IIS klaida: 404.1 interneto svetain?je nerastas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 248034 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Bandydami prisijungti prie Microsoft interneto Informacijos paslaugos (IIS) ?iniatinklio serverio, galite pamatyti tok? klaidos:
Negalima rasti interneto svetain?je.

Interneto svetain?je yra ie?kote yra neprieinamas d?l jos identifikavimo konfig?racijos parametrus.

HTTP 404.1 - interneto svetain?je nerastas
Interneto informacijos Paslaugos

Prie?astis

?i klaida nurodo, kad svetain?s j?s bando prieiga turi IP adres?, kuris nepriima pra?ym? d?l uosto ?is pra?ymas buvo priimtas.

Sprendimas

Patikrinkite, ar turite teising? svetain?s pavadinim? arba IP adres? serverio. Jei turite tinkam? informacij?, paklausti svetain?s administratoriaus patikrinti taip:
  1. I? interneto paslaug? vadybininkas, atidaryti ypatybes nagrin?jamoje interneto svetain?je.
  2. Pagal su Interneto svetain?je skirtukas, patikrinkite, ar kad teisinga IP adres? ir prievad? yra i?vardytos Voratinklio serverio svetain?s identifikavimo.
  3. Jeigu ?vairialyp? tapatyb? yra ?trauktos, bandyti jungtis naudojant vienas i? tapatyb?s i?vardyt? ir (arba) pa?alinti papildom? identifikacij? i? to svetain?je.

Savyb?s

Straipsnio ID: 248034 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Rakta?od?iai: 
kbprb kbprod2web kbmt KB248034 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 248034

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com