הודעת שגיאה: 403.6 - אסור: כתובת ה-IP נדחתה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 248043 - View products that this article applies to.
אנו ממליצים מאד שכל המשתמשים ישדרגו ל-Microsoft Internet Information Services (IIS) גרסה 7.0 במערכת ההפעלה Microsoft Windows Server 2008. המוצר IIS 7.0 מגביר באופן משמעותי את אבטחת תשתית האינטרנט. לקבלת מידע נוסף אודות נושאים הקשורים לאבטחת IIS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/dd450371(WS.10).aspx
לקבלת מידע נוסף אודות IIS 7.0, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת חיבור אל Internet Information Services באמצעות דפדפן אינטרנט, ייתכן שתופיע הודעת השגיאה הבאה:
HTTP 403.6 - אסור: כתובת ה-IP נדחתה

סיבה

לכל לקוח יש כתובת IP ייחודית. אם השרת מגדיר רשימה של כתובות IP שנאסרה עליהן הגישה לאתר וכתובת ה- IP שבה אתה משתמש נמצאת ברשימה זו, תופיע הודעת השגיאה.

תכונה זו מעניקה למשתמשים ספציפיים גישה לאתר אינטרנט, לספריה או לקובץ, או דוחה את הגישה שלהם.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות.
 1. באמצעות Internet Service Manager (Microsoft Management Console), פתח את יישום ה- snap-in של Internet Information Server (IIS) ובחר את אתר האינטרנט המדווח על שגיאת 403.6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אתר האינטרנט, הספריה הווירטואלית או הקובץ שבהם השגיאה מתרחשת. לחץ על מאפיינים כדי להציג את גיליון המאפיינים עבור פריט זה.
 2. בחר את דף המאפיין המתאים, אבטחת ספריה או אבטחת קובץ. תחת הגבלות של כתובת IP ושם תחום, לחץ על ערוך.
 3. בתיבת הדו-שיח הגבלות כתובת IP ושם תחום, אם האפשרות הגישה נדחתה נבחרה, הוסף את כתובת ה- IP, מזהה הרשת או התחום של המחשב הדורש גישה לרשימת החריגים.

  בתיבת הדו-שיח הגבלות כתובת IP ושם תחום, אם האפשרות הגישה הוענקה נבחרה, הסר את כתובת ה- IP, מזהה הרשת או התחום של המחשב הדורש גישה לרשימת החריגים.
חשוב
 • בעת הגדרת מאפייני אבטחה עבור אתר אינטרנט ספציפי, אתה מגדיר באופן אוטומטי את אותם מאפייני אבטחה עבור ספריות וקבצים השייכים לאתר אינטרנט זה, אלא אם מאפייני האבטחה של הספריות הבודדות והקבצים הבודדים הוגדרו בעבר.
 • שרת האינטרנט יבקש ממך הרשאה לאפס את המאפיינים של ספריות בודדות וקבצים בודדים בעת ניסיון להגדיר מאפייני אבטחה עבור אתר האינטרנט שלך. אם תבחר לאפס מאפיינים אלה, הגדרות האבטחה הקודמת שלך יוחלפו בהגדרות החדשות. אותם תנאים חלים כאשר אתה מגדיר מאפייני אבטחה עבור ספריה הכוללת ספריות משנה או קבצים עם מאפייני אבטחה שהוגדרו בעבר.
הערות
 • כברירת מחדל, לחלק מהאתרים מוענקת גישה רק מכתובת ה- IP 127.0.0.1, שמתאימה לשם המחשב localhost ונחשבת לכתובת/שם שונה מזה של ה- NetBIOS או שם התחום המלא (FQDN) של שרת האינטרנט. כדי לגשת לאתר המוגבל אל localhost, עליך להיות בקונסולת המחשב עם הגבלת ה- localhost.
 • מחשבים הניגשים לשרת שלך דרך שרתי proxy ייראו כבעלי כתובת ה- IP של שרת ה- proxy.
 • הגבלה לפי שם תחום אינה מומלצת מכיוון שהיא מורידה את ביצועי שרת האינטרנט שלך על-ידי אילוץ שרת האינטרנט לבצע בדיקת DNS לאחור עבור כל חיבור לאתר זה. בנוסף להגדלת העומס על שרת האינטרנט, בדיקות לאחור יכולות להוביל גם לדחיות לא צפויות.

מידע נוסף

אם מסמכי מוצר הותקנו עם IIS, אחד מהקישורים הבאים יהיה זמין בעת הצגה בשרת IIS:
מסמכי Internet Information Services 5.0
http://localhost/iishelp/iis/misc/default.asp?jumpurl=../htm/core/iigdasc.htm

מסמכי Internet Information Server 4.0
http://localhost/iishelp/iis/htm/core/igdasc.htm

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
172218 סדר פתירת שם מארח TCP/IP של Microsoft
163391 פתרון בעיות בתקשורת עם שרת באינטרנט באמצעות חיבור רשת בחיוג ב- Windows 2000, Windows NT 4.0 או Windows NT

מאפיינים

Article ID: 248043 - Last Review: יום שישי 29 נובמבר 2013 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
מילות מפתח 
kbprb kbprod2web KB248043

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com