วิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน IIS คลัสเตอร์ใน Windows 2000 Advanced Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 248025 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงภาพรวมโดยย่อของการโหลดดุล และคลัสเตอร์การตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ Microsoft Internet Information Services (IIS) นอกจากนี้บทความนี้ยังมีคำแนะนำทีละขั้นตอนที่อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ IIS บนโหนดคลัสเตอร์ Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูง

สรุป

คุณสามารถใช้ทั้งการโหลดดุล หรือคลัสเตอร์เพื่อตั้งค่าคอนฟิก IIS เว็บไซต์พร้อมใช้งานสูง ปรับสมดุลการโหลดจะมีผลบังคับใช้สำหรับสูงปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ที่ได้รับการเข้าเยี่ยมชมมากต่อวัน คลัสเตอร์อยู่ในโซลูชันที่มีผลบังคับใช้สำหรับการลดปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ที่ไซต์ต้องไม่พร้อมใช้งาน ในการกำหนดค่าคลัสเตอร์ ใช้ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง และปรากฏว่าผู้ใช้เป็นไซต์เดียว

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ IIS บนโหนดคลัสเตอร์ Windows 2000 Advanced Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ ก่อนที่คุณตั้งค่าคอนฟิกคลัสเตอร์ของคุณ ยืนยันว่า บริการคลัสเตอร์ของ Microsoft และ Microsoft IIS 5.0 ได้อย่างถูกต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องในคลัสเตอร์ นอกจากนี้ ยืนยันว่า คอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ร่วมกันเดียวกัน คุณสามารถติดตั้งบริการคลัสเตอร์บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูง และใช้ Microsoft Windows 2000 Datacenter Server หรือเซิร์ฟเวอร์สมาชิก

ก่อนที่คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ IIS บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้บริการคลัสเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการคลัสเตอร์มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง และการทำงานที่ล้มเหลว

เราเท่านั้นสนับสนุนการเรียกใช้ MSDTC บนโหนดคลัสเตอร์เป็นทรัพยากรคลัสเตอร์ เรียกใช้ MSDTC ในโหมดสแตนด์อโลนบนคลัสเตอร์ไม่ได้คำแนะนำหรือการตั้งค่าคอนฟิกที่ได้รับการสนับสนุน ใช้ MSDTC ในเป็นทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่บนคลัสเตอร์ MSCS การ ตั้งค่าคอนฟิกเป็นตัวที่มีปัญหาได้เนื่องจากธุรกรรมที่ไม่สามารถถูกใช้งานและความเสียหายของข้อมูลอาจเกิดขึ้นได้หากเกิดการล้มเหลวของคลัสเตอร์

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกคลัสเตอร์ไซต์ IIS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุ คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 23 สร้างทรัพยากรบนเว็บอย่างถูกต้อง
 1. บนโหนดแรกในคลัสเตอร์ คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด Comclust.exeแล้ว คลิกตกลง คุณสามารถละเว้นข้อความที่บอกว่า การปรับสมดุลการโหลดคอมโพเนนต์ไม่ถูกต้อง

  ขั้นตอนนี้คุณสามารถกำหนดค่า MSDTC บนทั้งสองโหนด และกลุ่มทรัพยากร MSDTC การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้บริการคลัสเตอร์

  การติดตั้ง MSDTC ทรัพยากรสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ IIS ที่ถูกต้องเมื่อมีการใช้โหมดธุรกรรม หรือ MSDTC เกี่ยวข้องโปรแกรมเรียกโปรแกรมเว็บ อินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์เสมือน IIS ไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากร MSDTC ถ้าเว็บไซต์ไม่ได้ใช้ธุรกรรม
 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ในแต่ละโหนดในคลัสเตอร์
 3. หนึ่งในโหนดในคลัสเตอร์ คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้และจากนั้น พิมพ์ต่อไปนี้ ที่ ไดรฟ์ คืออักษรชื่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน และ โฟลเดอร์ คือชื่อของโฟลเดอร์สำหรับเว็บโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้:
  ไดรฟ์: \Inetpub\Wwwroot\โฟลเดอร์
  โดยค่าเริ่มต้น ทรัพยากร MSDTC ไม่เสมอเพิ่มกลุ่มคลัสเตอร์เริ่มต้นเมื่อรัน Comclust.exe อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดตั้ง MSDTC บนกลุ่มอื่นที่ขึ้นอยู่กับดิสก์ควอรัมไม่ ซึ่งทำให้กลุ่มคลัสเตอร์เริ่มต้นไว้ตามเดิม

