คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Office ตสื่อสาร Server Hotfix Rollup 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2482040 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 2 สำหรับ Forefront Security สำหรับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ Office บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับการยกเลิกการแก้ไขด่วน และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการยกเลิกการแก้ไขด่วน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานใหม่ในการยกเลิกการแก้ไขด่วน

ความปลอดภัยสำคัญ 1) สำหรับ Office ตสื่อสาร Server Hotfix Rollup 2 แสดงรุ่นที่ 8 ของ Kaspersky สแกนโปรแกรม โดยค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้ง

เข้าสู่ระบบเพิ่มเติมที่ 2) เพิ่ม Programlog ในโหมด verbose เมื่อ Forefront แท็กข้อความโต้ตอบแบบทันทีเป็นไม่ถูกต้องเนื่องจากการที่อยู่ผู้ส่ง/ผู้รับ

เมื่อ Forefront Security สำหรับ OCS สแกนข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้ deems เป็นไม่ถูกต้องเนื่องจากการอยู่ผู้ส่งหรือผู้รับ มันจะเพิ่มเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมเพื่อ ProgramLog เดี๋ยวนี้ การบันทึกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าการวินิจฉัยไปยังโหมด verbose การบันทึกนี้จะทำให้เกิดการเรียกใช้ insight เพิ่มเติมลงในผลลัพธ์ของการสแกนของ Forefront

รายการต่อไปนี้จะเดี๋ยวนี้สามารถเห็นใน ProgramLog:

"การร้องขอไม่ถูกต้อง: ไม่มีที่อยู่ผู้ส่งหรือชื่อที่ใช้แสดง"แสดงชื่อผู้ใช้

"การร้องขอไม่ถูกต้อง: ไม่มีผู้รับที่อยู่หรือชื่อที่ใช้แสดง"แสดงชื่อผู้ใช้

การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 1 สำหรับ Forefront Security สำหรับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ Office

 1. ผู้ส่งรับข้อผิดพลาด “ 400 การร้องขอไม่ถูกต้อง ไม่พบข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ” เมื่อตอบกลับข้อความโต้ตอบแบบทันที
 2. คุณไม่สามารถปรับรุ่น FSOCS บนไดรฟ์อื่นยกเว้นไดรฟ์ระบบ

รายละเอียดของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในการยกเลิกการแก้ไขด่วน

 1. ผู้ส่งรับข้อผิดพลาด “ 400 การร้องขอไม่ถูกต้อง ไม่พบข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ” เมื่อตอบกลับข้อความโต้ตอบแบบทันที

  ปัญหา


  เมื่อ Forefront Security สำหรับ OCS ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีเพื่อสแกน ดังกล่าวจะตรวจสอบข้อความแสดงข้อความที่จะได้รับการยืนยันจะถูกจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง กำลังตรวจระหว่างการตรวจสอบที่จะดำเนินคือสอบผู้ส่งและผู้รับ แยกเมื่อ validates ผู้ส่งและผู้รับ จะวิเคราะห์ที่อยู่ในส่วนหัวของข้อความโต้ตอบแบบทันที อยู่โดยทั่วไปอาจมีลักษณะเหมือนกับ:

  “ john Doe ”<sip:john.doe@contoso.com></sip:john.doe@contoso.com>หรือเพียง แค่sip:John.Doe@contoso.com

  ชุดคำสั่ง parses ที่อยู่ IM expects ที่ถ้ามุมวงเล็บ: ‘ <’ and="" ‘=""> ’ อยู่ จาก นั้นค่าระหว่างเหล่านั้นจะประกอบด้วยอยู่ IM  ถ้าที่อยู่ประกอบด้วยวงเล็บมุมเพิ่มเติม เช่น: “ John Doe <team> ” <sip:john.doe@contoso.com>รหัสจะกลับ <team>เป็นอยู่ IM  เมื่อมีใช้ค่านี้ในภายหลังในรหัส มันอยู่จะ ไม่ถูกต้อง</team> </sip:john.doe@contoso.com> </team> </’>


  อาการ

  ผู้รับไม่สามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งต้นฉบับ และแทน ได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:


  การร้องขอไม่ถูกต้อง ไม่พบข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้


  สาเหตุ:

  ไม่ได้คาดว่าตัวแยกวิเคราะห์ FSOCS หรือสามารถจะ แยก ชุดข้อมูล bracketed หลาย

 2. คุณไม่สามารถปรับรุ่น FSOCS บนไดรฟ์อื่นยกเว้นไดรฟ์ระบบ

  ปัญหา


  การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับ OCS จะไม่ปรับรุ่นเพื่อยกเลิกการบนไดรฟ์ที่ไม่ใช่ไดรฟ์ระบบ

