MS11-015: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Windows:? 8 במרץ, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2479943 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-015. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובץ Windows XP

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn?) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Encdec.dll6.5.2600.6076186,88009-Feb-201113:53x86SP3SP3GDR
Sbe.dll6.5.2600.6076270,84809-Feb-201113:53x86SP3SP3GDR
Encdec.dll6.5.2600.6076186,88009-Feb-201113:52x86SP3SP3QFE
Sbe.dll6.5.2600.6076270,84809-Feb-201113:52x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות של מהדורת Windows XP Professional x64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Encdec.dll6.5.3790.4826396,28808-Feb-201123:47x86SP2SP2GDR\WOW
Sbe.dll6.5.3790.4826276,99208-Feb-201123:47x86SP2SP2GDR\WOW
Encdec.dll6.5.3790.4826396,28808-Feb-201123:44x86SP2SP2QFE\WOW
Sbe.dll6.5.3790.4826276,99208-Feb-201123:44x86SP2SP2QFE\WOW

פרטי קבצים של Windows Vista

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn?) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mpg2splt.ax6.6.6001.18571177,66429-Dec-201017:39Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6001.22822177,66429-Dec-201017:12Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6002.18363177,66429-Dec-201018:26Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6002.22558177,66429-Dec-201018:31Not Applicable
Sbe.dll6.6.6001.18571323,07229-Dec-201017:41x86
Sbeio.dll11.0.6001.7010153,08829-Dec-201017:41x86
Sbe.dll6.6.6001.22822323,07229-Dec-201017:14x86
Sbeio.dll11.0.6001.7118153,08829-Dec-201017:14x86
Sbe.dll6.6.6002.18363322,56029-Dec-201018:28x86
Sbeio.dll11.0.6002.18363153,08829-Dec-201018:28x86
Sbe.dll6.6.6002.22558322,56029-Dec-201018:32x86
Sbeio.dll11.0.6002.22558153,08829-Dec-201018:32x86
Encdec.dll6.6.6001.18571429,05629-Dec-201017:41x86
Encdec.dll6.6.6001.22822429,05629-Dec-201017:13x86
Encdec.dll6.6.6002.18363429,05629-Dec-201018:28x86
Encdec.dll6.6.6002.22558429,05629-Dec-201018:32x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mpg2splt.ax6.6.6001.18571226,81629-Dec-201017:51Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6001.22822226,81629-Dec-201017:33Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6002.18363226,81629-Dec-201018:59Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6002.22558226,81629-Dec-201019:08Not Applicable
Sbe.dll6.6.6001.18571416,76829-Dec-201017:53x64
Sbeio.dll11.0.6001.7010210,94429-Dec-201017:53x64
Sbe.dll6.6.6001.22822416,76829-Dec-201017:34x64
Sbeio.dll11.0.6001.7118210,94429-Dec-201017:34x64
Sbe.dll6.6.6002.18363416,76829-Dec-201019:01x64
Sbeio.dll11.0.6002.18363210,94429-Dec-201019:01x64
Sbe.dll6.6.6002.22558416,76829-Dec-201019:09x64
Sbeio.dll11.0.6002.22558210,94429-Dec-201019:09x64
Encdec.dll6.6.6001.18571560,12829-Dec-201017:53x64
Encdec.dll6.6.6001.22822560,12829-Dec-201017:34x64
Encdec.dll6.6.6002.18363559,61629-Dec-201019:01x64
Encdec.dll6.6.6002.22558559,61629-Dec-201019:09x64
Mpg2splt.ax6.6.6001.18571177,66429-Dec-201017:39Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6001.22822177,66429-Dec-201017:12Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6002.18363177,66429-Dec-201018:26Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.6002.22558177,66429-Dec-201018:31Not Applicable
Sbe.dll6.6.6001.18571323,07229-Dec-201017:41x86
Sbeio.dll11.0.6001.7010153,08829-Dec-201017:41x86
Sbe.dll6.6.6001.22822323,07229-Dec-201017:14x86
Sbeio.dll11.0.6001.7118153,08829-Dec-201017:14x86
Sbe.dll6.6.6002.18363322,56029-Dec-201018:28x86
Sbeio.dll11.0.6002.18363153,08829-Dec-201018:28x86
Sbe.dll6.6.6002.22558322,56029-Dec-201018:32x86
Sbeio.dll11.0.6002.22558153,08829-Dec-201018:32x86
Encdec.dll6.6.6001.18571429,05629-Dec-201017:41x86
Encdec.dll6.6.6001.22822429,05629-Dec-201017:13x86
Encdec.dll6.6.6002.18363429,05629-Dec-201018:28x86
Encdec.dll6.6.6002.22558429,05629-Dec-201018:32x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,180
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,297
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,694
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,111
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,627
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,627
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,660
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_0f861b516a28d0aa12562b6e117c0e56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_5407c0bd03f508f2.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_210bb2e9fd03649e82a3593dff702ce5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_25de86abfcd60ce9.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_69b53b74aa259a289abcb8f85bd70bb0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_2369e1df70348f1c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_79f27bacfbec81920d1abcfff9f33084_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_a6f202fdb0a86f6c.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_7d3b3c91761a6ec3b46d6e7101fb5496_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_9b268fa2ae44da10.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_974e3748e0928d370811321bba156d1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_684eeab7319544b7.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_9a4c57afdf275b6a405aa170400e8310_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_342cbe993ecff86f.