  ถ้าคุณลบทรัพยากรควอรัมดิสก์ หรือย้ายทรัพยากรควอรัมดิสก์จากกลุ่ม Comclust.exe ย้ายทรัพยากร MSDTC ไปยังกลุ่มอื่น คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของทรัพยากร MSDTC เพื่อให้สามารถเปลี่ยนจากดิสก์ควอรัมไปยังดิสก์อื่น และถูกย้ายไปยังกลุ่มดิสก์อื่นแล้ว การขึ้นต่อกัน
 4. ในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 สร้างแฟ้มใหม่ที่มีชื่อว่า Default.asp และ Default.htm สอง
 5. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิ กผู้ดูแลคลัสเตอร์
 6. คลิกขวาที่กลุ่มที่ไม่มีควอรัมดิสก์ที่คุณต้องการใช้ คลิกสร้างคลิกทรัพยากรและจากนั้น พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับทรัพยากร ภายใต้ชนิดของทรัพยากรคลิกที่อยู่ IPและจากนั้น คลิกถัดไป
 7. บนหน้าจอของเจ้าของที่เป็นไปได้คลิกโหนใด ๆ ที่คุณไม่ต้อง การมีพร้อมใช้งานสำหรับทรัพยากรบนดิสก์ถ้ามีความล้มเหลวเกิดขึ้น คลิกเอาออกแล้ว คลิก'ถัดไป'
 8. บนหน้าจออ้างอิงดิสก์ทรัพยากรคลิก คลิกเพิ่มและจากนั้น คลิกถัดไป
 9. พิมพ์อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน ใช้ที่อยู่ IP แตกต่างกันสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือน คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน NetBIOSถ้าสถานการณ์ของคุณจำเป็นต้องตั้งค่าคอนฟิกนี้ ในกล่องเครือข่ายคลิกเชื่อมต่อคลัสเตอร์สาธารณะและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 10. สร้างทรัพยากรที่เป็นที่อยู่ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ IIS ที่ในกลุ่มดิสก์ที่ใช้ดิสก์ควอรัมไม่ใช่ผู้ดูแลระบบในคลัสเตอร์ ใช้ที่อยู่ IP แตกต่างกันสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือน ทำตามขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เสมือนนี้ ตั้งค่าทรัพยากรที่อยู่ IP นี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากร MSDTC และทรัพยากรบนดิสก์ที่ใช้ร่วมกันที่คุณได้เลือกที่จะเก็บเนื้อหาเว็บไซต์
 11. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิ กตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 12. คลิกขวาที่ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกสร้างคลิกเว็บไซต์แล้ว คลิ กถัดไป
 13. พิมพ์คำอธิบายของเว็บไซต์ และจากนั้น คลิกถัดไป
 14. พิมพ์อยู่ IP ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 9 พิมพ์การตั้งค่าพอร์ตสำหรับไซต์ พิมพ์ข้อมูลส่วนหัวของโฮสต์ ถ้าคุณใช้ส่วนหัวของโฮสต์ แล้ว คลิกถัดไป
 15. ในกล่องพาธพิมพ์ตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 และจากนั้น คลิกถัดไป
 16. ภายใต้การอนุญาตต่อไปนี้คลิกเพื่อเลือกสิทธิ์การเข้าถึงที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 17. คลิกเสร็จสิ้น
 18. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิ กผู้ดูแลคลัสเตอร์
 19. คลิกขวากลุ่มดิสก์สำหรับอยู่ IP ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 9 คลิกสร้างและจากนั้น คลิกทรัพยากร
 20. พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เสมือน คลิกอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ IISและจากนั้น คลิกถัดไป
 21. บนหน้าจอของเจ้าของที่เป็นไปได้เอาออกเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็นโฮสต์ และจากนั้น คลิกถัดไป
 22. คลิกทรัพยากรดิสก์คลิกทรัพยากรที่อยู่ IPคลิกเพิ่มและจากนั้น คลิกถัดไป
 23. คลิกเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณสร้างไว้ในโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 24. (ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น) บนเซิร์ฟเวอร์ (DNS) ของระบบชื่อโดเมน เพิ่มรายการโฮสต์ที่แมปเครือข่ายชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือน IIS ไปยังที่อยู่ IP ที่ให้ไว้สำหรับเว็บไซต์นี้อินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เสมือน IIS จะพร้อมบนโหน A. เดี๋ยวนี้ คุณสามารถย้ายกลุ่มเป็นโหนด B และสร้างเว็บไซต์ใหม่ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ Microsoft Management Console (MMC) บนโหนด B และจากนั้น พิมพ์เส้นทางโฟลเดอร์เดียวกันกับที่อยู่ IP อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ IISSYNC นี้เพื่อซิงโครไนส์โหนดที่สองโดยอัตโนมัติ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ IISSYNC บนเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงของ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  249603 ใช้ IISSYNC เพื่อซิงโครไนส์เว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงของ Windows 2000 คลัสเตอร์
 25. หลังจากคุณทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 23 ทดสอบเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ IIS บนเว็บจากเบราว์เซอร์ไคลเอ็นต์ ด้วยชื่อ DNS ของเว็บไซต์เข้าถึง ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์เสมือน IIS มีชื่อเครือข่าย "MyWeb" และรายการ DNS แมป IP สอดคล้องกับ "MyWeb.Microsoft.com" สำหรับไซต์นี้ พิมพ์ต่อไปนี้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อดูเพจเริ่มต้น:
  http://myweb.microsoft.com
  ถ้ารายการ DNS ไม่มีระบุในขั้นตอนที่ 7 คุณสามารถใช้อยู่ IP โดยตรงเข้าถึงเว็บไซต์คลัสเตอร์เพื่อทดสอบ ก่อนที่คุณใช้เบราว์เซอร์เพื่อทดสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์เสมือน IIS ใช้โพรโทคอล PING ที่พรอมต์คำสั่งเพื่อตรวจสอบอยู่ IP ของคลัสเตอร์เว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่า การกำหนดค่า IP บนเครือข่ายถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง MSDTC

IISSync ต้อง MSDTC เพื่อซิงโครไนส์ metabases ระหว่างโหนดคลัสเตอร์ โดยค่าเริ่มต้น MSDTC ติดตั้งอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์ และสามารถยังคงมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้าย MSDTC ไปยังกลุ่มที่เป็นเจ้าของอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ IIS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
243204 เทคนิคการกู้คืนของ Microsoft แจกจ่ายธุรกรรมผู้ประสานงาน (MSDTC) ในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 248025 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbproductlink kbhowto kbinfo kbmt KB248025 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:248025

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com