MS11-017: תיאור של עדכון האבטחה עבור לקוח שולחן עבודה מרוחק 6.1 ולקוח שולחן עבודה מרוחק 6.0: 8 במרץ, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2481109
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-017. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה במחשב מבוסס Windows XP, ייתכן שתוצג הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  :5.375: FileVersion של C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll הוא פחות מ 6.0.6001.0 עבור ענף QFE
  בעיה זו משפיעה רק על מחשבים מבוססי Windows XP שעודכנו באמצעות עדכונים למענה על בעיות מסוימות שלא טופלו באמצעות Windows Update. לדוגמה, מחשבים שבהם מותקנים עדכונים מענף "מהדורת הפצה מוגבלת" (LDR).

  כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
  • הסר את ההתקנה של עדכון אבטחה 956744, ולאחר מכן התקן את עדכון אבטחה 2481109.
  • לחלופין, אם עדכון האבטחה 956744 כבר מותקן, באפשרותך להתקין את התיקון החם 967885. לאחר מכן תוכל להתקין בהצלחה את עדכון האבטחה 2481109.
 • אם מותקנת חבילת ערכת ממשק משתמש רב-לשונית (MUI) של חיבור לשולחן עבודה מרוחק (RDC)? 6.0, עליך להתקין את ערכת MUI של RDC 6.1 כדי שהחיבור לשולחן עבודה מרוחק יוכל לפעול עם ערכת MUI.

  לקבלת מידע נוסף על ערכת MUI של החיבור לשולחן עבודה מרוחק 6.0, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  925877 תיאור של ערכת ממשק משתמש רב-לשונית של חיבור לשולחן עבודה מרוחק 6.0


  לקבלת מידע נוסף על ערכת MUI של RDC 6.0, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2483619MS11-017: תיאור עדכון האבטחה עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית (MUI) של לקוח שולחן עבודה מרוחק 6.0: 8 במרץ, 2011
 • חיבורים מיישום ה- Snap-in ?'Microsoft Management Console (MMC)?' של שולחן עבודה מרוחק במחשבים שבהם מותקן RDC 6.1 לא מתחברים להפעלת המסוף בשרת. (הפעלת המסוף מכונה גם הפעלת "מנהל").
 • עיין בתרחיש הבא. אתה משדרג מחיבור לשולחן עבודה מרוחק 6.0 לחיבור לשולחן עבודה מרוחק 6.1 . לאחר מכן אתה מפעיל פרוצדורה של שחזור המערכת. בתרחיש זה, פרוצדורת שחזור המערכת נכשלת בשחזור חיבור לשולחן עבודה מרוחק 6.0 עבור Microsoft Terminal Services Client (MSTSC)???.
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, (עדכון האבטחה של ערכת MUI עבור חיבור לשולחן עבודה מרוחק 6.0), טקסט קיצור הדרך של החיבור לשולחן עבודה מרוחק בתפריט התחל מוצג תמיד באנגלית.
שאלות נפוצות בנושא עדכון אבטחה 2481109
 • שאלה לפני שהתקנתי את עדכון אבטחה 2481109, פעל במחשב RDC 6.0. לאחר התקנת עדכון האבטחה, יש במחשב RDC 6.1. מדוע?