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_d015ff54013bd4bafb48426493c46aa8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_b0b942e9227d9647.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_da4ddc3dbaf1e91f61d8c4540350eed1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_9fee96275d314a21.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_f685b5d691c841299a3e4ed911534039_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_e1d01a0b4a4b292b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6c2a22872e0dc17b95be4a0014af40d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_8516c5ab8dc945eb.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_fcf15eca7663b80ff20f301f674d7a7b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_b792b2c4af7c9e98.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_b5c484f1a27cf8b5.manifest
File versionNot Applicable
File size14,888
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_b685356ebb71206f.manifest
File versionNot Applicable
File size14,888
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_b7b7c93f9f9961bd.manifest
File versionNot Applicable
File size14,888
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_b851394eb8aa6170.manifest
File versionNot Applicable
File size14,888
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_32411385b1a46eab.manifest
File versionNot Applicable
File size46,171
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_3301c402ca989665.manifest
File versionNot Applicable
File size46,171
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_343457d3aec0d7b3.manifest
File versionNot Applicable
File size46,171
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_34cdc7e2c7d1d766.manifest
File versionNot Applicable
File size46,171
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_e02d70c48e9e6f83.manifest
File versionNot Applicable
File size25,736
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_e0ee2141a792973d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,736
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_e220b5128bbad88b.manifest
File versionNot Applicable
File size25,736
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_e2ba2521a4cbd83e.manifest
File versionNot Applicable
File size25,736
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:45
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_1e1ce092c6f02f1c003a08e990e46a5e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_2a0e2610d38a00df.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_388da390bb95354c2631513b8742becf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_dcb52261051d61b9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5d3ddd3ad31ccf9521d331edccddb53d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_3dafa0b0729a2dc1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70feff744a4c5822497adbbdf4b31057_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_9bc83ce0cb19cbd9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92fe25901ff2f96d88bb21fd8d622561_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_57a7c183a269c2aa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_959e8d276e22b3705febafa746b678b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_88d51e7afc61df59.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9efb793d0a3ae7e181a118876d879fa7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_d122586e2d20702f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a4a597c7d3bf78de1b718a83c3e06ef0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_25cd69a373851a95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b5a06274a64262106564f9082b7df3ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_6748c269ab174ffb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d79739563fd88524ae41be1616a6699a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_2e2bda9b27e57eba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9023d1b92ebd6fb42e33f0e410e88f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_51d5861ef40b1829.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe85a671395ddf8037018f1abdcf291e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_506ffad4651d9ab1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_11e320755ada69eb.manifest
File versionNot Applicable
File size15,222
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_12a3d0f273ce91a5.manifest
File versionNot Applicable
File size15,222
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_13d664c357f6d2f3.manifest
File versionNot Applicable
File size15,222
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_146fd4d27107d2a6.manifest
File versionNot Applicable
File size15,222
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)19:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_8e5faf096a01dfe1.manifest
File versionNot Applicable
File size46,507
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_8f205f8682f6079b.manifest
File versionNot Applicable
File size46,507
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_9052f357671e48e9.manifest
File versionNot Applicable
File size46,507
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)19:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_90ec6366802f489c.manifest
File versionNot Applicable
File size46,507
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)19:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_3c4c0c4846fbe0b9.manifest
File versionNot Applicable
File size25,770
