MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ו- .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows XP Service Pack 3 וב- Windows Server 2003 Service Pack 2: 14 ביוני, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2478658 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-039. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:
Windows Installer 4.5 Redistributable

בעיות מוכרות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם .NET Framework 3.5 SP1 ועם .NET Framework 2.0 SP2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור .NET Framework גירסה 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע

923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור .NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition: "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"

2197146 עדכונים עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2 עלולים לגרום להצגת מספר מאמר ב- Microsoft Knowledge Base במקום שיוצג השם המלא של העדכון בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

2260913 תיקון: עדכון .NET Framework עלול להיכשל וייתכן שחלק מהקבצים ב-GAב יימחקו

2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer.

לקבלת מידע נוסף על Windows Installer, בקר באתר האינטרנט של Windows Installer MSDN.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש. עם זאת, התקנת עדכון יוזמת הפעלה מחדש של כל השירותים הקשורים ל-Internet Information Services (IIS), כולל שירותי IISADMIN, W3SVC, FTP, ו- SMTP. התנהגות זו מתרחשת מכיוון שרכיב בסיס של .NET Framework כולל הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה. לכן, כל עדכון של המוצר יגרום להפעלת אותן הוראות הפעלה מחדש.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows XP ושל Windows Server 2003

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.36203,182,59218-Jan-201112:39
ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.50713,190,78418-Jan-201112:53

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.36203,182,59218-Jan-201112:17
System.dll2.0.50727.36203,182,59218-Jan-201112:39
ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.50713,190,78418-Jan-201112:27
System.dll2.0.50727.50713,190,78418-Jan-201112:53

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.36203,182,59218-Jan-201112:17
System.dll2.0.50727.36203,182,59218-Jan-201112:39
ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.50713,190,78418-Jan-201112:27
System.dll2.0.50727.50713,190,78418-Jan-201112:53
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2478658 - Last Review: יום חמישי 23 יוני 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
מילות מפתח 
kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsurveynew KB2478658

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com