הודעת שגיאה: HTTP 403.3 - אסור: הרשאת כתיבה אסורה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 248072
הערה ודא שברצונך להוסיף את הרשאת הכתיבה. הרשאת הכתיבה יכולה לאפשר למשתמש להעלות ולהפעיל קבצי הפעלה שעלולים להיות מזיקים בשרת שלך.
אנו ממליצים מאד שכל המשתמשים ישדרגו ל-Microsoft Internet Information Services (IIS) גרסה 7.0 במערכת ההפעלה Microsoft Windows Server 2008. המוצר IIS 7.0 מגביר באופן משמעותי את אבטחת תשתית האינטרנט. לקבלת מידע נוסף אודות נושאים הקשורים לאבטחת IIS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/dd450371(WS.10).aspx
לקבלת מידע נוסף אודות IIS 7.0, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון לפרסם או לכתובת נתונים לקובץ שנמצא בשרת אינטרנט, המשתמש עשוי להיתקל בהודעה הבאה בדפדפן האינטרנט:
HTTP 403.3 - אסור: הרשאת כתיבה אסורה

סיבה

שגיאה זו עלולה להתרחש עקב בעיה בניסיון לשמור את דף האינטרנט באתר האינטרנט. מצב זה יכול להתרחש אם אתה מנסה להעלות או לשנות קובץ בספריה שאינה מאפשרת גישת כתיבה. הדבר יכול לנבוע מתוכנית שירות של פרסום (כגון Posting Acceptor) או תוכנית שירות לפרסום באינטרנט (כגון FrontPage).

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, אמת שההרשאות של הספריה או הדף מתאימות לחשבון שמנסה לגשת אליהם.

כדי לאמת הרשאות ב- Windows 2000 (אמת רק אם נעשה שימוש במחיצת NTFS):
 1. אתר את תיקיית היעד שבה הקבצים יתפרסמו.
 2. לחץ על התיקיה באמצעות לחצן העכבר הימני ולחץ על מאפיינים.
 3. בחר בכרטיסיה אבטחה.
 4. לחץ על הוסף.
 5. הוסף את החשבון שזקוק להרשאות.
 6. לחץ על אישור.
 7. בחר את הזכויות המתאימות כדי לאפשר למשתמש זה לכתובת לספריה זו (קריאה/כתיבה או קריאה/כתיבה/שינוי).
 8. לחץ על אישור.
כמו כן, אמת שלספריה הווירטואלית הוענקה גישת כתיבה עבור המשתמשים הנכנסים.

כדי לאמת הרשאות תחת Internet Information Server 5.0:
 1. פתח את Internet Services Manager.
 2. הרחב את שם המחשב.
 3. הרחב את האתר שבו נמצאת ספריית ההעלאות.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ספריית ההעלאות.
 5. לחץ על מאפיינים.
 6. בכרטיסיה ספריה וירטואלית, לחץ על כתיבה.
 7. לחץ על אישור.
ל- Internet Information Server תהיה כעת גישת כתיבה לספריית ההעלאות.

מאפיינים

Article ID: 248072 - Last Review: יום שישי 29 נובמבר 2013 - Revision: 4.0
מילות מפתח 
kbprb KB248072

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com