MS11-039: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 ב- Windows XP Service Pack 3 וב- Windows Server 2003 Service Pack 2 14 ביוני, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2478656 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-039. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:
Windows Installer 4.5 Redistributable

בעיות מוכרות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם .NET Framework 3.5, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור .NET Framework גירסה 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע

923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור .NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition: "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"

2197148 בעיה מוכרת עם עדכוני Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 ועדכוני Microsoft .NET Framework 3.5

2260913 תיקון: עדכון .NET Framework עלול להיכשל וייתכן שחלק מהקבצים ב-GAב יימחקו

2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer.

לקבלת מידע נוסף על Windows Installer, בקר באתר האינטרנט של Windows Installer MSDN.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש. עם זאת, התקנת עדכון יוזמת הפעלה מחדש של כל השירותים הקשורים ל-Internet Information Services (IIS), כולל שירותי IISADMIN, W3SVC, FTP, ו- SMTP. התנהגות זו מתרחשת מכיוון שרכיב בסיס של .NET Framework כולל הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה. לכן, כל עדכון של המוצר יגרום להפעלת אותן הוראות הפעלה מחדש.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור כל גירסאות המערכות הנתמכות המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:35

עבור כל גירסאות המערכות הנתמכות המבוססות על x64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:09
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:35

עבור כל גירסאות המערכות הנתמכות המבוססות על IA-64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:09
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:35
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2478656 - Last Review: יום חמישי 23 יוני 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft .NET Framework 3.5
מילות מפתח 
kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsurveynew KB2478656

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com