JAK: Odzyskiwanie usuniętego konta komputera kontrolera domeny w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 248132 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL248132
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób odzyskiwania konta komputera kontrolera domeny, które zostało przypadkowo usunięte.

Ponieważ Kreator instalacji usługi Active Directory wymaga działającego połączenia z innym kontrolerem domeny w danej domenie, nie można go używać do obniżania poziomu, a następnie podwyższania poziomu osieroconego kontrolera domeny.

Aby odzyskać konto komputera osieroconego kontrolera domeny, należy zastosować odpowiednią metodę:

Metoda 1

 1. Uruchomienie Instalatora systemu Windows 2000 na osieroconym kontrolerze domeny w celu ponownego zainstalowania systemu operacyjnego.
 2. Skonfigurowanie komputera jako kontrolera domeny.

Metoda 2

UWAGA: Następujące czynności powinny być wykonane na osieroconym kontrolerze domeny oraz na wszystkich innych kontrolerach danej domeny.
 1. Uruchom ponownie kontroler domeny.
 2. Gdy zostanie wyświetlone menu uruchamiania systemu Windows 2000, wybierz opcję Tryb przywracania usługi katalogowej, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie ntdsutil, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Odzyskaj stan systemu z zestawu kopii zapasowej sporządzonej przed usunięciem konta komputera.
 5. Wpisz authoritative restore, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpisz restore subtree "cn= kontroler domeny, ou=Kontrolery domeny, dc=nazwa domeny, dc= xxx", a następnie naciśnij klawisz ENTER, gdzie kontroler domeny jest nazwą komputera będącego kontrolerem domeny, nazwa domeny jest nazwą domeny, w której znajduje się kontroler domeny, a xxx jest nazwą kontrolera domeny na najwyższym poziomie domeny, na przykład com, org lub net.
 7. Wpisz quit, naciśnij klawisz ENTER, wpisz quit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Wpisz exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Uruchom ponownie kontroler domeny.
Materiały referencyjne


Aby uzyskać dodatkowe informacje o osieroconych kontrolerach domen, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
230306 How to Remove Orphaned Domains from Active Directory
For additional informationabout demoting and promoting domain controllers, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
238369 JAK: Podwyższanie i obniżanie poziomu kontrolerów domeny w systemie Windows 2000
For additional informationabout performing an authoritative restore, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
241594 JAK: Przywracanie autorytatywne kontrolera domeny w systemie Windows 2000

Właściwości

Numer ID artykułu: 248132 - Ostatnia weryfikacja: 9 lipca 2003 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbnetwork KB248132

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com