วิธีการตั้งค่าคอนฟิกกลุ่มที่อยู่ Paged และพื้นที่หน่วยความจำระบบหน้าตารางรายการบัญชี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 247904 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับขนาดของกลุ่มที่อยู่ที่แหล่งและพื้นที่หน่วยความจำรายการตารางหน้าของระบบ (SystemPTE) ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ใช้บริการเทอร์มินัล Microsoft Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

Windows 2000 โดยตรงสามารถเน้นถึง 2 ^ 32 ไบต์หรือ 4 กิของพื้นที่หน่วยความจำที่อยู่ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณทางกายภาพสุ่มการเข้าถึงหน่วยความจำ (RAM) มีการติดตั้งได้ โดยค่าเริ่มต้น 2 กิกะไบต์ของพื้นที่ที่อยู่นี้มีการปันส่วนไปยังขั้นตอนแต่ละ และ 2 กิกะไบต์ปันส่วนเคอร์เนล ในขณะที่ใช้ 2 กิกะไบต์แยกต่างหากที่ขอบเขตของพื้นที่ที่อยู่สำหรับแต่ละกระบวนการในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ของพื้นที่เคอร์เนล 2 กิกะไบต์เป็นส่วนกลาง และยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าผู้ใช้โหมดใดกระบวนกำลังทำงานอยู่

2 กิกะไบต์ของพื้นที่เคอร์เนลประกอบด้วยโครงสร้างข้อมูลของระบบและข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น พื้นที่ว่างของที่อยู่เคอร์เนล 2 กิกะไบต์สามารถ impose ขีดจำกัดบนหมายเลขของโครงสร้างข้อมูลของระบบ และจำนวนข้อมูลเคอร์เนลที่สามารถเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คำนึงถึงจำนวน RAM มีการติดตั้ง

สองชนิดของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันส่วนของพื้นที่ของที่อยู่ 2 กิกะไบต์นี้ มีการปันส่วนกลุ่มแหล่ง และปันส่วนของสแตกเคอร์เนล การปันส่วนกลุ่ม paged จะปันส่วนของหน่วยความจำโดยคอมโพเนนต์โหมดเคอร์เนล การปันส่วนของสแตกเคอร์เนลมีกองที่สร้างขึ้นในเคอร์เนลสำหรับเธรดที่แต่ละการใช้สำหรับทำการเรียกระบบ การปันส่วนการเก็บพัก Paged เกิดขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือนสำหรับพูลโปรแกรมแหล่ง และการปันส่วนของสแตกเคอร์เนลเกิดขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือนรายการตารางหน้าของระบบ (PTE)

ในขณะที่การปันส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ได้รับการแก้ไขพาร์ติชันระหว่างกันเมื่อเริ่มต้น หากระบบปฏิบัติการทำงานออกจากพื้นที่ว่างในขอบเขตเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง พื้นที่อื่น ๆ ไม่ donate พื้นที่นั้น และโปรแกรมอาจเริ่มการพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ดังนั้น เมื่อคุณพบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ที่พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดหรือไม่สามารถยอมรับการล็อกอินใหม่ และคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการบางอย่างจำกัดอื่น ๆ ทรัพยากรเช่นหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หรือดิสก์ bottlenecks เป็นอย่างยิ่งน่าว่า พื้นที่สำหรับพูลโปรแกรมแหล่งหรือ PTE ระบบจะกลายต่ำบนพื้นที่ว่างดิสก์ เนื่องจาก โดยค่าเริ่มต้น พื้นที่ PTE ระบบมีขนาดเป็นขนาดใหญ่มากที่สุดในคอมพิวเตอร์ที่ มีบริการเทอร์มินัลที่เปิดใช้งาน ข้อจำกัดที่จะมักจะเกิดจากพื้นที่ที่อยู่ของพูลแหล่งไม่เพียงพอ fortunately คอมพิวเตอร์บางเครื่อง พื้นที่ PTE ระบบสามารถกำหนดค่าให้มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถ alleviate อาการเหล่านี้ และอนุญาตให้ผู้ใช้ที่เพิ่มเติมเข้ากับคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบถ้ามีการเรียกใช้คอมพิวเตอร์ของคุณออกจากทรัพยากรเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 1. แนบการดีบักเกอร์ของเคอร์เนลไปยังคอมพิวเตอร์
 2. ใช้ตัวแก้ไขข้อความเพื่อเพิ่มการ/ การแก้จุดบกพร่องพารามิเตอร์ลงในแฟ้ม Boot.ini
 3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ดีบักเกอร์ของเคอร์เนล คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
151981วิธีการตั้งค่าเซสชันระยะไกลการดีบักแบบใช้สายเคเบิลโมเด็มแบบ Null
เมื่อคุณมั่นใจว่า ระบบได้ถึงขีดจำกัด:
 1. แบ่งในการดีบัก
 2. ประเภท:! vmแล้ว กดป้อน.
 3. ถ้ามีการแสดงผลดีบักเกอร์แสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ พิมพ์! โหลดแล้ว กดป้อนเพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง
ต่อไปนี้เป็นเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่องตัวอย่าง ข้อมูลของดอกเบี้ยถูกหนาสำหรับความคมชัด:

