Klaidos prane?imas: draud?iama: svetain?je prieiga u?drausta 403.8

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 248032 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai prisijungiate prie interneto serverio naudojant ?iniatinklio nar?ykl?, pvz., Microsoft Internet Explorer, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Jums neleid?iama per?i?r?ti ?? puslap?.
J?s neturite teisi? per?i?r?ti ?? katalog? arba puslap? i? ?iniatinklio nar?ykl?s, interneto adresas.

Pabandyk atlikti ?iuos ?ingsnius:

Jei manote, kad j?s gal?site per?i?r?ti ?? katalog? arba puslap?, susisiekite su svetain?s administratoriumi naudodami el. pa?to adres? arba telefono numer? i?vardyt? file:// pagrindiniame puslapyje.

403.8 - Draud?iama HTTP: Svetain?je prieiga u?drausta Interneto informacijos tarnyb?

Prie?astis

?i klaida ?vyksta, nes serverio DNS vard?, kad neleid?iama pasiekti svetain?, s?ra?? ir j?s naudojate DNS pavadinimas yra ?iame s?ra?e.

Sprendimas

Turite pa?alinti j?s? kliento DNS pavadinimas DNS apribojim? kompiuteryje IIS svetain?s administratoriumi. Nor?dami tai padaryti, atidarykite ypatybes numatytoje svetain?je ar interneto svetain?:

  1. Spustel?kite skirtuk? Katalogo sauga .
  2. Pagal IP adresas ir domeno vardas apribojim?, spustel?kite Redaguoti.
  3. ?sitikinkite, kad ? Suteikta prieiga variantas pa?ym?tas, ir tada spustel?kite domeno pavadinim?, kur? norite pa?alinti, s?ra??.
  4. Spustel?kite pa?alinti.
  5. Tai kiekvieno domeno, kur? norite pa?alinti.
Pastaba: IP ir domeno apribojimai taip pat galima nustatyti pagrindinio savyb?s. Jums gali tekti atlikti auk??iau nurodytus veiksmus pagal meistras savyb?s. ?vesti meistras ypatybes, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite interneto paslaug? tvarkytuvo serverio pavadinimo ir pasirinkite Ypatyb?s. Meistras ypatybi? lange, spustel?kite Redaguoti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 248032 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Rakta?od?iai: 
kbprb kbprod2web kbmt KB248032 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 248032

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com