออฟไลน์ไปยังโหมดออนไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่พบวัตถุที่เลือก ตรวจสอบว่า วัตถุที่มีอยู่ในฐานข้อมูลและไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • สมมติว่า คุณมีข้อความอีเมลที่ใช้อักขระ UTF-8 นอกจากนี้ ข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมา เมื่อคุณใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์เพื่อส่งข้อความอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล POP3 เนื้อหาของกิจกรรมทางอีเมลไม่สามารถอ่าน
 • เมื่อคุณเรียกใช้รายงานการแจกจ่ายบัญชีในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook เพจว่างเปล่าปรากฏขึ้น นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  Microsoft Dynamics CRM พบข้อผิดพลาด
 • สมมติว่า คุณติดตั้ง 14 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 นอกจากนี้ คุณติดตั้ง MUI เยอรมัน เมื่อคุณพยายามที่จะ provision ภาษาเยอรมัน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ความพยายามในช่วงการเปลี่ยนภาพไม่ถูกต้อง - รายละเอียดของช่วงการเปลี่ยนภาพเป็น EntityStateName =ไม่มี OperationContext =ระบบ EntityType = Publishable การดำเนินการ =ปรับปรุง

ข้อพิจารณาพิเศษ

64-บิต รุ่นของ Office 2010 จะ ไม่ ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

ด้วย 8 การยกเลิกโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง, Microsoft CRM เราเตอร์ของอีเมล บริการสนับสนุน เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange 2010.

ด้วย 12 การยกเลิกโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง, ตัวช่วยสร้างการปรับใช้กฎ สนับสนุน เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange 2010.


Microsoft Dynamics CRM สำหรับรหัสการปรับปรุงอัตโนมัติ Outlook Microsoft Office และการเชื่อมโยง IDs

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชันการทำงานของการปรับปรุงอัตโนมัติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ภาษาอาหรับ 209024 & clcid = 0x401E3008D63-FABC-42BE-A476-DCB48C29B272
ภาษาจีน (ประยุกต์) 209024 & clcid = 0x8048C5F0B5D-695F-46F6-96B6-DE5F48A3D134
จีน (ฮ่องกง) 209024 & clcid = 0xc040B0B0BC9-BABE-4EFF-984E-EEFB9713D967
ภาษาจีน (ดั้งเดิม) 209024 & clcid = 0x4046774D1E4-BD33-4A1B-BFB4-1032CFE3D1F1
เช็ก 209024 & clcid = 0x40555A39915-CB67-4AA2-BFE7-EC9C12B57A8A
ภาษาเดนมาร์ก 209024 & clcid = 0x406D2B3A05A-5141-4586-88B1-3ECAD8D00F41
ภาษาดัตช์ 209024 & clcid = 0x4136ACD32AE-CA8A-4728-8D9E-9890EED7CBCE
ภาษาอังกฤษ 209024 & clcid = 0x4096EA3A2FA-08DF-40B5-842B-1C6B6EC6B028
เสร็จสิ้น 209024 & clcid = 0x40b6AB4183E-5415-48B9-87A4-7FFBD058C50E
ภาษาฝรั่งเศส 209024 & clcid = 0x40c6C8D2C07-8785-47 C 8-8F51-5D9EBDF14588
ภาษาเยอรมัน 209024 & clcid = 0x407FCFF1114-7A84-4BF5-A6CF-B21F854F838E
กรีก 209024 & clcid = 0x408A7DCFD92-03 D 0-4F0B-A0A3-4B5679B7AA75
ภาษาฮิบรู 209024 & clcid = 0x40d52E01646-951 D-4EFF-9AB9-28195D039782
ฮังการี 209024 & clcid = 0x40eDE578D00-CCCC-480B-BC36-AAF433B0E036
ภาษาอิตาลี 209024 & clcid = 0x410F6B1808E-990-C 4 ว 45-B2A4-756005C3C59B
ภาษาญี่ปุ่น 209024 & clcid = 0x411B281FB5F-4AF5-4525-8DD0-D71D00C1E326
ภาษาเกาหลี 209024 & clcid = 0x412E3145E89-D089-4E4E-89F1-6A5962352C59
ภาษานอร์เวย์ 209024 & clcid = 0x4148155C482-74E9-4532-9FA8-218D4D93D2AA
โปแลนด์ 209024 & clcid = 0x4154E003F62-5F46-4 D 50-8087-DF3F84F40AFE
โปรตุเกส (บราซิล) 209024 & clcid = 0x416C-FDE731AE3938 338A7A58-39B6-4CDB-913
โปรตุเกส (โปรตุเกส) 209024 & clcid = 0x816D8314C8C-BBBC-434 C-B3F6-412CC3A8E24B
รัสเซีย 209024 & clcid = 0x419377AC36D-35EB-4C9F-A4A2-3FD277CEE9F4
ภาษาสเปน 209024 & clcid = 0x40a13C37D5E-778E-44F7-9F92-D01C1C567280
ภาษาสวีเดน 209024 & clcid = 0x41d5E4108EF-7466-4014-A522-4488CF9EF768
ตุรกี 209024 & clcid = 0x41f74F4E113-3946-4367-82A8-A6579DD94883

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Microsoft Dynamics CRM Server
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มโฟลเดอร์
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe1\Server
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll1\Server
ServerSetup.dll\Server
Microsoft.VC80.CRT.manifest\Server
msvcm80.dll\Server
msvcp80.dll\Server
msvcr80.dll\Server
SmokeTests.exe\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Monmsidcrl40.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
MonMSCRMEventMessages\Server\PFiles\Monitoring\bin
MSCRMMonitoringService.exe\Server\PFiles\Monitoring\bin
MonAntiXssLibrary.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll\Server\PFiles\Monitoring\bin
articlesEditContent.xsl\Server\ApplicationFiles
treeSubject.xsl\Server\ApplicationFiles
mailmergetemplatepersonal.xml\Server\ApplicationFiles
MSCRMEventMessages\Server\bin
CrmAsyncService.exe\Server\bin
Microsoft.Crm.Asynchronous.Campaigns.dll\Server\bin
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll\Server\bin
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll\Server\bin
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll\Server\bin
CRMErrors.dll\Server\bin
DefaultAddonFilter.dll\Server\bin
CRMCore.dll\Server\bin
CrmOfflineSync.dll\Server\bin
CrmVerServer.dll\Server\bin
CRMWatson.dll\Server\bin
sqmapi.dll\Server\bin
osafehtm.dll\Server\bin
Microsoft.Crm.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.WebStore.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.4\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Reporting.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Entities.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Setup.AntiXssLibrary.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
การตั้งค่าMicrosoft.Crm.SdkProxy30.dll\Server\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
microsoft.managementconsole.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
MMCFxCommon.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
DMSnapin.chm\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Tool.Microsoft.Crm.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Tool.Microsoft.Crm.WebStore.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
EDWNative.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
CrmVerServer.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.3\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.exe\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.Registration.Service.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureOrg.exe\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
adpick.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll1\Server\PFiles\MSCRM\Tools
newimport.xml\Server\PFiles\MSCRM\Tools
StringResourceMetadata.xml\Server\PFiles\MSCRM\Tools
PublishReports.exe\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Tools.AntiXssLibrary.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.SE.CustomActions.dll\Server\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2\Server\GAC
Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Entities.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Callout.Base.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Reporting.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Scheduling.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.Sdk.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll\Server\GAC
Microsoft.Crm.WebStore.dll\Server\GAC
default.aspx\Server\wwwroot
web.config\Server\wwwroot
bar_Top.aspx\Server\wwwroot\_root
left.aspx.main\Server\wwwroot\_root
ClientInstaller.exe\Server\wwwroot\_root
edit.aspx1\Server\wwwroot\Activities\Attachment
edit.aspx6\Server\wwwroot\Activities\ServiceAppointment
convert_activity.aspx\Server\wwwroot\Activities\act_dlgs
advfind.css.aspx\Server\wwwroot\AdvancedFind
ActivitiesWebService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
AdvancedFind.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
Annotation.asmx1\Server\wwwroot\AppWebServices
AppGridWebService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
AssociateRecords.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
BulkDelete.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
CustomerService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
DialogList.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
DuplicateDetection.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
EmailTemplateService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
GanttControlWebService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
MarketingAutomation.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
ImportWebService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
ImportJob.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
MailMerge.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
MergeRecords.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
PresenceService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
RegionalOptions.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
RelatedInformation.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
RelationshipRolePicklist.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
reports.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
ResourceGroupUI.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
ResourceSpecTree.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
SchedulePlanning.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
ScheduleService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
ScriptError.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
Service.asmx1\Server\wwwroot\AppWebServices
SubjectManager.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
SystemCustomization.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
TransactionCurrencyWebService.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
UserManager.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
UserQuery.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
View.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
Workflow.asmx\Server\wwwroot\AppWebServices
Microsoft.Crm.Test.Pages.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll\Server\wwwroot\bin
AntiXssLibrary.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.2\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll.2\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.WebServices.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll2\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll3\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll3\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.DeploymentService.dll\Server\wwwroot\bin
wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll\Server\wwwroot\bin
wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll\Server\wwwroot\bin
wwwroot.bin_Setup.Common.dll1\Server\wwwroot\bin
wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll1\Server\wwwroot\bin
wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll\Server\wwwroot\bin
wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll\Server\wwwroot\bin
wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll\Server\wwwroot\bin
wwwroot.bin_Setup.Server.exe\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.Strings.dll\Server\wwwroot\bin
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll\Server\wwwroot\bin
edit.aspx9\Server\wwwroot\Biz\Roles
AddUsers.css.aspx\Server\wwwroot\Biz\Users\AddUsers
calendar.css.aspx\Server\wwwroot\Calendar
edit_article.aspx\Server\wwwroot\CS\articles
reportproperty.aspx\Server\wwwroot\CRMReports
PropertyPageDialog.aspx\Server\wwwroot\CRMReports\AdHocWizard
viewer.aspx\Server\wwwroot\CRMReports\viewer
bar_Find.aspx\Server\wwwroot\Help
bar_Top.aspx1\Server\wwwroot\Help
global.asax1\Server\wwwroot\Help
controls.css1\Server\wwwroot\Help\Common
global2.aspx\Server\wwwroot\Help\Common
global1.aspx\Server\wwwroot\Help\Common
global3.aspx\Server\wwwroot\Help\Common
MENU1ASPX\Server\wwwroot\Help\Common
util.js7\Server\wwwroot\Help\Common
global.js1\Server\wwwroot\Help\Common
encodedecode.js1\Server\wwwroot\Help\Common
errorHandler.aspx1\Server\wwwroot\Help\Common
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.AntiXssLibrary.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll\Server\wwwroot\Help\bin
Copyright.htm\Server\wwwroot\Help\1033
help_toc.xml.op\Server\wwwroot\Help\1033\OP