  תשובה Microsoft אינה מספקת שירות ל- RDC 6.0. הלקוחות מועברים ל- RDC 6.1 עם עדכון זה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn?) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
MSTSC.exe6.0.6001.18589677,88827-Jan-201111:57x86SP3SP3GDR
MSTSCAX.dll6.0.6001.185892,067,45602-Feb-201107:58x86SP3SP3GDR
Aaclient.dll6.0.6001.22840136,19202-Feb-201107:57x86SP3SP3QFE
MSTSC.exe6.0.6001.22840677,88827-Jan-201111:41x86SP3SP3QFE
MSTSCAX.dll6.0.6001.228402,069,50402-Feb-201107:57x86SP3SP3QFE
Tsgqec.dll6.0.6001.2284053,24802-Feb-201107:57x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Aaclient.dll6.0.6001.18564151,55228-Jan-201106:53x64SP2SP2GDR
Aaclient.mui6.0.6001.185733,58428-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
MSTSC.exe6.0.6001.18564730,62428-Jan-201106:53x64SP2SP2GDR
Lhmstsc.mui6.0.6001.1857341,47228-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
MSTSCAX.dll6.0.6001.185642,424,32028-Jan-201106:53x64SP2SP2GDR
Lhmstscx.mui6.0.6001.1857376,80028-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Tscinst.vbsNot Applicable16,83228-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Tscuinst.vbsNot Applicable12,45128-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Tsgqec.dll6.0.6001.1856445,05628-Jan-201106:53x64SP2SP2GDR
W2k3rd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Wxprd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Waaclient.dll6.0.6001.18564136,19228-Jan-201106:53x86SP2SP2GDR\WOW
Waaclient.mui6.0.6001.185734,09628-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
WMSTSC.exe6.0.6001.18564677,88828-Jan-201106:53x86SP2SP2GDR\WOW
Wlhmstsc.mui6.0.6001.1857349,15228-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
WMSTSCX.dll6.0.6001.185642,067,45628-Jan-201106:53x86SP2SP2GDR\WOW
Wlhmstscx.mui6.0.6001.1857386,01628-Jan-201106:53Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wtsgqec.dll6.0.6001.1856453,24828-Jan-201106:53x86SP2SP2GDR\WOW
Aaclient.dll6.0.6001.22815151,55228-Jan-201106:50x64SP2SP2QFE
Aaclient.mui6.0.6001.228403,58428-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
MSTSC.exe6.0.6001.22815731,13628-Jan-201106:50x64SP2SP2QFE
Lhmstsc.mui6.0.6001.22840353,28028-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
MSTSCAX.dll6.0.6001.228152,427,39228-Jan-201106:50x64SP2SP2QFE
Lhmstscx.mui6.0.6001.22840397,31228-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tscinst.vbsNot Applicable16,83228-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tscuinst.vbsNot Applicable12,45128-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tsgqec.dll6.0.6001.2281545,05628-Jan-201106:50x64SP2SP2QFE
W2k3rd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Wxprd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09628-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Waaclient.dll6.0.6001.22815136,19228-Jan-201106:50x86SP2SP2QFE\WOW
Waaclient.mui6.0.6001.228404,09628-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
WMSTSC.exe6.0.6001.22815677,88828-Jan-201106:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wlhmstsc.mui6.0.6001.22840364,54428-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
WMSTSCX.dll6.0.6001.228152,069,50428-Jan-201106:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wlhmstscx.mui6.0.6001.22840405,50428-Jan-201106:50Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wtsgqec.dll6.0.6001.2281553,24828-Jan-201106:50x86SP2SP2QFE\WOW
Tscupdatecustom.dllNot Applicable44,03228-Jan-201106:55x64NoneNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Aaclient.dll6.0.6001.18564136,19227-Jan-201117:11x86SP2SP2GDR
Aaclient.mui6.0.6001.185734,09604-Jan-201110:40Not ApplicableSP2SP2GDR
MSTSC.exe6.0.6001.18564677,88822-Dec-201010:53x86SP2SP2GDR
Lhmstsc.mui6.0.6001.1857349,15204-Jan-201110:40Not ApplicableSP2SP2GDR
MSTSCAX.dll6.0.6001.185642,067,45627-Jan-201117:11x86SP2SP2GDR
Lhmstscx.mui6.0.6001.1857386,01604-Jan-201110:40Not ApplicableSP2SP2GDR
Tscinst.vbsNot Applicable16,83208-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Tscuinst.vbsNot Applicable12,45108-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Tsgqec.dll6.0.6001.1856453,24827-Jan-201117:11x86SP2SP2GDR
W2k3rd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2GDR
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Wxprd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Aaclient.dll6.0.6001.22815136,19227-Jan-201117:03x86SP2SP2QFE
Aaclient.mui6.0.6001.228404,09627-Jan-201110:32Not ApplicableSP2SP2QFE
MSTSC.exe6.0.6001.22815677,88822-Dec-201010:37x86SP2SP2QFE
Lhmstsc.mui6.0.6001.22840364,54427-Jan-201110:32Not ApplicableSP2SP2QFE
MSTSCAX.dll6.0.6001.228152,069,50427-Jan-201117:03x86SP2SP2QFE
Lhmstscx.mui6.0.6001.22840405,50427-Jan-201110:32Not ApplicableSP2SP2QFE
Tscinst.vbsNot Applicable16,83208-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Tscuinst.vbsNot Applicable12,45108-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Tsgqec.dll6.0.6001.2281553,24827-Jan-201117:03x86SP2SP2QFE
W2k3rd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2QFE
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Wxprd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09608-Jul-201005:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Tscupdatecustom.dllNot Applicable51,20027-Jan-201117:11x86NoneNot Applicable

פרטי קובץ עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2003?

