การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ หรือ เซิร์ฟเวอร์ Lync และ teaming อะแดปเตอร์เครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2478464 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Teaming อะแดปเตอร์เครือข่ายมีความสามารถเพื่อให้การเชื่อมต่อเครือข่ายที่พร้อมใช้งานเฉพาะผู้ดูแลระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ได้การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายนี้ โปรแกรมควบคุมทีมผูกอะแดปเตอร์ของเครือข่ายที่มีอยู่จริงหลาย และนำเสนอดังกล่าวเป็นบัตรเครือข่ายแบบลอจิคัลเดียวกับระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ของ Windows Microsoft สนับสนุนการปรับใช้ Office สื่อสารเซิร์ฟเวอร์ (OCS) และเซิร์ฟเวอร์ Lync ที่ใช้ teaming อะแดปเตอร์เครือข่าย Microsoft ไม่ได้ทดสอบการ์ดเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่น teaming การตั้งค่าคอนฟิก หรือไม่ Microsoft ให้แก้ไขปัญหา และการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่นที่ teaming โปรแกรมควบคุม

คำแนะนำสำหรับการปรับใช้ OCS และ Lync เซิร์ฟเวอร์กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครือข่ายอะแดปเตอร์ teaming:

 • การปรับปรุงไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายรุ่นพร้อมใช้งานล่าสุดจากผู้ผลิต
 • อย่างเคร่งครัดให้ทำตามคำแนะนำการตั้งค่าคอนฟิกของผู้ผลิตทีมของอะแดปเตอร์เครือข่าย ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบว่า พวกเขาได้ทดสอบอะแดปเตอร์เครือข่ายของตน teaming โปรแกรมควบคุมสำหรับการปรับใช้ OCS หรือ Lync เซิร์ฟเวอร์ และให้คำแนะนำการตั้งค่าคอนฟิกที่เฉพาะเจาะจง
 • ถ้าปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายเกิดขึ้นใน OCS หรือ Lync เซิร์ฟเวอร์ที่มีสามผู้จัดจำหน่ายเครือข่ายอะแดปเตอร์ teaming ทู Microsoft อาจขอให้ลูกค้าเมื่อต้องการปิดเครือข่ายอะแดปเตอร์ teaming เมื่อต้องการดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข  ถ้า Microsoft กำหนดว่า บุคคลที่สามผู้จัดจำหน่ายเครือข่ายอะแดปเตอร์ teaming เป็นรากสาเหตุของปัญหา Microsoft จะขอให้ลูกค้าที่จะติดต่ออะแดปเตอร์ของเครือข่าย teaming ผู้จัดจำหน่ายสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม
คำแนะนำสำหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Lync กับ NIC ของ Windows Server 2012 teaming โหลดดุลและล้ม (LBFO):

 • เซิร์ฟเวอร์ Lync ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Server 2012 NIC teaming การปรับสมดุลการโหลดและล้ม (LBFO)
 • ถ้าปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ Lync ที่มี Windows Server 2012 LBFO การเปิดใช้งาน Microsoft อาจขอให้ลูกค้าเมื่อต้องการปิดการ LBFO teaming เมื่อต้องการดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข  ถ้ากำหนด Microsoft ว่าที่ LBFO ของ Windows Server 2012 เป็นสาเหตุหลักของปัญหา Microsoft จะอ้างอิงลูกค้าไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Windows Server 2012 สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดบนเครือข่าย teaming อะแดปเตอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ Office และเซิร์ฟเวอร์ Lync แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

Windows Server 2012 NIC Teaming รวม

Teaming อะแดปเตอร์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ clustering

Microsoft สนับสนุนนโยบายสำหรับ NIC Teaming กับ Hyper-V

Microsoft Lync เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมของเลขฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์ม

Microsoft Lync Server 2010 ฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์สำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office สื่อสาร Server 2007คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2478464 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2556 - Revision: 1.3
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Server 2013
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbmt KB2478464 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2478464

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com