Kaip pa?alinti Linux ir ?diegti Windows kompiuteryje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 247804 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?? straipsn? Microsoft Windows XP versij?, ?r. 314458.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip galite pa?alinti Linux operacin?s sistemos i? kompiuterio ir ?diegti Windows operacin? sistem?. ?iame straipsnyje taip pat rei?kia, kad Linux yra jau ?diegtas ? kiet?j? disk? naudojant Linux gimtoji ir Linux swap pertvaros, kuri yra nesuderinama su Windows operacine sistema, ir kad n?ra laisvos vietos diske liko.

Windows ir Linux gali egzistuoti kartu tame pa?iame kompiuteryje. Papildomos informacijos ie?kokite savo Linux dokumentacija.

Daugiau informacijos

?diegti Windows sistemoje, kurioje ?diegta, kai norite pa?alinti Linux Linux, turite neautomatiniu b?du panaikinti skaidiniai, naudojami Linux operacin?s sistemos. Suderinamiems pertvaros gali b?ti automati?kai kuriamos operacin?s sistemos Windows diegimo metu.

Svarbu: prie? atlikdami ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus, patikrinti kad turite ?krovos disko ar bootable Linux operacin? sistema, CD-ROM, nes ?is procesas visi?kai ?alina Linux operacin? sistema ?diegta kompiuteryje. Jei norite atkurti operacin?s sistemos Linux v?liau, tikrina, ar j?s taip pat turite ger? atsargin? vis? j?s? kompiuteryje saugom? informacij?. Taip pat, turite tur?ti piln? versij? norite ?diegti Windows operacin?s sistemos.

Linux fail? sistem? naudoti "Superbloku" disko skaidinio prad?ioje nustatyti pagrindinio dydis, forma ir fail? sistema.

Linux operacin? sistema paprastai ?diegta skaidinyje tipo 83 (Linux gimtoji) arba 82 (Linux swap). Linux boot manager (LILO) galite konfig?ruoti, kad i?:
 • Stand?iojo disko Master Boot Record (MBR).
 • Linux disko ?akniniame aplanke.
Fdisk ?rank? kartu su Linux galima naikinti skaidinius. (Yra kit? komunalini? paslaug?, kurios veikia taip pat, pvz., Fdisk i? MS-DOS 5.0 ir v?lesn?se versijose arba panaikinti skaidinius diegimo proceso metu.) Linux i? savo kompiuterio pa?alinti ir ?diegti Windows:
 1. Pa?alinti gimtoji, apsikeitimo ir ?krovos skaidiniai, naudojami i? Linux:
  1. Paleiskite savo kompiuter? su Linux s?rankos diskelio, tipo Fdisk Komandin? eilut?, o tada paspauskite ENTER.

   Pastaba: reikia pagalbos naudojant ?rank? Fdisk, ?veskite m Komandin? eilut?, o tada paspauskite ENTER.
  2. Tipo p komand? eilut?, o tada paspauskite ENTER disko informacijai Rodyti. Pirm?j? element? s?ra?e yra standusis diskas 1, 1 skaidinys informacij? ir antrasis i?vardyt? yra standusis diskas 1, 2 skaidinys informacija.
  3. Tipo d Komandin? eilut?, o tada paspauskite ENTER. Tada paragins ?vesti norim? panaikinti skaidinio numeris. Tipo 1, ir tada paspauskite ENTER, nor?dami panaikinti skaidinio numeris 1. Kartokite ?? veiksm?, kol buvo i?trinti visi disko skaidiniai.
  4. Tipo w, ir tada paspauskite ENTER, kad ra?yti ?i? informacij? skirsni? lentel?. Klaidos prane?im?, gali b?ti renkama informacija yra para?yta skirsni? lentel?, ta?iau jie netur?t? b?ti reik?minga ?iuo metu, nes kitas ?ingsnis yra paleisti kompiuter? ir tada ?diegti nauj? operacin? sistem?.
  5. Tipo q Komandin? eilut?, o tada paspauskite ENTER, kad mesti Fdisk ?rankis.
  6. ?terpti ?krovos diskel? arba ?krovos skaitomojo CD d?l operacin?s sistemos Windows kompiuteryje, ir tada paspauskite CTRL + ALT + DELETE perkrauti kompiuter?.
 2. ?diegti sistem? Windows. Sekite diegimo instrukcijos Windows operacin? sistem? norite ?diegti savo kompiuteryje. Diegimo procesas padeda jums sukurti atitinkamus skaidinius j?s? kompiuteryje.