Windows Vista ו-Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn?) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mstsc.exe6.0.6001.18564677,88817-Dec-201015:06x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11018-Sep-200621:28Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.1800063,48819-Jan-200807:33x86
Mstsc.exe6.0.6001.22815677,88817-Dec-201013:36x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11004-Mar-201005:48Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.2281563,48817-Dec-201013:35x86
Mstsc.exe6.0.6002.18356677,88817-Dec-201013:54x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11016-Apr-200800:33Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.1800563,48811-Apr-200906:28x86
Mstsc.exe6.0.6002.22550677,88817-Dec-201015:11x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11003-Apr-200920:44Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.2255063,48817-Dec-201015:11x86
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19219-Jan-200807:33x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.185642,067,45617-Dec-201016:43x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24819-Jan-200807:36x86
Aaclient.dll6.0.6001.22815136,19217-Dec-201014:51x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09704-Mar-201005:47Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.228152,069,50417-Dec-201014:54x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96704-Mar-201005:47Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2281553,24817-Dec-201014:55x86
Aaclient.dll6.0.6002.18005136,19211-Apr-200906:28x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09716-Apr-200800:32Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.183562,067,96817-Dec-201015:45x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96716-Apr-200800:33Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:28x86
Aaclient.dll6.0.6002.22550136,19217-Dec-201017:04x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:41Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.225502,069,50417-Dec-201017:05x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:42Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2255053,24817-Dec-201017:07x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mstsc.exe6.0.6001.18564730,62417-Dec-201015:35x64
Mstsc.mofNot Applicable1,11018-Sep-200621:27Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.1800062,46419-Jan-200808:00x64
Mstsc.exe6.0.6001.22815731,13617-Dec-201015:27x64
Mstsc.mofNot Applicable1,11026-Feb-201004:05Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.2281562,46417-Dec-201015:26x64
Mstsc.exe6.0.6002.18356731,13617-Dec-201015:41x64
Mstsc.mofNot Applicable1,11003-Sep-200818:35Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.1800562,46411-Apr-200907:10x64
Mstsc.exe6.0.6002.22550731,13617-Dec-201015:43x64
Mstsc.mofNot Applicable1,11003-Apr-200920:40Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.2255062,46417-Dec-201015:43x64
Aaclient.dll6.0.6001.18000151,55219-Jan-200808:00x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:23Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.185642,424,32017-Dec-201017:12x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:25Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800045,05619-Jan-200808:04x64
Aaclient.dll6.0.6001.22815151,55217-Dec-201016:46x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09726-Feb-201004:05Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.228152,427,39217-Dec-201016:49x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96726-Feb-201004:05Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2281545,05617-Dec-201016:51x64
Aaclient.dll6.0.6002.18005151,55211-Apr-200907:11x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Sep-200818:33Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.183562,425,34417-Dec-201017:34x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Sep-200818:34Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800545,05611-Apr-200907:11x64
Aaclient.dll6.0.6002.22550151,55217-Dec-201017:33x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:39Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.225502,427,39217-Dec-201017:34x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:40Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2255045,05617-Dec-201017:36x64
Mstsc.exe6.0.6001.18564677,88817-Dec-201015:06x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11018-Sep-200621:28Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.1800063,48819-Jan-200807:33x86
Mstsc.exe6.0.6001.22815677,88817-Dec-201013:36x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11004-Mar-201005:48Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.2281563,48817-Dec-201013:35x86
Mstsc.exe6.0.6002.18356677,88817-Dec-201013:54x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11016-Apr-200800:33Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.1800563,48811-Apr-200906:28x86
Mstsc.exe6.0.6002.22550677,88817-Dec-201015:11x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11003-Apr-200920:44Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.2255063,48817-Dec-201015:11x86
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19219-Jan-200807:33x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.185642,067,45617-Dec-201016:43x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24819-Jan-200807:36x86
Aaclient.dll6.0.6001.22815136,19217-Dec-201014:51x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09704-Mar-201005:47Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.228152,069,50417-Dec-201014:54x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96704-Mar-201005:47Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2281553,24817-Dec-201014:55x86
Aaclient.dll6.0.6002.18005136,19211-Apr-200906:28x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09716-Apr-200800:32Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.183562,067,96817-Dec-201015:45x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96716-Apr-200800:33Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:28x86
Aaclient.dll6.0.6002.22550136,19217-Dec-201017:04x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:41Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.225502,069,50417-Dec-201017:05x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:42Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2255053,24817-Dec-201017:07x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mstsc.exe6.0.6001.185641,194,49617-Dec-201014:57IA-64
Mstsc.mofNot Applicable1,11003-Jan-200818:37Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.18000135,68019-Jan-200808:23IA-64
Mstsc.exe6.0.6001.228151,194,49617-Dec-201015:03IA-64
Mstsc.mofNot Applicable1,11025-Feb-201007:31Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.22815135,68017-Dec-201015:02IA-64
Mstsc.exe6.0.6002.183561,194,49617-Dec-201015:11IA-64
Mstsc.mofNot Applicable1,11003-Sep-200818:35Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.18005135,68011-Apr-200906:59IA-64
Mstsc.exe6.0.6002.225501,194,49617-Dec-201015:38IA-64