  อาการ

  ข้อผิดพลาดในการติดตามจะ pop ขึ้นในระหว่างการปรับรุ่นที่พยายามทำ:

  “ ไม่พบแฟ้ม ‘ \Microsoft Forefront Security\Office Communications Server\Microsoft.FSO.InstalaltionHelper.InstallState แฟ้ม C:\Program (x86) ’ ”

  สาเหตุ:

  Forefront Security สำหรับโปรแกรมติดตั้ง OCS ไม่ดูรีจิสทรีเพื่อตรวจดูการที่จะถูกติดตั้งอยู่ในขณะนี้อยู่ จะค้นหาไดรฟ์ระบบ

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการดาวน์โหลด

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

วิธีการติดตั้งการยกเลิกการแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการแก้ไขด่วน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งที่แฟ้มกระทำการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

  หมายเหตุ:เมื่อโปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน กำลังหยุดบริการ Forefront
 2. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเริ่มใหม่การบริการ Forefront ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Forefront ทำงานอย่างถูกต้อง

  หมายเหตุ:บริการ Forefront ถูกเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องการให้มีการติดตั้ง Forefront Security สำหรับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ Office


ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Adonavigator.dll10.2.308.24421,67215-ธ.ค.-201001:20x86
Custominstall.dll10.2.308.24877,86415-ธ.ค.-201001:20x86
Dcomperm.exeไม่สามารถใช้งานได้79,36014 2010 ธ.ค.22:54x86
Eula.rtfไม่สามารถใช้งานได้2,74729 2010 แจ18:02ไม่สามารถใช้งานได้
Eventstrings en_us.dll10.2.308.24129,83215-ธ.ค.-201001:20x86
Eventstrings.dll10.2.308.24129,83215-ธ.ค.-201001:20x86
Extractfiles.exe10.2.308.24336,68015-ธ.ค.-201001:20x86
Filterengine.dll10.2.308.24331,56015-ธ.ค.-201001:20x86
Forefrontnotificationagent.exe10.2.308.2435,62415-ธ.ค.-201001:20x86
Forefrontnotificationagent.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้87018 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Forefrontrtcproxy.exe10.2.308.24105,25615-ธ.ค.-201001:20x86
Forefrontrtcproxy.exe.configไม่สามารถใช้งานได้9518 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Forefrontrtcproxy64.exe10.2.308.2498,30414 2010 ธ.ค.22:52x86
Forefrontrtcproxy64.exe.configไม่สามารถใช้งานได้9518 2009 พฤศจิกายน17:21ไม่สามารถใช้งานได้
Fscadmarksvc.exe10.2.308.2489,08814 2010 ธ.ค.22:54x86
Fsccodec.dll10.2.308.24195,88015-ธ.ค.-201001:20x86
Fsccommon.dll10.2.308.2419,24015-ธ.ค.-201001:20x86
Fsccontroller.exe10.2.308.241,541,92815-ธ.ค.-201001:20x86
Fsccontrollerps.dll10.2.308.2485,80015-ธ.ค.-201001:20x86
Fsccontrollerps64.dll10.2.308.2497,79214 2010 ธ.ค.21:48x64
Fsccontroller_net_wrapper.dll10.2.308.2439,72015-ธ.ค.-201001:20x86
Fscdiag.exe10.2.308.24512,29615-ธ.ค.-201001:20x86
Fscperfmonitor64.dll10.2.308.24533,80015-ธ.ค.-201001:24x64
Fscreg.cfgไม่สามารถใช้งานได้14,55418 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Fscstarter.exe10.2.308.24245,03215-ธ.ค.-201001:20x86
Fscstatsserv.exe10.2.308.24271,65615-ธ.ค.-201001:20x86
Fscutility.exe10.2.308.24500,52015-ธ.ค.-201001:20x86
Fsemailpickup.exe10.2.308.24162,60015-ธ.ค.-201001:20x86
Fsocagent.dll10.2.308.2439,72015-ธ.ค.-201001:20x86
Fsocscanner.exe10.2.308.24767,27215-ธ.ค.-201001:20x86
Fsoperf.hไม่สามารถใช้งานได้89318 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Fsoperf.iniไม่สามารถใช้งานได้6,88818 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Fssaclient.exe10.2.308.241,200,93615-ธ.ค.-201001:20x86