OnlineHelpOnPremglo_Glossary.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_act_CreateActivity.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_dd_findandmerge.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremHow_dmw_install.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_mobile_install.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_mobile_use.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_oi_im.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_ol_change_org.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_ol_createinoutlook.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_ol_CreateRecord.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_ol_install.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_ol_saveasactivity.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_ol_synchronize.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_ol_update_client_install.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_persopt_ViewProfile.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_add_related.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_apply_wrkflow.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_commontasks.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_Delete.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_edit_multiple.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_email.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_email_link.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_Export.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_Find.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_KeyboardShortcuts.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_mailmerge.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_merge.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_Notes.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_Print.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_properties.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rec_Share.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rpt_Create_Local_advanced.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_rpt_Generate.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_commontasks.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_config.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_cust.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_email.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_mkt.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_rpt.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_sales.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_ss.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sec_svc.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_set_bulkmailstart.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_set_org_mkt_options.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremhow_sj_cancel_sysjob.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_admin_UserSummary.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_cs_CaseSummary.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_cs_NeglectedCases.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_cs_TopKBArticles.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignActivityStatus.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignComparison.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignPerformance.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountDistribution.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountOverview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountProductView.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountSummary.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Activities.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_CompetitorWinLoss.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_ContactProductView.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Invoices.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_InvoiceStatus.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedAccounts.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedLeads.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Orders.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Pipeline.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Quotes.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_sf_SalesHistory.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremrpt_ss_ServiceActivityVolume.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_access.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_conf.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_cust.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_cust_activities.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_cust_general.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_cust_impexp.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_cust_other.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_cust_workarounds.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_dm.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_email.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_enterdata.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_find.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_import.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_misc.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_outlook.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client_General.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_resources.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_rpt.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_rpt_exporttoexcel.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_rpt_generate.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_rpt_manage.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_rpt_more_info.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_rpt_print.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_sj_systemjobs.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_wrk.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremts_wrk_workflows.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_AdminGuide_overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_com_config.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_com_Email.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_com_Overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cs_contracts.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cs_con_CreateContractsTemplates.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cs_kba_Overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cs_kba_viewing.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cs_Overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cs_que_Create.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cs_que_manage.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cust_CustCapabilities.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cust_Entities.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_mapping.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_Relationships.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_translation.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cust_events_overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cust_HierarchicalRelationships.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_cust_Overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_dd_findandmerge.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_imp_importenrich.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ma_camp_activities.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ma_camp_responses.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ma_quick_campaign.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_mkt_camp_Plan.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_mkt_list_Overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_mobile_cust.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_mobile_use.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ol_Offline.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ol_Overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ol_RecordsActivities.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ol_SendReceiveEmail.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ol_Sync.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_org_ManagingUsers.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_persopt.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rec_requestchanges.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rel_RelationshipRoles.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rpt_Customize.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Admin.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rpt_default_all.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Marketing.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Sales.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Service.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_rpt_Overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_set_org_config_mkt.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_set_org_regional_language_options.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_set_SecurityAccessRights.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_Accounts.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_Competition.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_DiscountList.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_Leads.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_Opportunities.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_PriceList.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_Product.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_ProductCatalog.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_QOI.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sf_UnitGroup.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_sj_monitor_systemjobs.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ss_DefineServices.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ss_ManageWorkforce.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ss_navigating_Service_Calendar.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ss_OverviewAB.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_ss_ServiceManagement.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_troubleshoot_overview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_wel_Accessibility.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_wel_DocOverview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_wel_ProductOverview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_wel_ResourceCenter.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_wrk_creating_using_workflows.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_wrk_monitor_manage.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_lifecycle.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_structure.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Account_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Activities_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Appointment_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Email_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Fax_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Letter_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Notes_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Phone_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_act_Task_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_bd_job_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cs_Case_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cs_ContractLines_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cs_Contract_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cs_KBTemplate_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cs_KB_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cs_KB_search.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cs_resolved_case_activity.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_1N_Relationship.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_Attribute.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomForm.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_Customization.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomizeEntities.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomList.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_DisplayStrings.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_downloadWSDL.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_Entity.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_entity_preview_editor.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_EventDetails.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_Export.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_ExportTranslation.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_Form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_FormPreview.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_Import.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_ImportTranslation.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_Mapping.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_N1_Relationship.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_NN_Relationship.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_SelectIcons.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_cust_View.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_dd_duprules_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_dd_global.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_dd_systemwide.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_dd_viewduplicates_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_dm_area.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_find_AdvancedFind_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_gen_AssignRecord_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_gen_Attach_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_gen_PrintGrid.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_gen_Properties_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_gen_ReadOnly.