*** เสมือนใช้หน่วยความจำ ***
หน่วยความจำทางกายภาพ: 1032075 (4128300 Kb)
แฟ้มหน้า: \ สี\C:\pagefile.sys
ปัจจุบัน: 4190208Kb
ค่าต่ำสุด: 4190208Kb
สูงสุด: 4190208Kb
เพจที่มีอยู่: 599741 (2398964 Kb)
เพจที่ ResAvail: 894259 (3577036 Kb)
เพจที่ถูกปรับเปลี่ยน: 757 (3028 Kb)
การใช้ NonPagedPool: 15084 (60336 Kb)
มากที่สุด NonPagedPool: 71586 (286344 Kb)
การใช้ PagedPool 0:22953 (91812 Kb)
การใช้ PagedPool 1:4324 (17296 Kb)
การใช้ PagedPool 2:4315 (17260 Kb)
การใช้ PagedPool 3:4360 (17440 Kb)
การใช้ PagedPool 4:4366 (17464 Kb)
********** การใช้พูลโปรแกรม Paged มากเกินไป *****
การใช้ PagedPool: 40318 (161272 Kb)
สูงสุด PagedPool: 40960 (163840 Kb)
การยอมรับทรานแซที่ใช้ร่วมกัน: 30133 (120532 Kb)
กลุ่มพิเศษ: 0 (0 Kb)
ระบบ PTEs ว่าง: 47920 (191680 Kb)
การประมวลผลที่ใช้ร่วมกัน: 99141 (396564 Kb)
ยอมรับทรานแซ PagedPool: 40318 (161272 Kb)
ยอมรับทรานแซโปรแกรมควบคุม: 770 (3080 Kb)
กำหนดเพ: 822746 (3290984 Kb)
ยืนยันการจำกัด: 2037826 (8151304 Kb)
ส่วนตัวของผลรวม: 545122 (2180488 Kb)
" ********** มากเกินไปการใช้งานสำหรับพูลโปรแกรม Paged ***** " รายการที่อยู่ในรายการนี้แสดงผลเป็น indicative ของคอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียงพอจพูทรัพยากร ซึ่งอาจได้รับการยืนยัน โดย noting ว่า การใช้งาน PagedPool รายการเป็นอย่างยิ่งใกล้กับรายการค่ามากที่สุด PagedPool

In order to configure the partition between System PTE space and Paged Pool space on a computer with a clean Windows 2000 installation, the computer must be out of paged pool resources, and the computer must have a significant amount of Free System PTE space remaining. The amount of Free System PTE space should be 40,000K or greater. If the computer is out of Free System PTE space, you cannot use the following method to get more users logged in to Terminal Server.

To tune the computer for the optimal balance between paged pool space and system PTE space:
 1. Restart the computer, and then log in.
 2. Break into the debugger, type!vmแล้ว กดป้อน.
 3. Write down the values of PagedPool Maximum, PagedPool Used, and Free System PTEs. The values to write down are in kilobytes, and are enclosed in parentheses.
 4. At the debug host computer, typegแล้ว กดป้อน.
 5. At the target computer, log in 10 Terminal Server users, and keep them all logged in. Do not disturb the server in any way, other than as required by this procedure.
 6. For all 10 sessions, start all the programs you expect the users to be running at one time. This is going to be the representative sample of your users. The programs these sessions are running should be representative of what all the users on this system will be running at any point in time in your normal production environment. For best results, any remote users should perform a few actions considered normal for the programs they are running. For example, in a word processing program, the users would type, or in a line-of-business program, the users might enter a few orders.
 7. Break into the debugger, type!vmแล้ว กดป้อน.
 8. Write down the values of PagedPool Used and Free System PTEs.
 9. Perform the following calculations:

