Klaidos prane?imas: HTTP 403.3 - draud?iama: ra?ymo prieiga u?drausta

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 248072
Pastaba ?sitikinkite, kad j?s norite prid?ti ra?ymo teises. Ra?ymo teises leisti vartotojui ?kelti ir paleisti potencialiai ?alingas vykdom?j? fail? ? savo server?.
Mes primygtinai rekomenduojame, kad visiems vartotojams atnaujinti ? Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 7.0 versij? veikia Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 ?ymiai padidina interneto infrastrukt?ros saugumo. Daugiau informacijos apie IIS sauga susijusiomis temomis, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Bandant pa?tu arba ra?yti duomenis ? fail?, kuris gyvena Voratinklio serveryje, vartotojas gali gauti ?? prane?im? ? nar?ykl?:
403.3 - Draud?iama HTTP: Ra?yti prieiga u?drausta

Prie?astis

?i klaida gali ?vykti d?l problemos bandant i?saugoti Voratinklio puslap? ? svetain?. Tai gali ?vykti, jei bandote ?kelti ar pakeisti fail? ? katalog?, kuris neleid?ia ra?yti. Tai gali kilti i? registravimo programa (pvz., registravimo vykdytojas) ar interneto publikavimo ?rankis (pvz., FrontPage).

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, patikrinkite, ar tinka s?skait?, bandanti prieigos teises ? katalog? arba puslap?.

Patikrinti teises pagal Windows 2000 (patikrinti tik jei naudojant NTFS skirsn?):
 1. Raskite paskirties aplank? kur u?registruoti failus.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? ir spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Pasirinkite skirtuk? Sauga .
 4. Spustel?kite prid?ti.
 5. Prid?ti abonement?, kur? turi teises.
 6. Spustel?kite gerai.
 7. Pasirinkite atitinkamas teises suteikti ?iam vartotojui ?ra?yti ? ?? katalog? (skaityti/ra?yti arba skaityti/ra?yti/pakeisti).
 8. Spustel?kite gerai.
Taip pat patikrinkite, ar virtualus katalogas turi ra?ymo prieiga suteikiama vartotoj?, u?sukus?.

Patikrinti teises pagal interneto informacijos serverio 5.0:
 1. Atviro interneto paslaug? tvarkytuvo.
 2. I?pl?skite kompiuterio pavadinimo.
 3. I?pl?sti kur ?kelti katalogas yra svetain?je.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?kelti katalog?.
 5. Spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Virtualiojo katalogo skirtuk?, spustel?kite ra?yti.
 7. Spustel?kite gerai.
Internet Information Server dabar bus tur?ti ?ra?ymo teises ? upload katalog?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 248072 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 3.0
Rakta?od?iai: 
kbprb kbmt KB248072 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 248072

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com