MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 1 וב- Windows Server 2008: 14 ביוני, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2478659 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-039. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

בעיות מוכרות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת מניעת גישה או קובץ בשימוש

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע נוסף על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ו-Windows Server 2008 R2

חובת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע אודות הסרת עדכון

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista SP1

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.36203,182,59219-Jan-201110:48
ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.50713,190,78419-Jan-201110:50

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista SP1

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.36203,182,59219-Jan-201110:50
System.dll2.0.50727.36203,182,59219-Jan-201110:48
ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.50713,190,78419-Jan-201110:49
System.dll2.0.50727.50713,190,78419-Jan-201110:50

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.36203,182,59219-Jan-201110:49
System.dll2.0.50727.36203,182,59219-Jan-201110:48
ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.50713,190,78419-Jan-201110:48
System.dll2.0.50727.50713,190,78419-Jan-201110:50
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2478659 - Last Review: יום חמישי 23 יוני 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
מילות מפתח 
kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsurveynew KB2478659

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com