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_gen_Sharing_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_imp_imports_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_imp_maps.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_mkt_CampActivity_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_mkt_Campaigns.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_mkt_CampResponse_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_mkt_Lists.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_mkt_Qualification_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_mkt_quick_campaign_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_mobile_cust.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ol_offlineconfiguration_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ol_sitemap.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_org_User_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_persopt_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_rec_Assign.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_rec_merge.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_rpt_ReportViewer.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_rpt_Report_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_rpt_wizard.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_AnnctMgr.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Autonumbering_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnits.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnitSettings.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_ContractTemplates_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Currencies_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_DiscountLists.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_EMailTemplates.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_FacilitiesEquipment.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_FiscalSettings_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Home.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Language_Settings_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_multiple_users.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_PriceLists.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_privacy.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_ProdCat.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Queues.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_RelationshipRoles_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_ResourceGroup_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SalesTerrMgr.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SecurityRoles_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Services_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Sites_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SPwQ.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SubjMgr.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_customization.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_email.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_marketing.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Regional.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Report.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Teams_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_templates_mailmerge_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_TemplMgr.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_UnitGroups_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_Users_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_set_WeeklySchedule.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Address_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_CloseOrder_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Comp_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Contact_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_ConvertLead_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_CustomerRelationship_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_InvoiceProduct_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Invoice_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Lead_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_OpportunityProduct_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_OppRelationship_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Oppt_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_OrderProduct_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Order_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Product_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_QuoteProduct_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Quote_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_RelationshipRole_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_SaleslitAttach_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sf_Saleslit_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_sj_systemjobs_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_Appointment_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_AptBook.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_Calendar.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_closures_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_SelectionRule_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceAppt_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceRestriction_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_ss_WorkingHours_dlg.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_wrk_entity_props_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremui_wrk_workflows_list.htm\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
OnlineHelpOnPremImggreen_presence_icon.gif\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content\images
crmToday.htc\Server\wwwroot\Home\Homepage
edit.aspx18\Server\wwwroot\MA\CampaignResponse
conv_response.aspx\Server\wwwroot\MA\CampaignResponse\dialogs
MiniCampaign.aspx\Server\wwwroot\MA\MiniCampaign
edit.aspx21\Server\wwwroot\Notes
dlg_products.aspx\Server\wwwroot\SFA\quotes
attachment_edit.aspx\Server\wwwroot\SFA\saleslit
edit.aspx99\Server\wwwroot\SFA\workflow
entityform.aspx\Server\wwwroot\SFA\workflow
customactivityform.aspx\Server\wwwroot\SFA\workflow
workflowstep.asp\Server\wwwroot\SFA\workflow
workflowTemplatePage.aspx\Server\wwwroot\SFA\workflow\WorkflowTemplate
SchedulingDialog.aspx\Server\wwwroot\SM\ActivityScheduling
attributemappings.aspx\Server\wwwroot\Tools\ManageMaps
picklistmappings.aspx\Server\wwwroot\Tools\ManageMaps
DuplicatesList.aspx\Server\wwwroot\Tools\DuplicateDetection\ViewDuplicates
ViewDuplicates.aspx\Server\wwwroot\Tools\DuplicateDetection\ViewDuplicates
fiscalsettings.aspx\Server\wwwroot\Tools\FiscalSettings\Dialogs
addfields.aspx\Server\wwwroot\Tools\FormEditor\Dialogs
event.aspx\Server\wwwroot\Tools\FormEditor\Dialogs
fieldprops.aspx\Server\wwwroot\Tools\FormEditor\Dialogs
formProperties.aspx\Server\wwwroot\Tools\FormEditor\Dialogs
activitiesdetail.aspx\Server\wwwroot\Tools\MailMerge
offlinedata.aspx\Server\wwwroot\Tools\offlinedata\dialogs
LangTranslationsImport.aspx\Server\wwwroot\Tools\MuiProvisioning\dialogs
personalsettings.aspx\Server\wwwroot\Tools\personalsettings\dialogs
edit.aspx53\Server\wwwroot\Tools\queuingmanager
map_xml.aspx2\Server\wwwroot\Tools\SystemCustomization
attributeList.aspx\Server\wwwroot\Tools\SystemCustomization\Attributes
systemsettings.aspx\Server\wwwroot\Tools\SystemSettings\Dialogs
global_styles.css\Server\wwwroot\_common\styles
global_dynamic_styles.css\Server\wwwroot\_common\styles
selectBox.htc\Server\wwwroot\_common\styles
global.css.aspx\Server\wwwroot\_common\styles
left.css.aspx\Server\wwwroot\_common\styles
select.css.aspx\Server\wwwroot\_common\styles
global4.aspx\Server\wwwroot\_common\styles
entityhome.css.aspx\Server\wwwroot\_common\styles
entityform.css.aspx\Server\wwwroot\_common\styles
contractCal.css.aspx\Server\wwwroot\_controls\contractCal
time.htc\Server\wwwroot\_controls\datetime
timeedit.htc\Server\wwwroot\_controls\datetime
nextbutton.htc\Server\wwwroot\_controls\NextButton
controls.css.aspx\Server\wwwroot\_forms\controls
Form.css.aspx1\Server\wwwroot\_forms\controls
properties.aspx\Server\wwwroot\_forms\properties
dlg_assignqueue.aspx\Server\wwwroot\_grid\cmds
dlg_bulkemail.aspx\Server\wwwroot\_grid\cmds
dlg_convertlead.aspx\Server\wwwroot\_grid\cmds
dlg_merge.aspx\Server\wwwroot\_grid\cmds
dlg_runreport.aspx\Server\wwwroot\_grid\cmds
export_dlg.aspx\Server\wwwroot\_grid\print
print_dlg.aspx\Server\wwwroot\_grid\print
x16_Outlook.png\Server\wwwroot\_imgs\ico
ico_mobileEntityManagement.png\Server\wwwroot\_imgs\zoom
CRM_Logo.gif2\Server\wwwroot\_imgs\zoom
CRM_OnlineLogo.gif2\Server\wwwroot\_imgs\zoom
crmme_bkgnd.gif\Server\wwwroot\_imgs\zoom
menu.css.aspx\Server\wwwroot\_nav
customizations.xsd\Server\wwwroot\_Resources
af_cnd_common.js\Server\wwwroot\_static\_common\scripts
Details.js\Server\wwwroot\_static\_common\scripts
encodedecode.js\Server\wwwroot\_static\_common\scripts
Global.js\Server\wwwroot\_static\_common\scripts
hintText.htc\Server\wwwroot\_static\_common\scripts
glowingImg.htc\Server\wwwroot\_static\_common\scripts
scroll.htc\Server\wwwroot\_static\_common\scripts
menu.htc\Server\wwwroot\_static\_common\scripts
autotooltip.htc\Server\wwwroot\_static\_common\styles
dialogs.htc\Server\wwwroot\_static\_common\styles
quickFindControl.htc\Server\wwwroot\_static\_common\styles
select.htc\Server\wwwroot\_static\_common\styles
attach.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\attachment
datenavigationbar.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\datenavigationbar
date.js\Server\wwwroot\_static\_controls\datetime
MessageBody.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\emailbody
listEdit.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\listEdit
Lookup.js\Server\wwwroot\_static\_controls\lookup
LookupDialogsAppGrid.js\Server\wwwroot\_static\_controls\lookup
monthcalendar.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\monthcalendar
multipicklist.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\multipicklist
notectrl.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\notes
notes.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\notes
Paging.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\Paging
IMG.lu.party.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\PartyList
progressbar.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\ProgressBar
Category.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\RelatedInformation
Category_FollowUp.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\RelatedInformation
Category_Lookup.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\RelatedInformation
Category_Resources.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\RelatedInformation
Category_Subject.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\RelatedInformation
CategoryHeading.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\RelatedInformation
ContextHelper.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\RelatedInformation
RelatedInformation.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\RelatedInformation
timesheet.js\Server\wwwroot\_static\_controls\timesheet
util.js2\Server\wwwroot\_static\_controls\util
util.js\Server\wwwroot\_static\Tools\FormEditor\Scripts
FormAction.js\Server\wwwroot\_static\_forms
action.js\Server\wwwroot\_static\_grid
AppGrid.htc\Server\wwwroot\_static\_grid
AppGrid_DefaultData.htc\Server\wwwroot\_static\_grid
AppGrid_JumpBar.htc\Server\wwwroot\_static\_grid
ColumnResize.htc\Server\wwwroot\_static\_grid
grid.htc\Server\wwwroot\_static\_grid
presence.htc\Server\wwwroot\_static\_grid
RowsBeforeScrolling.htc\Server\wwwroot\_static\_grid
Activity.js\Server\wwwroot\_static\Activities
ServiceAppointment.js\Server\wwwroot\_static\Activities\ServiceAppointment
CacheManager.js\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
advancedfind.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
autoshow.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
clientcontrol.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
entitylist.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
fieldlist.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
filtercontrol.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
filterentity.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
filterfield.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
filterfieldgroup.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
operatorlist.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
querylist.htc\Server\wwwroot\_static\AdvancedFind
attributelist.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
condition.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
conditioncontrol.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
conditionfield.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
conditiongroup.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
entitylist.htc1\Server\wwwroot\_static\Condition