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_3d0cbcc55ff00873.manifest
File versionNot Applicable
File size25,770
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_3e3f5096441849c1.manifest
File versionNot Applicable
File size25,770
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)19:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_3ed8c0a55d294974.manifest
File versionNot Applicable
File size25,770
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)19:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,842
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,649
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,136
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,009
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,134
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,091
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,637
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,670
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,729
Date (UTC)30-Dec-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_b5c484f1a27cf8b5.manifest
File versionNot Applicable
File size14,888
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_b685356ebb71206f.manifest
File versionNot Applicable
File size14,888
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_b7b7c93f9f9961bd.manifest
File versionNot Applicable
File size14,888
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_b851394eb8aa6170.manifest
File versionNot Applicable
File size14,888
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_32411385b1a46eab.manifest
File versionNot Applicable
File size46,171
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_3301c402ca989665.manifest
File versionNot Applicable
File size46,171
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_343457d3aec0d7b3.manifest
File versionNot Applicable
File size46,171
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_34cdc7e2c7d1d766.manifest
File versionNot Applicable
File size46,171
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18571_none_e02d70c48e9e6f83.manifest
File versionNot Applicable
File size25,736
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22822_none_e0ee2141a792973d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,736
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)17:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18363_none_e220b5128bbad88b.manifest
File versionNot Applicable
File size25,736
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22558_none_e2ba2521a4cbd83e.manifest
File versionNot Applicable
File size25,736
Date (UTC)29-Dec-2010
Time (UTC)18:45
PlatformNot Applicable

מידע על עדכון Windows 7

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.7600. 17xxxWindows 7SP1GDR
  6.1.7600. 21xxxWindows 7SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cpfilters.dll6.6.7600.16724642,04823-Dec-201005:28x86
Cpfilters.dll6.6.7600.20865642,04823-Dec-201014:58x86
Cpfilters.dll6.6.7601.17528642,04823-Dec-201005:54x86
Cpfilters.dll6.6.7601.21626642,04823-Dec-201005:25x86
Mpg2splt.ax6.6.7600.16724199,68023-Dec-201005:24Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7600.20865199,68023-Dec-201014:53Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7601.17528199,68023-Dec-201005:50Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7601.21626199,68023-Dec-201005:21Not Applicable
Sbe.dll6.6.7600.16724850,43223-Dec-201005:28x86
Sbeio.dll12.0.7600.16385153,60014-Jul-200901:16x86
Sbe.dll6.6.7600.20865850,43223-Dec-201014:58x86
Sbeio.dll12.0.7600.16385153,60014-Jul-200901:16x86
Sbe.dll6.6.7601.17528850,94423-Dec-201005:54x86
Sbeio.dll12.0.7600.16385153,60014-Jul-200901:16x86
Sbe.dll6.6.7601.21626850,94423-Dec-201005:25x86
Sbeio.dll12.0.7600.16385153,60014-Jul-200901:16x86
Encdec.dll6.6.7600.16724534,52823-Dec-201005:28x86
Encdec.dll6.6.7600.20865534,52823-Dec-201014:58x86
Encdec.dll6.6.7601.17528534,52823-Dec-201005:54x86
Encdec.dll6.6.7601.21626534,52823-Dec-201005:25x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cpfilters.dll6.6.7600.16724961,02423-Dec-201006:07x64
Cpfilters.dll6.6.7600.20865961,02423-Dec-201015:40x64
Cpfilters.dll6.6.7601.17528961,02423-Dec-201010:42x64
Cpfilters.dll6.6.7601.21626961,02423-Dec-201006:15x64
Mpg2splt.ax6.6.7600.16724259,07223-Dec-201006:02Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7600.20865259,07223-Dec-201015:34Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7601.17528259,07223-Dec-201010:36Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7601.21626259,07223-Dec-201006:09Not Applicable
Sbe.dll6.6.7600.167241,118,72023-Dec-201006:07x64
Sbeio.dll12.0.7600.16385212,48014-Jul-200901:41x64
Sbe.dll6.6.7600.208651,118,72023-Dec-201015:40x64
Sbeio.dll12.0.7600.16385212,48014-Jul-200901:41x64
Sbe.dll6.6.7601.175281,118,72023-Dec-201010:42x64
Sbeio.dll12.0.7600.16385212,48014-Jul-200901:41x64
Sbe.dll6.6.7601.216261,118,72023-Dec-201006:15x64
Sbeio.dll12.0.7600.16385212,48014-Jul-200901:41x64
Encdec.dll6.6.7600.16724723,96823-Dec-201006:07x64
Encdec.dll6.6.7600.20865723,96823-Dec-201015:40x64
Encdec.dll6.6.7601.17528723,96823-Dec-201010:42x64
Encdec.dll6.6.7601.21626723,96823-Dec-201006:15x64
Sbe.dll6.6.7600.16724850,43223-Dec-201005:28x86
Sbeio.dll12.0.7600.16385153,60014-Jul-200901:16x86
Sbe.dll6.6.7600.20865850,43223-Dec-201014:58x86
Sbeio.dll12.0.7600.16385153,60014-Jul-200901:16x86
Sbe.dll6.6.7601.17528850,94423-Dec-201005:54x86
Sbeio.dll12.0.7600.16385153,60014-Jul-200901:16x86