Mstsc.mofNot Applicable1,11003-Apr-200920:41Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.22550135,68017-Dec-201015:38IA-64
Aaclient.dll6.0.6001.18000298,49619-Jan-200808:23IA-64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Jan-200818:36Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.185644,930,56017-Dec-201016:21IA-64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Jan-200818:36Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800080,38419-Jan-200808:29IA-64
Aaclient.dll6.0.6001.22815298,49617-Dec-201016:10IA-64
Aaclient.mofNot Applicable1,09725-Feb-201007:30Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.228154,939,77617-Dec-201016:13IA-64
Mstscax.mofNot Applicable1,96725-Feb-201007:31Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2281580,38417-Dec-201016:15IA-64
Aaclient.dll6.0.6002.18005298,49611-Apr-200906:59IA-64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Sep-200818:33Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.183564,934,65617-Dec-201016:57IA-64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Sep-200818:34Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800580,38411-Apr-200906:59IA-64
Aaclient.dll6.0.6002.22550298,49617-Dec-201017:09IA-64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:39Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.225504,939,77617-Dec-201017:12IA-64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:40Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2255080,38417-Dec-201017:14IA-64
Mstsc.exe6.0.6001.18564677,88817-Dec-201015:06x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11018-Sep-200621:28Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.1800063,48819-Jan-200807:33x86
Mstsc.exe6.0.6001.22815677,88817-Dec-201013:36x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11004-Mar-201005:48Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6001.2281563,48817-Dec-201013:35x86
Mstsc.exe6.0.6002.18356677,88817-Dec-201013:54x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11016-Apr-200800:33Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.1800563,48811-Apr-200906:28x86
Mstsc.exe6.0.6002.22550677,88817-Dec-201015:11x86
Mstsc.mofNot Applicable1,11003-Apr-200920:44Not Applicable
Tscupgrd.exe6.0.6002.2255063,48817-Dec-201015:11x86
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19219-Jan-200807:33x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.185642,067,45617-Dec-201016:43x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24819-Jan-200807:36x86
Aaclient.dll6.0.6001.22815136,19217-Dec-201014:51x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09704-Mar-201005:47Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.228152,069,50417-Dec-201014:54x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96704-Mar-201005:47Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2281553,24817-Dec-201014:55x86
Aaclient.dll6.0.6002.18005136,19211-Apr-200906:28x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09716-Apr-200800:32Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.183562,067,96817-Dec-201015:45x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96716-Apr-200800:33Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:28x86
Aaclient.dll6.0.6002.22550136,19217-Dec-201017:04x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:41Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.225502,069,50417-Dec-201017:05x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:42Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2255053,24817-Dec-201017:07x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,602
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,062
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,444
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,900
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,919
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,391
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,763
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,229
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,379
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_75a0ae7fa5114ad83abbb2cb64cd8138_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_84ee1e1e36686c4d.manifest
File versionNot Applicable
File size727
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_a6318ae4082752b7e659c845a29993d6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_1ddfe319bf71d81e.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_a64a51b0a48856fcaf18a7f6ef63df25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_c919cef55c8305e4.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_bf11a475c6c737dd4bf2c52361638e60_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_39202ab48d0a6ffa.manifest
File versionNot Applicable
File size727
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_d5e3fb02d205c6ec2a31b64b35d2cfa5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_97161fc1c2a34cf0.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_ebd5f3525f1063c84c7ab2a9169ab11f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_5cc4d4d7ba40eefe.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_f0f6101eaa5edcbfb7d8d10348302e00_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_c67eda3e8cc211e5.manifest
File versionNot Applicable
File size727
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_f8de0f247f71df8dd9a3f9aa0e0ce972_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_c8760c9df3668f6c.manifest
File versionNot Applicable
File size727
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_4d9f78b321448ec3.manifest
File versionNot Applicable
File size26,767
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_4e6029303a38b67d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,321
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)15:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_4f92bd011e60f7cb.manifest
File versionNot Applicable
File size26,767
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_501659f63783fcb2.manifest
File versionNot Applicable
File size25,321
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_2fb132dac5d53542.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_3071e357dec95cfc.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)15:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_31a47728c2f19e4a.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_3228141ddc14a331.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_174c495f5652fac7103038063008dbdd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_f192a88aa0e61898.manifest
File versionNot Applicable
File size1,102
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_23c0ad898e3e8724778dd5a091d93aea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_730fb6ee8e3dbed7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_29482ad722e02198e2baa6ac391067c9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_6c417c4520a5a44c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5856ba789eb9c598d7980e7facb7a2d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_7fefdd570c5cc624.manifest