freeform.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
hidden.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
operatorlist.htc1\Server\wwwroot\_static\Condition
predefinedlist.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
value.htc\Server\wwwroot\_static\Condition
FetchBuilder.js\Server\wwwroot\_static\CRMReports\AdHocWizard
TableLayout.js\Server\wwwroot\_static\CRMReports\AdHocWizard
EntitySelect.htc\Server\wwwroot\_static\CRMReports\AdHocWizard
SetOptionsSelect.htc\Server\wwwroot\_static\CRMReports\AdHocWizard
Qoi_Script.js\Server\wwwroot\_static\SFA\quotes
workflowstep.js\Server\wwwroot\_static\SFA\workflow
slugsupport.js\Server\wwwroot\_static\SFA\workflow
sendemailstep.js\Server\wwwroot\_static\SFA\workflow
apptbook.js\Server\wwwroot\_static\SM\ApptBook
gantt.js\Server\wwwroot\_static\SM\ApptBook
fields.js\Server\wwwroot\_static\Tools\FormEditor\Scripts
sysCustUtil.js\Server\wwwroot\_static\Tools\SystemCustomization\Scripts
manageRelationship.js\Server\wwwroot\_static\Tools\SystemCustomization\relationships\scripts
util.js1\Server\wwwroot\_static\Tools\ViewEditor\scripts
CRMTemplate.dot\Server\wwwroot\_static\Tools\MailMerge
CRMTemplate.dotm\Server\wwwroot\_static\Tools\MailMerge
AppGridFilterContainer.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\appgridfiltercontainer
AppGridFilterSelector.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\appgridfilterselector
CheckBoxList.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\checkboxlist
contractCal.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\contractcal
htmlbar.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\htmlbar
list.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\list
NotificationList.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\notifications
zoom.htc\Server\wwwroot\_static\_controls\zoom
dataslug.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
duration.htc1\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
form.crm.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
IFRAME.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
IMG.dtm.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
IMG.lu.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
img.lu.presence.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
IMG.lu.transcur.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.chk.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.dtm.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.hid.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.mny.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.num.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.radio.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.text.eml.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.text.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.text.ticker.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
INPUT.text.url.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
SELECT.picklist.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
SELECT.relationshiprole.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
slugsupport.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
TABLE.dtm.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
TABLE.lu.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
TABLE.mny.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
TEXTAREA.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\controls
mouseover.htc\Server\wwwroot\_static\_forms\styles
nav.htc\Server\wwwroot\_static\_nav
tabs.htc\Server\wwwroot\_static\_nav
taskbox.htc\Server\wwwroot\_static\_nav
fulltree.htc\Server\wwwroot\_static\_tree
RowsBeforeScrolling.htc1\Server\wwwroot\_static\_tree
tree.htc\Server\wwwroot\_static\_tree
treelist.htc\Server\wwwroot\_static\_tree
roleitem.htc\Server\wwwroot\_static\biz\roles\controls
FrequencyControl.htc\Server\wwwroot\_static\crmreports\reportschedule\controls
ParameterControl.htc\Server\wwwroot\_static\crmreports\reportschedule\controls
filtereditor.htc\Server\wwwroot\_static\crmreports\viewer
input.localradio.htc\Server\wwwroot\_static\tools\personalsettings\styles
input.relchk.htc\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
entityconfig.js\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
global.js\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
homePage.js\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
encodedecode.js2\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
entityform.js\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
global.css1\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
global.css\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
signin.css\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
err.css\Server\wwwroot\_static\tools\relationshiproleeditor\controls
Default.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
EntityConfig.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
Ed.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
Ef.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
Eh.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
default1.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
Re.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
err.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
msignin.aspx\Server\wwwroot\_tools\fieldselect
Account_Distribution_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Account_Distribution.rdl\Server\Reports\MSCRM
Account_Overview_SubReport.rdl\Server\Reports\MSCRM
Account_Overview.rdl\Server\Reports\MSCRM
Account_Summary.rdl\Server\Reports\MSCRM
Account_Summary_Subreport.rdl\Server\Reports\MSCRM
Activities.rdl\Server\Reports\MSCRM
ActivitiesDetail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Activity_Status_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Activity_Status.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Activity_Status_SubReport.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Comparison.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Est_Revenue_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Real_Revenue_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Performance_SubReport.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Performance_Detail_Report.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Performance.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Placed_Order_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Response_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Campaign_Task_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Case_Summary_Table.rdl\Server\Reports\MSCRM
Case_Summary_Table_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Competitor_Win_Loss.rdl\Server\Reports\MSCRM
Competitor_Win_Loss_Details.rdl\Server\Reports\MSCRM
Invoice.rdl\Server\Reports\MSCRM
Invoice_Status.rdl\Server\Reports\MSCRM
Invoice_Status_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Invoice_SubReport.rdl\Server\Reports\MSCRM
Lead_Source_Effectiveness.rdl\Server\Reports\MSCRM
Neglected_Accounts.rdl\Server\Reports\MSCRM
Neglected_Accounts_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Neglected_Cases.rdl\Server\Reports\MSCRM
Neglected_Cases_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Neglected_Leads_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Neglected_Leads.rdl\Server\Reports\MSCRM
Order.rdl\Server\Reports\MSCRM
Order_SubReport.rdl\Server\Reports\MSCRM
Products_By_Account.rdl\Server\Reports\MSCRM
Products_By_Account_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Products_By_Contact.rdl\Server\Reports\MSCRM
Products_By_Contact_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Quote.rdl\Server\Reports\MSCRM
Quote_SubReport.rdl\Server\Reports\MSCRM
Sales_Pipeline.rdl\Server\Reports\MSCRM
Sales_Pipeline_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Sales_History.rdl\Server\Reports\MSCRM
Sales_History_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Service_Activity_Volume.rdl\Server\Reports\MSCRM
Service_Activity_Volume_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
Top_Knowledge_Base_Articles.rdl\Server\Reports\MSCRM
Top_Knowledge_Base_Articles_Detail.rdl\Server\Reports\MSCRM
User_Summary.rdl\Server\Reports\MSCRM
Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มโฟลเดอร์
install.xml\Client\sql
VersionStamp.sql.2\Client\sql\4.0
MSDE_MSCRM.mdf.2\Client\sql\4.0
AsyncOperation.xml\Client\sql\4.0\Metadata\Xml
EmailHash.xml\Client\sql\4.0\Metadata\Xml
Organization.xml\Client\sql\4.0\Metadata\Xml
Relationships.xml\Client\sql\4.0\Metadata\Xml\Relationships
catalog.xml.2\Client\sql\4.0\StoredProcedures
p_genSpecificViewAndTriggers.sql4\Client\sql\4.0\StoredProcedures\Metabase
p_GetFullName.sql4\Client\sql\4.0\StoredProcedures\MSCRM
p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4\Client\sql\4.0\StoredProcedures\MSCRM
fn_CollectForCascadeAssign.sql4\Client\sql\4.0\StoredProcedures\MSCRM\Cascading
p_CascadePrivilegeChanges.sql4\Client\sql\4.0\StoredProcedures\MSCRM\Security
ClientSetup.dll\Client
Microsoft.VC80.CRT.manifest\Client
msvcm80.dll\Client
msvcp80.dll\Client
msvcr80.dll\Client
Microsoft.Crm.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2\Client\GAC
Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.Entities.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.MetadataService.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.Reporting.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.Sdk.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll\Client\GAC
Microsoft.Crm.Plugins.dll\Client\GAC
Client.msi\Client
SetupClient.exe\Client
articlesEditContent.xsl\Client\ApplicationFiles
MSCRMEventMessages\Client\bin
crmaddin.dll\Client\bin
crmexceladdin.dll\Client\bin
CRMABP32.dll\Client\bin
CRMMSG32.dll\Client\bin
CRMErrors.dll\Client\bin
CRMCore.dll\Client\bin
CrmInteropBootstrap.dll\Client\bin
msidcrl40.dll\Client\bin
CrmVerClient.dll\Client\bin
CRMWatson.dll\Client\bin
sqmapi.dll\Client\bin
osafehtm.dll\Client\bin
CRMPRV32.dll\Client\bin
CrmSqlStartupSvc.exe\Client\bin
sqlceca35.dll\Client\bin
sqlcecompact35.dll\Client\bin
sqlceer35EN.dll\Client\bin
sqlceme35.dll\Client\bin
sqlceqp35.dll\Client\bin
sqlcese35.dll\Client\bin
CRMPRV32.2.dll\Client\bin
CRMPRV32.3.dll\Client\bin
CrmForOutlookInstaller.exe\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe\Client\ConfigWizard
OutlookPstInstaller.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Client.Config.exe\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.2\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.2\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll.2\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.2\Client\ConfigWizard
msidcrl40.dll.2\Client\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Config.Common.dll\Client\ConfigWizard
MSCRMRes.dll1\Client\res
web.config\Client\res\web
convert_activity.aspx\Client\res\web\Activities\act_dlgs
advfind.css.aspx\Client\res\web\AdvancedFind
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll\Client\res\web\bin
AntiXssLibrary.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.WebServices.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll2\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll2\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll2\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll\Client\res\web\bin
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll\Client\res\web\bin
reportproperty.aspx\Client\res\web\CRMReports
viewer.aspx\Client\res\web\CRMReports\viewer
edit_article.aspx\Client\res\web\CS\articles
MENU1ASPX\Client\res\web\Help\Common
util.js7\Client\res\web\Help\Common
global.js1\Client\res\web\Help\Common
MiniCampaign.aspx\Client\res\web\MA\MiniCampaign
dlg_products.aspx\Client\res\web\SFA\quotes
activitiesdetail.aspx\Client\res\web\Tools\MailMerge
DuplicatesList.aspx\Client\res\web\Tools\DuplicateDetection\ViewDuplicates
ViewDuplicates.aspx\Client\res\web\Tools\DuplicateDetection\ViewDuplicates
edit.aspx54\Client\res\web\Tools\queuingmanager
dlg_runreport.aspx\Client\res\web\_grid\cmds
export_dlg.aspx\Client\res\web\_grid\print
print_dlg.aspx\Client\res\web\_grid\print
menu.css.aspx\Client\res\web\_nav
Global.js\Client\res\web\_static\_common\scripts
menu.htc\Client\res\web\_static\_common\scripts
date.js\Client\res\web\_static\_controls\datetime
Lookup.js\Client\res\web\_static\_controls\lookup
LookupDialogsAppGrid.js\Client\res\web\_static\_controls\lookup
util.js1\Client\res\web\_static\_controls\util
util.js\Client\res\web\_static\Tools\ViewEditor\scripts
AppGrid.htc\Client\res\web\_static\_grid
grid.htc\Client\res\web\_static\_grid
ServiceAppointment.js\Client\res\web\_static\Activities\ServiceAppointment
CacheManager.js\Client\res\web\_static\AdvancedFind
autoshow.htc\Client\res\web\_static\AdvancedFind
clientcontrol.htc\Client\res\web\_static\AdvancedFind
fieldlist.htc\Client\res\web\_static\AdvancedFind
filterfield.htc\Client\res\web\_static\AdvancedFind
operatorlist.htc\Client\res\web\_static\AdvancedFind
Qoi_Script.js\Client\res\web\_static\SFA\quotes
apptbook.js\Client\res\web\_static\SM\ApptBook
duration.htc1\Client\res\web\_static\_forms\controls