Linux skirsn? pavyzd?iai

Vieno SCSI disko

Device  Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 *  1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2    501 522 176715 82 Linux swap  (SCSI hard drive 1, partition 2)
				

Kelis SCSI disk?

  Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1  *  1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2     501 522 176715 82 Linux swap  (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1     1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)
				

Vieno IDE disko

  Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1  *   1   500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2     501  522 176715 82 Linux swap  (IDE hard drive 1, partition 2)
				

Daug IDE diskai

  Device  Boot Start End Blocks  Id System
/dev/hda1   *   1  500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2      501 522 176715  82 Linux swap  (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1      1  500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)
				
Be to, Linux atpa??sta daugiau nei keturiasde?imt kitame skaidinyje tipus, pavyzd?iui:
 • RIEBAL? 12 (tipas 01)
 • RIEBAL? 16 > 32 M pirmin?s (tipo 06)
 • RIEBAL? 16 prat?stas (tipo 05)
 • RIEBAL? 32 w/o LBA pirmin?s (tipo 0b)
 • RIEBAL? 32 w/LBA pirmin?s (0c tipo)
 • RIEBAL? 16 w/LBA (tipo 0e)
 • RIEBAL? 16 w/LBA prat?stas (tipo 0f)
Atkreipkite d?mes?, kad yra kit? b?d? pa?alinti Linux operacin? sistema ir ?diegti Windows nei min?ta. Ankstesni? metodas naudojamas ?iame straipsnyje, nes jau veikia Linux operacin? sistema ir n?ra daugiau vietos stand?iajame diske. Yra b?d? keisti skaidini? dyd?iams su programine ?ranga. Microsoft nepalaiko Windows ?diegta pertvaros manipuliuoti tokiu b?du.

Kitas b?das pa?alinti operacin? sistem? nuo stand?j? disk? ir ?diegti kit? operacin? sistem? yra naudoti MS-DOS versija 5.0 arba v?liau ?krovos disk?, Windows 95 paleisties disko arba Windows 98 paleisties disk?, kuriame yra Fdisk naudingumo. Paleisti Fdisk naudingumo. Jei turite kelis diskus, yra 5 pasirinkim?; Naudokite parinkt? 5 pasirinkti standusis diskas, kuriame yra skaidinys turi b?ti i?brauktas. Po to, arba jei turite tik vien? stand?j? disk?, pasirinkite parinkt? 3 ("i?trinti skaidin? arba login? DOS ?rengin?"), o tada pasirinkite parinkt? 4 ("Delete-DOS partition"). Tada tur?tum?te naikinti ne DOS pertvaros. Paprastai, Linux operacin? sistema turi du ne DOS skirsnius, bet ten gali b?ti daugiau. Kai panaikinate vienas skaidinys, atlikti tuos pa?ius veiksmus panaikinti kit? atitinkam? ne DOS pertvaros.

Pertvaros yra i?trynimo, galite sukurti pertvaros ir ?diegti operacin? sistem? norite. Tik j?s galite sukurti vien? pagrindin? skaidin? ir i?pl?stiniame skaidinyje su keli loginiai diskai, naudojant Fdisk i? MS-DOS 5.0 ir v?lesn?s versijos, Windows 95 ir Windows 98. Did?iausias FAT16 pirmin? skaidin? dydis yra 2 gigabait? (GB). Did?iausia FAT16 loginio disko dydis 2 GB. Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
105074 MS-DOS 6.2 atitvar? klausimai ir atsakymai
Jei diegiate Windows NT 4.0 arba Windows 2000, Linux pertvaros gali b?ti pa?alintas ir naujus skirsnius suk?r? ir suformatuotas naudojant atitinkam? failo sistemos tipo diegimo proceso metu. Windows leid?ia jums sukurti daugiau nei vien? pirmin? skaidin?. Did?iausia skaidin?, Windows NT 4.0 leid?ia jums sukurti diegimo metu yra 4 GB tod?l, kad FAT16 fail? sistemos diegimo metu. Be to, 4 GB pertvaros naudoti 64 KB klasterio dyd?i?. MS-DOS 6.x ir Windows 95 ar Windows 98 nepa?ino 64 KB klasterio fail? sistemas, tod?l ?i? fail? sistem? paprastai konvertuoti ? NTFS diegimo metu. Windows 2000, Windows NT 4.0, skirtingai supranta FAT32 fail? sistema. Diegiant Windows 2000, galite sukurti labai didelis FAT32 disko. FAT32 disk? galima konvertuoti ? NTFS pasibaigus diegimo prireikus.

Savyb?s

Straipsnio ID: 247804 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbsetup kbmt KB247804 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 247804

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com