File versionNot Applicable
File size1,102
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5be99516eb9f733e337a371aed7437a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_d9454465bd6fc7bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ef922fa8be906c4ac3c607c2724f521_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_12bf05968c6e1b06.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a09ec612587cfb1f56e9cc9a11f73f49_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_6c8b7e10aca69e52.manifest
File versionNot Applicable
File size1,102
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d97d91f82a3310be983271304d244b9d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_6654e9670511b7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,102
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_a9be1436d9a1fff9.manifest
File versionNot Applicable
File size26,821
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_aa7ec4b3f29627b3.manifest
File versionNot Applicable
File size25,375
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_abb15884d6be6901.manifest
File versionNot Applicable
File size26,821
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_ac34f579efe16de8.manifest
File versionNot Applicable
File size25,375
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_8bcfce5e7e32a678.manifest
File versionNot Applicable
File size255,008
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_8c907edb9726ce32.manifest
File versionNot Applicable
File size235,828
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_8dc312ac7b4f0f80.manifest
File versionNot Applicable
File size255,008
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_8e46afa194721467.manifest
File versionNot Applicable
File size235,828
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,091
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,056
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,892
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,412
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,389
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,254
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,225
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,533
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,397
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_4d9f78b321448ec3.manifest
File versionNot Applicable
File size26,767
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_4e6029303a38b67d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,321
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)15:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_4f92bd011e60f7cb.manifest
File versionNot Applicable
File size26,767
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_501659f63783fcb2.manifest
File versionNot Applicable
File size25,321
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_2fb132dac5d53542.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_3071e357dec95cfc.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)15:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_31a47728c2f19e4a.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_3228141ddc14a331.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_23114f9d7062954783bc3fdf63f8bccd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_154ead6377cc6ed6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_23db2a3947d3f41e7a076a1bb95a1ea7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_e622a41d9c751b44.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2b70afcc307c98d1b2c986fc9fc887a6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_2dc67b5dd816cd61.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_35c2e035829892e6e23028bfac274f38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_227c8fde53c867f1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4f65a89ca4e6146728ff030ea0afa820_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_225bb60cf3fec14f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6c2d1caead7016b4de6860b8bb2cf45f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_71b6662add93fc73.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_92e5627f6ef06b985d2a7b8fc01fea66_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_6c7e665964724747.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e8463df51e47591dca19f0825eb4596d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_41a29ea77cf6be0c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_4da11ca9214297bf.manifest
File versionNot Applicable
File size26,794
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_4e61cd263a36bf79.manifest
File versionNot Applicable
File size25,348
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_4f9460f71e5f00c7.manifest
File versionNot Applicable
File size26,794
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_5017fdec378205ae.manifest
File versionNot Applicable
File size25,348
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_2fb2d6d0c5d33e3e.manifest
File versionNot Applicable
File size254,975
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_3073874ddec765f8.manifest
File versionNot Applicable
File size235,795
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_31a61b1ec2efa746.manifest
File versionNot Applicable
File size254,975
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_3229b813dc12ac2d.manifest
File versionNot Applicable
File size235,795
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,924
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,881
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2481109_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,082
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2481109~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,043
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,386
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2481109_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_4d9f78b321448ec3.manifest
File versionNot Applicable
File size26,767
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_4e6029303a38b67d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,321
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)15:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_4f92bd011e60f7cb.manifest
File versionNot Applicable
File size26,767
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_501659f63783fcb2.manifest
File versionNot Applicable
File size25,321
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18564_none_2fb132dac5d53542.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22815_none_3071e357dec95cfc.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)15:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18356_none_31a47728c2f19e4a.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22550_none_3228141ddc14a331.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2481109 - Last Review: יום שני 04 אפריל 2011 - Revision: 2.0
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2481109

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com