form.crm.htc\Client\res\web\_static\_forms\controls
IMG.lu.htc\Client\res\web\_static\_forms\controls
INPUT.radio.htc\Client\res\web\_static\_forms\controls
TABLE.dtm.htc\Client\res\web\_static\_forms\controls
filtereditor.htc\Client\res\web\_static\crmreports\viewer
Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลโยกย้าย Manager
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มโฟลเดอร์
install.xml\DMClient\sql
VersionStamp.sql.2\DMClient\sql\4.0
MSDE_MSCRM.mdf.2\DMClient\sql\4.0
AsyncOperation.xml\DMClient\sql\4.0\Metadata\Xml
EmailHash.xml\DMClient\sql\4.0\Metadata\Xml
Organization.xml\DMClient\sql\4.0\Metadata\Xml
Relationships.xml\DMClient\sql\4.0\Metadata\Xml\Relationships
V3Organization.xml\DMClient\sql\4.0\Metadata\Xml
V3Relationships.xml\DMClient\sql\4.0\Metadata\Xml\Relationships
catalog.xml.2\DMClient\sql\4.0\StoredProcedures
p_genSpecificViewAndTriggers.sql4\DMClient\sql\4.0\StoredProcedures\Metabase
p_GetFullName.sql4\DMClient\sql\4.0\StoredProcedures\MSCRM
p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4\DMClient\sql\4.0\StoredProcedures\MSCRM
fn_CollectForCascadeAssign.sql4\DMClient\sql\4.0\StoredProcedures\MSCRM\Cascading
p_CascadePrivilegeChanges.sql4\DMClient\sql\4.0\StoredProcedures\MSCRM\Security
Microsoft.Crm.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Entities.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.MetadataService.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Reporting.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Sdk.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Plugins.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Transformations.dll\DMClient\GAC
Microsoft.Crm.Transformations.Helper.dll\DMClient\GAC
OutlookPstInstaller.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.2\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.2\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.2\DMClient\ConfigWizard
msidcrl40.dll.2\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll.2\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Config.Common.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform1.dll\DMClient\ConfigWizard
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings1.dll\DMClient\ConfigWizard
MSCRMEventMessages\DMClient\bin
CRMABP32.dll\DMClient\bin
CRMMSG32.dll\DMClient\bin
CRMErrors.dll\DMClient\bin
CRMCore.dll\DMClient\bin
CrmVerClient.dll\DMClient\bin
CRMWatson.dll\DMClient\bin
sqmapi.dll\DMClient\bin
osafehtm.dll\DMClient\bin
msidcrl40.dll\DMClient\bin
CRMPRV32.dll\DMClient\bin
CrmAsyncService.exe\DMClient\bin
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll\DMClient\bin
MSCRMRes.dll1\DMClient\res
MSCRMRes.dll\DMClient\res
sqmapi.dll.2\DMClient\res\web\bin
DMTool\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Transformations.Strings.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll\DMClient\res\web\bin
AntiXssLibrary.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe\DMClient\res\web\bin
msidcrl40.dll1\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.WebServices.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll2\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll2\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll2\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll\DMClient\res\web\bin
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe\DMClient\res\web\bin
วิสแพ็คแบบหลายภาษาของ Microsoft Dynamics CRM
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มโฟลเดอร์
Client.help.Copyright.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033
Client.help_toc.xml.op\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP
Client.OfflineHelpOp.glo_Glossary.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_act_CreateActivity.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_dd_findandmerge.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.How_dmw_install.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_mobile_install.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_mobile_use.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_oi_im.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_ol_change_org.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_ol_createinoutlook.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_ol_CreateRecord.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_ol_install.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_ol_saveasactivity.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_ol_synchronize.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_ol_update_client_install.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_persopt_ViewProfile.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_add_related.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_apply_wrkflow.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_commontasks.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Delete.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_edit_multiple.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_email.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_email_link.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Export.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Find.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_KeyboardShortcuts.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_mailmerge.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_merge.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Notes.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Print.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_properties.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Share.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rpt_Create_Local_advanced.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_rpt_Generate.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_commontasks.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_config.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_cust.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_email.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_mkt.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_rpt.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_sales.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_ss.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sec_svc.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_set_bulkmailstart.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_set_org_mkt_options.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.how_sj_cancel_sysjob.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_admin_UserSummary.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_CaseSummary.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_NeglectedCases.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_TopKBArticles.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignActivityStatus.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignComparison.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignPerformance.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountDistribution.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountOverview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountProductView.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountSummary.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Activities.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_CompetitorWinLoss.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_ContactProductView.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Invoices.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_InvoiceStatus.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_NeglectedAccounts.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_NeglectedLeads.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Orders.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Pipeline.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Quotes.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_SalesHistory.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.rpt_ss_ServiceActivityVolume.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_access.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_conf.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_cust.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_activities.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_general.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_impexp.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_other.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_workarounds.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_dm.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_email.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_enterdata.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_find.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_import.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_misc.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_outlook.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_Outlook_Client.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_Outlook_Client_General.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_resources.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_exporttoexcel.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_generate.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_manage.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_more_info.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_print.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_sj_systemjobs.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_wrk.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ts_wrk_workflows.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_AdminGuide_overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_com_config.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_com_Email.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_com_Overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_contracts.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_con_CreateContractsTemplates.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_kba_Overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_kba_viewing.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_Overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_que_Create.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_que_manage.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_CustCapabilities.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_Entities.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_mapping.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_Relationships.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_translation.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_events_overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_HierarchicalRelationships.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_Overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_dd_findandmerge.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_imp_importenrich.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_camp_activities.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_camp_responses.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_quick_campaign.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_mkt_camp_Plan.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_mkt_list_Overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_mobile_cust.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_mobile_use.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Offline.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_RecordsActivities.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_SendReceiveEmail.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Sync.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_org_ManagingUsers.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_persopt.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rec_requestchanges.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rel_RelationshipRoles.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Customize.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Admin.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_default_all.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Marketing.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Sales.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Service.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_set_org_config_mkt.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_set_org_regional_language_options.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_set_SecurityAccessRights.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Accounts.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Competition.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_DiscountList.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Leads.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Opportunities.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_PriceList.