หมายเลขบทความ (Article ID): 2479673 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ 2010 ธันวาคมประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุด สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 2010 ชุดหลัก และ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2010

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้เหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการนำไปใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2010 ธันวาคม

ขณะนี้มีชุดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม แต่ละแพคเกจมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุไว้ในบทความนี้ แพคเกจที่นำไปใช้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะ ถ้าคุณกำลังไม่รุนแรงได้รับผลกระทบ โดยวิธีใด ๆ ของปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอแพ็คเกจการปรับปรุงถัดไปที่ประกอบด้วยการแก้ไขด่วนในแพคเกจการปรับปรุงเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเฉพาะ เมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

แพคเกจที่จะรวมในการปรับปรุงสะสมเดือน 2010 ธันวาคม

การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนจะออกเป็นบทความกลายเป็นพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน และขอโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยอ้างอิงหมายเลขของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักชุดโปรแกรม Office 2010 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB)

โปรแกรมปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ office 2010

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
เอ x none.msp
2459110คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 การเข้าถึง (ace-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Access 2010
เข้าถึง x none.msp
2466280คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 การเข้าถึง (access-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Access 2010
accessde x none.msp
2466284คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Access 2010 (accessde-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excel-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2010
excelintl nl nl.msp
2459120คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excelintl-nl-nl.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2010
excel-x-none.msp กราฟ x none.msp
2466275คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excel-x-none.msp กราฟ x none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2010
pl-excelintl-pl.msp
2466276คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2010
mso x none.msp
2459116คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (mso-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
convintl.msp
2459117คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (convintl.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
exppdf x none.msp
2466269คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (exppdf-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
osc x none.msp
2466271คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (osc-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
gfx x none.msp
2466272คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (gfx-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
msointl สั้น us.msp, msointl pl pl.msp
2466286คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (msointl-สั้น-us.msp, msointl pl pl.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
oart x none.msp, oartconv x none.msp
2466274คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv x none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
outlook x none.msp
2459115คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Outlook 2010
powerpoint x none.msp
2466273คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
PowerPoint 2010
powerpoint x none.msp, pptview x none.msp
2466282คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
PowerPoint 2010
pptview x none.msp
2466283คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (pptview-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
PowerPoint 2010
โครงการ x none.msp
2466263คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
โครงการ 2010
searchdctm x none.msp
2459111คำอธิบายของตัวเชื่อมต่อการทำดัชนี 2010 SharePoint สำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Documentum (searchdctm-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
ตัวเชื่อมต่อการทำดัชนีสำหรับ Documentum SharePoint 2010
Word x none.msp
2459114คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Word 2010 (Word-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Word 2010

โปรแกรมปรับปรุงของเซิร์ฟเวอร์แต่ละ office 2010

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
wacwfe x none.msp
2459107คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Online (wacwfe-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office แบบออนไลน์
xx-ppsmamui-xx.msp, ppsmawfe x none.msp
2466270คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PerformancePoint Server 2010 (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe x none.msp): 14 ธันวาคม 2010
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe x none.msp
2459112คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
โครงการ Server 2010
pjsrvmui สั้น us.msp, pjsrvwfe x none.msp
2459113คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (pjsrvmui-สั้น-us.msp, pjsrvwfe x none.msp): 14 ธันวาคม 2010
โครงการ Server 2010
dlc x none.msp
2459119คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
SharePoint Server 2010
sts x none.msp
2459108 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 31 ธันวาคม 2010
SharePoint Foundation 2010

Office 2010 เซิร์ฟเวอร์ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) และเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Foundation

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
แพคเกจ server ของโครงการ
2459258 คำอธิบายของโครงการ Server 2010 สะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนแพคเกจ (โครงการแพคเกจ server): 14 ธันวาคม 2010
โครงการ Server 2010
เซิร์ฟเวอร์ SharePoint Foundation-แพคเกจ
2459125 คำอธิบายของ SharePoint Foundation 2010 Cumulative ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนแพคเกจ (SharePoint Foundation server-แพคเกจ): 14 ธันวาคม 2010
SharePoint Foundation 2010
เซิร์ฟเวอร์ MOSS-แพคเกจ
2459257 คำอธิบายของ SharePoint Server 2010 Cumulative ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนแพคเกจ (MOSS-แพคเกจ server): 14 ธันวาคม 2010
SharePoint Server 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นอยู่ในบทความ KB สำหรับแต่ละแพคเกจ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2479673 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft OneNote Online
 • Microsoft PowerPoint Online
 • Microsoft Word Online
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2479673 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2479673

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com