Sbe.dll6.6.7601.21626850,94423-Dec-201005:25x86
Sbeio.dll12.0.7600.16385153,60014-Jul-200901:16x86
Cpfilters.dll6.6.7600.16724642,04823-Dec-201005:28x86
Cpfilters.dll6.6.7600.20865642,04823-Dec-201014:58x86
Cpfilters.dll6.6.7601.17528642,04823-Dec-201005:54x86
Cpfilters.dll6.6.7601.21626642,04823-Dec-201005:25x86
Mpg2splt.ax6.6.7600.16724199,68023-Dec-201005:24Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7600.20865199,68023-Dec-201014:53Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7601.17528199,68023-Dec-201005:50Not Applicable
Mpg2splt.ax6.6.7601.21626199,68023-Dec-201005:21Not Applicable
Encdec.dll6.6.7600.16724534,52823-Dec-201005:28x86
Encdec.dll6.6.7600.20865534,52823-Dec-201014:58x86
Encdec.dll6.6.7601.17528534,52823-Dec-201005:54x86
Encdec.dll6.6.7601.21626534,52823-Dec-201005:25x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2479943_rc~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2479943_rc~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2479943_rc~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,136
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_rc_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_222e8e3af6e4dc713b5e2f2def115225_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17134_none_b44afe24932c1784.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_49df5a56a596917533970593389b19bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17134_none_4a8c602f9cb2aa82.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_776c8b1c11796424202a294564e39f2e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17134_none_b83d00dd1a1ff7b8.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_d8c9e747f016b175fc657467917568bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17134_none_a11b30971aa63dcd.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17134_none_395cb4043c80abdb.manifest
File versionNot Applicable
File size8,479
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17134_none_b800ed1900978655.manifest
File versionNot Applicable
File size8,554
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17134_none_347d7bad0fbefc4b.manifest
File versionNot Applicable
File size50,136
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)19:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17134_none_e269d8ebecb8fd23.manifest
File versionNot Applicable
File size14,059
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_172ea85683a85d05b2ca67052370a900_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_09a6039f1597be08.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2557c3e5f4d0b1c3806f8a954991135b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_ab8b48000d0b2314.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3d60bb47b57d94ba5508a5ebb75c8e2c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_788662126d954af4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_46139955c6a62388c583962b912d609e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_015a20660871642e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_51c0f1bb3802207a931cf8527f77f1b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_0c21c39da85b8874.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_74297d6f50d474dd33a2d0ec15f6225b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_2f6a40d25fb0598e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c39b3efcde070227ff6d4e0b4419b38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_9941d4b76c8345a1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_83791fb36a5968fdf313404c7a614a32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_faaf30cd68941896.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9aca7d356b059970a43d10e18c2e7c1d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_9256fdefb5a8a9ff.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b6a1ecc675444909f772857106476255_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_dc03ee50fd0099b4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bbb6c955cca32c571c01aae9c6e05c3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_70b647f112c794cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3dfaad3004bab40ae3a2e1da5035f30_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_83021408041dd045.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e03fe79518a03cb0a1c306c3c4592e9e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_bff24cf912549e86.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9c4e7508a461c383e0451926bed4094_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_abd1091d17f710b1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fbef931f7d642e2a4d57454409e8ca34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_e0ec013ff9bf06ac.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fd5b1ba82cd768db3443b75916180dcd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_82206eea8beb5630.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_939fca05f7af89d0.manifest
File versionNot Applicable
File size8,483
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_93ff276b10ecb2b5.manifest
File versionNot Applicable
File size8,483
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)16:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_958a2833f4d25b18.manifest
File versionNot Applicable
File size8,483
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)11:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_9611c46b0df1c834.manifest