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Product.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_ProductCatalog.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_QOI.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_UnitGroup.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_sj_monitor_systemjobs.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_DefineServices.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_ManageWorkforce.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_navigating_Service_Calendar.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_OverviewAB.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_ServiceManagement.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_troubleshoot_overview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_Accessibility.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_DocOverview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_ProductOverview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_ResourceCenter.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_creating_using_workflows.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_monitor_manage.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_workflow_lifecycle.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_workflow_structure.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Account_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Activities_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Appointment_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Email_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Fax_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Letter_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Notes_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Phone_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Task_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_bd_job_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_Case_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_ContractLines_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_Contract_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KBTemplate_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KB_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KB_search.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_resolved_case_activity.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_1N_Relationship.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Attribute.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomForm.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Customization.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomizeEntities.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomList.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_DisplayStrings.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_downloadWSDL.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Entity.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_entity_preview_editor.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_EventDetails.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Export.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_ExportTranslation.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_FormPreview.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Import.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_ImportTranslation.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Mapping.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_N1_Relationship.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_NN_Relationship.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_SelectIcons.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_View.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_duprules_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_global.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_systemwide.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_viewduplicates_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_dm_area.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_find_AdvancedFind_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_AssignRecord_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Attach_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_PrintGrid.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Properties_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_ReadOnly.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Sharing_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_imp_imports_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_imp_maps.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_CampActivity_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Campaigns.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_CampResponse_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Lists.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Qualification_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_quick_campaign_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_mobile_cust.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ol_offlineconfiguration_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ol_sitemap.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_org_User_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_persopt_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_rec_Assign.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_rec_merge.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_ReportViewer.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_Report_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_wizard.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_AnnctMgr.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Autonumbering_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_BusinessUnits.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_BusinessUnitSettings.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ContractTemplates_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Currencies_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_DiscountLists.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_EMailTemplates.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_FacilitiesEquipment.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_FiscalSettings_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Home.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Language_Settings_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_multiple_users.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_PriceLists.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_privacy.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ProdCat.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Queues.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_RelationshipRoles_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ResourceGroup_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SalesTerrMgr.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SecurityRoles_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Services_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Sites_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SPwQ.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SubjMgr.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_customization.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_email.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_marketing.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Regional.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Report.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Teams_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_templates_mailmerge_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_TemplMgr.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_UnitGroups_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Users_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_set_WeeklySchedule.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Address_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_CloseOrder_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Comp_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Contact_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_ConvertLead_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_CustomerRelationship_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_InvoiceProduct_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Invoice_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Lead_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OpportunityProduct_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OppRelationship_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Oppt_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OrderProduct_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Order_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Product_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_QuoteProduct_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Quote_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_RelationshipRole_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_SaleslitAttach_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Saleslit_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_sj_systemjobs_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_Appointment_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_AptBook.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_Calendar.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_closures_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_SelectionRule_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ServiceAppt_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_WorkingHours_dlg.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_entity_props_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_workflows_list.htm\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content
Client.OfflineHelpOpImg.green_presence_icon.gif\MUI\Client\PFiles\MSCRM\Client\res\web\Help\1033\OP\content\images
Server.newimport.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql
Server.Master_newimport.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql
Server.Sql.EntityAsyncOperation.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityCustomerAddress.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityEmailHash.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityInvoice.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityInvoiceDetail.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityOpportunity.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityOpportunityProduct.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityOrganization.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityQueueItem.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityQuote.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityQuoteDetail.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntitySalesOrder.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntitySalesOrderDetail.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntitySubscription.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntitySubscriptionManuallyTrackedObject.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntitySystemUser.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Sql.EntityWorkflow.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML
Server.Relationships.xml\MUI\Server\LangPacks\1033\sql\Metadata\XML\Relationships