  1. amount of paged pool per user=(amount of paged pool used final-amount of paged pool used initially)/10

   โดย:amount of paged pool per useris the amount of paged pool per user,amount of paged pool used finalis the amount of paged pool used final, andamount of paged pool used initiallyis the amount of paged pool used initially.
  2. amount of system PTEs per user=(amount of free system PTEs initial-amount of free system PTEs final)/10

   โดย:amount of system PTEs per useris the amount of system PTEs per user,amount of free system PTEs initialis the amount of free system PTEs initial, andamount of free system PTEs finalis the amount of free system PTEs final.
 10. To modify the registry:

  1. Determine the available virtual address space as well as the virtual space needed per user:

   AvailableVirtualSpace=PagedPoolMaximum+FreeSystemPTEsinitial-PagedPoolUsedinitial

   โดย:AvailableVirtualSpaceไม่มีพื้นที่เสมือนPagedPoolMaximumมีจำนวนจพูสูงสุดFreeSystemPTEsinitialมียอดเงินของระบบที่ว่าง PTEs ตอนเริ่มต้น และPagedPoolUsedinitialมีจำนวนจพูที่ใช้เริ่มต้น
  2. ใช้สูตรต่อไปนี้ ตรวจสอบปริมาณเนื้อที่เสมือนถูกต้องสำหรับแต่ละผู้ใช้:

   VirtualSpacePerUser=PagedPoolPerUser+SystemPTEsPerUser

   โดย:VirtualSpacePerUserมีเนื้อที่ที่จำเป็นสำหรับแต่ละผู้ใช้ เสมือนPagedPoolPerUserคือจำนวนจพูที่มากที่สุดต่อผู้ใช้ และSystemPTEsPerUserยอดเงินของระบบ PTEs ต่อผู้ใช้ได้
  3. ใช้สูตรต่อไปนี้ กำหนดจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์นี้ไม่สนับสนุน theoretically:

   MaxUsers=AvailableVirtualSpace/VirtualSpacePerUser

   โดย:MaxUsersมีผู้ใช้ จำนวนสูงสุดAvailableVirtualSpaceไม่มีพื้นที่เสมือน และVirtualSpacePerUserจำนวนเนื้อที่เสมือนต่อผู้ใช้ได้
  4. ใช้สูตรต่อไปนี้ ตรวจสอบปริมาณเนื้อที่ PTE ระบบจำเป็นต้องใช้:

   PTErequired=SystemPTEsPerUserxMaxUsers

   โดย:PTErequiredคือจำนวน PTEs ที่จำเป็นSystemPTEsPerUserมีจำนวน PTEs ต่อผู้ใช้ และMaxUsersจำนวนสูงสุดของผู้ใช้ได้
  5. ใช้สูตรต่อไปนี้ คำนวณยอดเงินของ PTEs และ SystemPages เกิน:
   PTEexcess=FreeSystemPTEsinitial-PTErequired

   โดย:PTEexcessคือจำนวน PTEs เกินFreeSystemPTEsinitialมียอดเงินของระบบที่ว่าง PTEs ตอนเริ่มต้น และPTErequiredมีจำนวน PTEs ที่จำเป็น
   สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

  6. จากพร้อมต์คำสั่ง ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit32.exe) เพื่อปรับเปลี่ยนมูลค่า SystemPages ในManagement\SystemPages Manager\Memory HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Sessionค่า computed จากสูตรต่อไปนี้:

   systempages=50,000-(PTEexcess / 4)(การปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด)

   โดย:systempagesมีจำนวนของเพจของระบบ และPTEexcessมีจำนวน PTEs เกิน

   ถ้าคำนวณค่าของ SystemPages ใต้ 7,000 กำหนดค่าการ 7,000 ถ้าค่าที่คำนวณไว้ข้างต้น 50,000 แล้วขอบเขตพื้นที่ที่อยู่ของคุณมีอยู่แล้วสำหรับยอดเงินสูงสุดของผู้ใช้ที่กำหนดค่า
  7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นการดีบักเกอร์ ชนิด! vmแล้ว กดป้อน.
  8. ตรวจสอบว่า สูงแหล่งสำหรับพูลโปรแกรมสุดมีเพิ่ม หรือลดลงต่ำเนื้อที่ PTE ระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 247904 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB247904 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:247904

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com