File versionNot Applicable
File size8,483
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_1244031abbc6644a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,558
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_12a3607fd5038d2f.manifest
File versionNot Applicable
File size8,558
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_142e6148b8e93592.manifest
File versionNot Applicable
File size8,558
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)11:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_14b5fd7fd208a2ae.manifest
File versionNot Applicable
File size8,558
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_8ec091aecaedda40.manifest
File versionNot Applicable
File size50,138
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_8f1fef13e42b0325.manifest
File versionNot Applicable
File size50,138
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_90aaefdcc810ab88.manifest
File versionNot Applicable
File size50,138
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_91328c13e13018a4.manifest
File versionNot Applicable
File size50,138
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_3caceeeda7e7db18.manifest
File versionNot Applicable
File size14,063
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_3d0c4c52c12503fd.manifest
File versionNot Applicable
File size14,063
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)16:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_3e974d1ba50aac60.manifest
File versionNot Applicable
File size14,063
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)11:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_3f1ee952be2a197c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,063
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,408
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,972
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,907
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size7,110
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,685
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,664
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,009
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,361
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,310
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,708
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,156
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,926
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2479943_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,866
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2479943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,482
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,999
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,070
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,999
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2479943_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,070
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,418
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_99153c00ff4e9c3b.manifest
File versionNot Applicable
File size50,138
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_99749966188bc520.manifest
File versionNot Applicable
File size50,138
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_9aff9a2efc716d83.manifest
File versionNot Applicable
File size50,138
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-streambufferengine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_9b8736661590da9f.manifest
File versionNot Applicable
File size50,138
Date (UTC)28-Dec-2010
Time (UTC)00:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_37812e823f52189a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,479
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_37e08be7588f417f.manifest
File versionNot Applicable
File size8,479
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_396b8cb03c74e9e2.manifest
File versionNot Applicable
File size8,479
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_39f328e7559456fe.manifest
File versionNot Applicable
File size8,479
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_b62567970368f314.manifest
File versionNot Applicable
File size8,554
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_b684c4fc1ca61bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size8,554
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)15:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_b80fc5c5008bc45c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,554
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-mpeg2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_b89761fc19ab3178.manifest
File versionNot Applicable
File size8,554
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16724_none_e08e5369ef8a69e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,059
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20865_none_e0edb0cf08c792c7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,059
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17528_none_e278b197ecad3b2a.manifest
File versionNot Applicable
File size14,059
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21626_none_e3004dcf05cca846.manifest
File versionNot Applicable
File size14,059
Date (UTC)23-Dec-2010
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2479943 - Last Review: יום שישי 13 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2479943

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com