Server.ReportAccountDistributionDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportAccountDistribution.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportAccountOverviewSubReport.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportAccountOverview.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportAccountSummarySubReport.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportAccountSummary.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportActivities.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportActivitiesDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignActivityStatusDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignActivityStatusSubReport.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignActivityStatus.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignComparison.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignOpportunityEstimatedRevenueDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignOpportunityRealizedRevenueDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignPerformanceDetailReport.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignPerformanceSubReport.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignPerformance.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignPlacedOrderDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignResponseDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCampaignTaskDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCaseSummaryTableDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCaseSummaryTable.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCompetitorWinLossDetails.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportCompetitorWinLoss.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportInvoiceStatusDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportInvoiceStatus.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportInvoiceSubReport.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportInvoice.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportLeadSourceEffectiveness.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportNeglectedAccountsDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportNeglectedAccounts.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportNeglectedCasesDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportNeglectedCases.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportNeglectedLeadsDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportNeglectedLeads.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportOrderSubReport.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportOrder.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportProductsByAccountDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportProductsByAccount.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportProductsByContactDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportProductsByContact.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportQuoteSubReport.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportQuote.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportSalesHistoryDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportSalesHistory.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportSalesPipelineDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportSalesPipeline.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportServiceActivityVolumeDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportServiceActivityVolume.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportTopKnowledgeBaseArticlesDetail.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportTopKnowledgeBaseArticles.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.ReportUserSummary.rdl\MUI\Server\LangPacks\1033\Reports\MSCRM
Server.Help.Copyright.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033
Server.help_toc.xml.op\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP
Server.OnlineHelpOp.glo_Glossary.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_act_CreateActivity.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_dd_findandmerge.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.How_dmw_install.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_mobile_install.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_mobile_use.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_oi_im.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_ol_change_org.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_ol_createinoutlook.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_ol_CreateRecord.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_ol_install.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_ol_saveasactivity.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_ol_synchronize.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_ol_update_client_install.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_persopt_ViewProfile.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_add_related.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_apply_wrkflow.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_commontasks.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Delete.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_edit_multiple.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_email.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_email_link.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Export.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Find.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_KeyboardShortcuts.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_mailmerge.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_merge.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Notes.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Print.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_properties.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Share.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rpt_Create_Local_advanced.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_rpt_Generate.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_commontasks.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_config.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_cust.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_email.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_mkt.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_rpt.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_sales.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_ss.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sec_svc.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_set_bulkmailstart.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_set_org_mkt_options.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.how_sj_cancel_sysjob.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_admin_UserSummary.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_CaseSummary.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_NeglectedCases.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_TopKBArticles.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignActivityStatus.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignComparison.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignPerformance.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountDistribution.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountOverview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountProductView.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountSummary.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Activities.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_CompetitorWinLoss.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_ContactProductView.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Invoices.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_InvoiceStatus.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_NeglectedAccounts.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_NeglectedLeads.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Orders.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Pipeline.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Quotes.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_SalesHistory.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.rpt_ss_ServiceActivityVolume.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_access.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_conf.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_cust.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_activities.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_general.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_impexp.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_other.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_workarounds.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_dm.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_email.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_enterdata.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_find.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_import.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_misc.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_outlook.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_Outlook_Client.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_Outlook_Client_General.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_resources.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_exporttoexcel.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_generate.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_manage.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_more_info.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_print.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_sj_systemjobs.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_wrk.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ts_wrk_workflows.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_AdminGuide_overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_com_config.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_com_Email.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_com_Overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_contracts.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_con_CreateContractsTemplates.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_kba_Overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_kba_viewing.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_Overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_que_Create.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_que_manage.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_CustCapabilities.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_Entities.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_mapping.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_Relationships.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_translation.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_events_overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_HierarchicalRelationships.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_Overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_dd_findandmerge.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_imp_importenrich.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_camp_activities.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_camp_responses.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_quick_campaign.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_mkt_camp_Plan.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_mkt_list_Overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_mobile_cust.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_mobile_use.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Offline.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_RecordsActivities.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_SendReceiveEmail.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Sync.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_org_ManagingUsers.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_persopt.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rec_requestchanges.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rel_RelationshipRoles.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Customize.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Admin.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_default_all.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Marketing.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Sales.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Service.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_set_org_config_mkt.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_set_org_regional_language_options.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_set_SecurityAccessRights.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Accounts.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Competition.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_DiscountList.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Leads.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Opportunities.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_PriceList.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Product.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_ProductCatalog.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_QOI.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_UnitGroup.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_sj_monitor_systemjobs.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_DefineServices.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_ManageWorkforce.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_navigating_Service_Calendar.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_OverviewAB.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_ServiceManagement.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_troubleshoot_overview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_Accessibility.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_DocOverview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_ProductOverview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_ResourceCenter.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_creating_using_workflows.