Podczas nawiązywania połączenia z komputerem, na którym są uruchomione usługi IIS w wersji 4.0 lub 5.0, jest wyświetlany komunikat o błędzie „Błąd HTTP 500-13 - Serwer jest zbyt zajęty”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 248037 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL248037
Stanowczo zaleca się uaktualnienie Internetowych usług informacyjnych (IIS) do wersji 6.0 w systemie Microsoft Windows Server 2003. Usługi IIS 6.0 znacznie poprawiają zabezpieczenia infrastruktury sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tematów związanych z zabezpieczeniami usług IIS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas nawiązywania połączenia z komputerem, na którym jest uruchomiony program Internet Information Server (IIS) w wersji 4.0 lub Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 5.0, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd HTTP 500-13 - Serwer jest zbyt zajęty

Żądanie nie może być teraz przetworzone. Natężenie ruchu przekracza skonfigurowaną wydajność witryny sieci Web.

Przyczyna

Serwer nie może spełnić żądania z powodu zbyt dużego natężenia ruchu internetowego lub stopnia użycia procesora.

Obejście problemu

W celu zoptymalizowania wydajności serwera można podjąć kilka kroków. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz listę odniesień w sekcji „Więcej informacji”.

Można zastanowić się nad użyciem wielu serwerów do obsługi dużego natężenia ruchu oraz użyciem funkcji równoważenia obciążenia systemu Windows w celu rozdzielenia obciążenia na wiele serwerów.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących równoważenia obciążenia w systemie Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/ntserver/ProductInfo/Enterprise/Wlbs.asp
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dostosowywania wydajności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
235461 Enhancing Performance in Internet Information Server 4.0
Tuning Internet Information Server Performance
http://www.microsoft.com/technet/archive/IIS3/tuning.mspx
Aby uzyskać porady dotyczące dostrajania programu IIS 4.0 (wiele z nich nadal ma zastosowanie), pobierz samowyodrębniający się dokument „Tuning Parameters for High-Volume Sites” z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/maintain/ntopt4.mspx?mfr=true
Aby uzyskać porady i wskazówki dotyczące stron ASP dla dużej liczby serwerów, odwiedź następujące witryny MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?URL=/library/en-us/dnasp/html/ASPtips.asp

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?URL=/library/en-us/dniis/html/tencom.asp

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa141406(office.10).aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 248037 - Ostatnia weryfikacja: 23 marca 2007 - Weryfikacja: 9.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0
  • Microsoft Internet Information Server 4.0
Słowa kluczowe: 
kbprb kbprod2web KB248037

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com