ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: HTTP 403.3 - ห้าม: อนุญาตให้เข้าถึงแบบเขียน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 248072
หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณต้องการเพิ่มสิทธิ์การเขียน สิทธิ์ในการเขียนที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้อัปโหลด และเรียกใช้แฟ้มที่ปฏิบัติการได้อาจเป็นอันตรายบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปเป็น Microsoft Internet Information Services (IIS) เวอร์ชัน 7.0 ที่ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 IIS 7.0 เพิ่มความปลอดภัยเป็นอย่างมากให้โครงสร้างพื้นฐานของเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะลงรายการบัญชีหรือเขียนข้อมูลไปยังแฟ้มที่อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้อาจได้รับข้อความต่อไปนี้ในเว็บเบราว์เซอร์:
HTTP 403.3 - ห้าม: เขียนการอนุญาตให้เข้าถึง

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในการพยายามที่จะบันทึกเว็บเพจนั้นไปยังเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณพยายามที่จะอัปโหลดไปยัง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้มในไดเรกทอรีที่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงแบบเขียน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการลงรายการบัญชีโปรแกรมอรรถประโยชน์ (เช่น Acceptor การลงรายการบัญชี) หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์การเผยแพร่เว็บ (เช่น FrontPage)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบว่า สิทธิ์ไปยังไดเรกทอรีหรือเพจที่เหมาะสมสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่พยายามเข้าถึง

เมื่อต้องการตรวจสอบสิทธิใน Windows 2000 (ตรวจสอบเท่านั้นถ้าพาร์ติชัน NTFS ใช้):
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ปลายทางที่แฟ้มจะถูกลงรายการบัญชี
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และคลิกคุณสมบัติ
 3. เลือกแท็บความปลอดภัย
 4. คลิก เพิ่ม
 5. เพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น
 6. คลิกตกลง
 7. เลือกสิทธิ์เหมาะสมเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้รายนี้ไม่สามารถเขียนไปยังไดเรกทอรีนี้ (อ่าน/เขียนหรืออ่าน/เขียน/แก้ไข)
 8. คลิกตกลง
นอกจากนี้ ตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีเสมือนที่มีสิทธิในการได้รับอนุญาตสำหรับผู้ใช้ที่เข้ามา

เมื่อต้องการตรวจสอบสิทธิ์ภายใต้ 5.0 เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต:
 1. เปิดโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 2. ขยายชื่อเครื่อง
 3. ขยายไซต์ที่มีอยู่ในไดเรกทอรีการอัปโหลด
 4. คลิกขวาที่ไดเรกทอรีการอัปโหลด
 5. คลิก'คุณสมบัติ'
 6. บนแท็บไดเรกทอรีเสมือนคลิกเขียน
 7. คลิกตกลง
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจะมีการเข้าถึงแบบเขียนในไดเรกทอรีการอัปโหลดในขณะนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 248072 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbprb kbmt KB248072 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:248072

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com