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_monitor_manage.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_workflow_lifecycle.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_workflow_structure.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Account_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Activities_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Appointment_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Email_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Fax_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Letter_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Notes_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Phone_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Task_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_bd_job_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_Case_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_ContractLines_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_Contract_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KBTemplate_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KB_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KB_search.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_resolved_case_activity.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_1N_Relationship.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Attribute.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomForm.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Customization.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomizeEntities.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomList.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_DisplayStrings.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_downloadWSDL.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Entity.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_entity_preview_editor.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_EventDetails.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Export.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_ExportTranslation.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_FormPreview.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Import.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_ImportTranslation.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Mapping.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_N1_Relationship.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_NN_Relationship.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_SelectIcons.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_View.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_duprules_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_global.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_systemwide.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_viewduplicates_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_dm_area.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_find_AdvancedFind_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_AssignRecord_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Attach_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_PrintGrid.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Properties_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_ReadOnly.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Sharing_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_imp_imports_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_imp_maps.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_CampActivity_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Campaigns.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_CampResponse_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Lists.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Qualification_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_quick_campaign_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_mobile_cust.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ol_offlineconfiguration_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ol_sitemap.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_org_User_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_persopt_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_rec_Assign.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_rec_merge.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_ReportViewer.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_Report_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_wizard.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_AnnctMgr.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Autonumbering_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_BusinessUnits.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_BusinessUnitSettings.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ContractTemplates_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Currencies_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_DiscountLists.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_EMailTemplates.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_FacilitiesEquipment.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_FiscalSettings_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Home.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Language_Settings_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_multiple_users.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_PriceLists.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_privacy.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ProdCat.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Queues.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_RelationshipRoles_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ResourceGroup_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SalesTerrMgr.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SecurityRoles_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Services_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Sites_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SPwQ.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SubjMgr.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_customization.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_email.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_marketing.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Regional.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Report.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Teams_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_templates_mailmerge_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_TemplMgr.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_UnitGroups_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Users_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_set_WeeklySchedule.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Address_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_CloseOrder_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Comp_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Contact_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_ConvertLead_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_CustomerRelationship_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_InvoiceProduct_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Invoice_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Lead_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OpportunityProduct_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OppRelationship_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Oppt_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OrderProduct_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Order_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Product_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_QuoteProduct_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Quote_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_RelationshipRole_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_SaleslitAttach_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Saleslit_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_sj_systemjobs_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_Appointment_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_AptBook.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_Calendar.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_closures_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_SelectionRule_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ServiceAppt_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_WorkingHours_dlg.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_entity_props_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_workflows_list.htm\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content
Server.OnlineHelpOpImg.green_presence_icon.gif\MUI\Server\wwwroot\Help\1033\OP\content\images
เราเตอร์อีเมล์ของ Microsoft Dynamics CRM
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มโฟลเดอร์
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe\Router
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll1\Router
EmailRouterSetup.dll\Router
Microsoft.VC80.CRT.manifest\Router
msvcm80.dll\Router
msvcp80.dll\Router
msvcr80.dll\Router
ADODB.dll\Router\PFiles\MSCRM\Service
CDOSYS.dll\Router\PFiles\MSCRM\Service
CrmCompression.dll\Router\PFiles\MSCRM\Service
msidcrl40.dll\Router\PFiles\MSCRM\Service
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll\Router\PFiles\MSCRM\Service
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe\Router\PFiles\MSCRM\Service
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll\Router\PFiles\MSCRM\Service
AntiXssLibrary.dll\Router\PFiles\MSCRM\Service
Service.Emailrouter.chm\Router\PFiles\MSCRM\Service
Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.exe\Router\PFiles\MSCRM\Service
CrmVerExchange.dll\Router\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.dll1\Router\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll\Router\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll\Router\PFiles\MSCRM\Setup
MapiTest.exe\Router\PFiles\MSCRM\Setup\MapiTest
MapiTest.Microsoft.VC80.CRT.manifest\Router\PFiles\MSCRM\Setup\MapiTest
MapiTest.msvcr80.dll\Router\PFiles\MSCRM\Setup\MapiTest
MapiTest.msvcp80.dll\Router\PFiles\MSCRM\Setup\MapiTest
MapiTest.msvcm80.dll\Router\PFiles\MSCRM\Setup\MapiTest
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll\Router\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll\Router\PFiles\MSCRM\Tools
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorSnapin.dll\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorWizard.exe\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll1\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorDeployment.dll\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
Rules.exe\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
msidcrl40.dll1\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll1\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll1\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
Wizard.Emailrouter.chm\Router\PFiles\MSCRM\Wizard
Microsoft.Crm.dll\Router\GAC
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll\Router\GAC
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll\Router\GAC
การรายงานตัวเชื่อมต่อบริการข้อมูล SQL CRM ของ Microsoft Dynamics
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มโฟลเดอร์
Microsoft.Crm.dll\SRS\GAC
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll\SRS\GAC
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll\SRS\GAC
Microsoft.Crm.WebStore.dll\SRS\GAC
Microsoft.VC80.CRT.manifest\SRS
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe\SRS
SrsDataConnectorSetup.dll\SRS
msvcm80.dll\SRS
msvcp80.dll\SRS
msvcr80.dll\SRS
SmokeTests.exe\SRS\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
Monmsidcrl40.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
MonMSCRMEventMessages\SRS\PFiles\Monitoring\bin
MSCRMMonitoringService.exe\SRS\PFiles\Monitoring\bin
MonAntiXssLibrary.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.ReportServer.dll\SRS\PFiles\Monitoring\bin
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll1\SRS\PFiles\Monitoring\bin
CrmVerSrsDataConnector.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.dll1\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll1\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.WebStore.dll1\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Reporting.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll\SRS\PFiles\MSCRM\Setup
MSCRMEventMessages\SRS\PFiles\MSCRM\bin
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll\SRS\PFiles\MSCRM\SrsDataConnector

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2477743 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 พฤษภาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2477743 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2477743

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com