"ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: 403.6 - ห้าม" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดเว็บเพจที่มี IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเหตุผู้ชมเป้าหมายสำหรับบทความนี้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ปลายทาง คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์นี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่า เกิดข้อผิดพลาดนี้สำหรับที่อยู่ URL นี้

เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปเป็น Microsoft Internet Information Services (IIS) เวอร์ชัน 7.0 ที่ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 IIS 7.0 เพิ่มความปลอดภัยเป็นอย่างมากให้โครงสร้างพื้นฐานของเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1

ในบทความนี้

Show all imageแสดงทั้งหมดHide all imageซ่อนทั้งหมด

อาการ

คุณมีเว็บไซต์ที่โฮสต์บน Internet Information Services (IIS) เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเว็บเบราเซอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
HTTP 403.6 - ห้ามไว้: ปฏิเสธที่อยู่ IP

สาเหตุ

ลูกค้าแต่ละรายมีที่อยู่ IP เฉพาะ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนด รายการที่อยู่ IP ที่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงไซต์และอยู่ IP ที่คุณกำลังใช้อยู่บนรายการนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

นี่คือคุณลักษณะที่อนุญาต หรือจะเข้าไปยังเว็บไซต์ ไดเรกทอรี หรือแฟ้มของผู้ใช้ที่ระบุ

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใช้ตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ต (Microsoft Management Console), เปิดสแน็ปอินเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) และเลือกเว็บไซต์รายงานข้อผิดพลาด 403.6 คลิกขวาเว็บไซต์ ไดเรกทอรีเสมือน หรือแฟ้มที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คลิกคุณสมบัติเพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติสำหรับสินค้านั้น
  2. เลือกเหมาะสมความปลอดภัยของแฟ้มหรือการรักษาความปลอดภัยของไดเรกทอรีหน้าคุณสมบัติ ภายใต้ข้อจำกัดของชื่อโดเมนและการที่อยู่ IPคลิกแก้ไข
  3. ในกล่องโต้ตอบที่อยู่ IP และข้อจำกัดของชื่อโดเมนถ้ามีเลือกตัวเลือกการเข้าถึงถูกปฏิเสธแล้วเพิ่ม IP ที่อยู่ รหัสเครือข่าย หรือโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงรายการข้อยกเว้น

    ในกล่องโต้ตอบที่อยู่ IP และข้อจำกัดของชื่อโดเมนถ้ามีเลือกตัวเลือกการอนุญาตให้เข้าถึงแล้วเอา IP ที่อยู่ รหัสเครือข่าย หรือโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงรายการข้อยกเว้น
สิ่งสำคัญ
  • เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง คุณตั้งค่าโดยอัตโนมัติคุณสมบัติความปลอดภัยเดียวกันสำหรับไดเรกทอรีและไฟล์ที่เป็นสมาชิกของไซต์นั้น ยกเว้นคุณสมบัติความปลอดภัยของแฟ้มและไดเรกทอรีแต่ละรายการได้ถูกตั้งไว้ก่อนหน้านี้
  • เว็บเซิร์ฟเวอร์จะพร้อมท์คุณเพื่อขออนุญาตการตั้งค่าคุณสมบัติของแฟ้มและไดเรกทอรีแต่ละเมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ถ้าคุณเลือกการตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ ตั้งค่าความปลอดภัยของคุณก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่ ด้วยการตั้งค่าใหม่ เงื่อนไขเดียวกันใช้เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติความปลอดภัยของไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้มที่ มีคุณสมบัติความปลอดภัยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือมีไดเรกทอรีย่อย
หมายเหตุ
  • โดยค่าเริ่มต้น บางไซต์จะเท่านั้นอนุญาตให้เข้าถึงจากอยู่ IP 127.0.0.1 ซึ่งสอดคล้องกับชื่อคอมพิวเตอร์โฮสต์ท้องถิ่นและพิจารณาว่าที่อยู่/ชื่ออื่นกว่า NetBIOS หรือชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเข้าถึงไซต์จำกัดไว้ที่โฮสต์ท้องถิ่นคุณต้องอยู่ที่คอนโซลของคอมพิวเตอร์ที่มีข้อจำกัดที่โฮสต์ท้องถิ่น
  • คอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณข้ามพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อต้องการ กำหนดอยู่ IP ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
  • ไม่แนะนำให้จำกัดตามชื่อโดเมนได้เนื่องจากจะลดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ด้วยการบังคับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการค้นหา DNS แบบย้อนกลับสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อไปยังไซต์นั้น นอกจากเพิ่มการโหลดบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ค้นหาย้อนกลับอาจยังทำให้ denials ที่ไม่คาดคิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ถูกติดตั้งมากับ IIS กการเชื่อมโยงต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อดูบนเซิร์ฟเวอร์ IIS:
เอกสารประกอบ 5.0 บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
http://localhost/iishelp/iis/misc/default.asp?jumpurl=../ htm/core/iigdasc.htm

เอกสาร 4.0 เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
http://localhost/iishelp/iis/htm/core/igdasc.htm

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
172218 ลำดับการแก้ปัญหาชื่อโฮสต์ TCP/IP ของ Microsoft
163391 การแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ใน Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows NT

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 248043
บทวิจารณ์ล่าสุด: 20 มิถุนายน 2557
ใช้กับ: Microsoft Internet Information Services 6.0
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:248043
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.