Getenginefiles.exe10.2.308.24678,69615-ธ.ค.-201001:20x86
Gziparchive.dll10.2.308.24265,51215-ธ.ค.-201001:20x86
Installservice.exe10.2.308.2449,96015-ธ.ค.-201001:20x86
Installtask.exe10.2.308.24226,08815-ธ.ค.-201001:20x86
Installutil.dll.configไม่สามารถใช้งานได้11,22518 2009 พฤศจิกายน17:21ไม่สามารถใช้งานได้
Keywordinstaller.msiไม่สามารถใช้งานได้386,04814 2010 ธ.ค.22:54ไม่สามารถใช้งานได้
Languageconfig.xmlไม่สามารถใช้งานได้8915-ธ.ค.-201001:50ไม่สามารถใช้งานได้
Launcher.exe10.2.308.24213,80015-ธ.ค.-201001:20x86
License.cfgไม่สามารถใช้งานได้10,84018 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
License.rtfไม่สามารถใช้งานได้150,34618 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
License_rules.cfgไม่สามารถใช้งานได้13,17218 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Macbinnavigator.dll10.2.308.24238,88815-ธ.ค.-201001:20x86
Microsoft.fso.common.dll10.2.308.24117,54415-ธ.ค.-201001:20x86
Microsoft.fso.diagnostics.dll10.2.308.2456,10415-ธ.ค.-201001:20x86
Microsoft.fso.imclient.dll10.2.308.2456,10415-ธ.ค.-201001:20x86
Microsoft.fso.installationhelper.dll10.2.308.2476,58415-ธ.ค.-201001:20x86
Microsoft.fso.performancecounters.dll10.2.308.2439,72015-ธ.ค.-201001:20x86
Microsoft.fso.registryaccess.dll10.2.308.2443,81615-ธ.ค.-201001:20x86
Microsoft.office.interop.uccapi.dll2.0.6362.15320,56018 2009 พฤศจิกายน17:20x86
Mimenavigator.dll10.2.308.24322,34415-ธ.ค.-201001:20x86
Multimapper.dll10.2.308.24201,51215-ธ.ค.-201001:20x86
Networkinterfaceselector.exe10.2.308.2417,19215-ธ.ค.-201001:20x86
Openxmlnavigator.dll10.2.308.24251,17615-ธ.ค.-201001:20x86
Perfmonitorsetup.exe10.2.308.24290,60015-ธ.ค.-201001:20x86
Pidgen.dll5.2.3790.266030,91218 2009 พฤศจิกายน17:20x86
Productconfig.xmlไม่สามารถใช้งานได้72818 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Programlogmsg.dll10.2.308.24112,42415-ธ.ค.-201001:20x86
Rarnavigator.dll10.2.308.24331,56015-ธ.ค.-201001:20x86
Remotinglayer.dll10.2.308.2483,24015-ธ.ค.-201001:20x86
Rtmpltfm.dll3.0.6362.105,322,24018 2009 พฤศจิกายน17:20x86
Scanengines.dll10.2.308.2452,00815-ธ.ค.-201001:20x86
Scanenginetest.exe10.2.308.24315,17615-ธ.ค.-201001:20x86
Smimenavigator.dll10.2.308.24235,81615-ธ.ค.-201001:20x86
Statistics.configไม่สามารถใช้งานได้2,85318 2009 พฤศจิกายน17:18ไม่สามารถใช้งานได้
Statisticsmanager.dll10.2.308.24536,87215-ธ.ค.-201001:20x86
Structstgnavigator.dll10.2.308.24299,30415-ธ.ค.-201001:20x86
Tararchive.dll10.2.308.24247,59215-ธ.ค.-201001:20x86
Tnefnavigator.dll10.2.308.24305,96015-ธ.ค.-201001:20x86
Uccapi.dll2.0.6362.153,424,25618 2009 พฤศจิกายน17:20x86
Uccapires.dll2.0.6362.15636,93618 2009 พฤศจิกายน17:20x86
Uuencodenavigator.dll10.2.308.24254,76015-ธ.ค.-201001:20x86
Version.exe10.2.308.24310,56815-ธ.ค.-201001:20x86
Xmlconfigim.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,03618 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Ziparchive.dll10.2.308.24301,86415-ธ.ค.-201001:20x86
Localenginemapping.cabไม่สามารถใช้งานได้6,39909 2010 พฤศจิกายน15:10ไม่สามารถใช้งานได้
Avemicrosoft.dll1.0.59.0434,560พฤษภาคม-03-201019:03x86
Manifest.cabไม่สามารถใช้งานได้7,60115-ธ.ค.-201001:50ไม่สามารถใช้งานได้
Mpavbase.vdm1.95.0.043,055,50416 2010 พฤศจิกายน19:01ไม่สามารถใช้งานได้
Mpavdlta.vdm1.95.1800.02,568,59214 2010 ธ.ค.18:19ไม่สามารถใช้งานได้
Mpengine.dll1.1.6402.06,273,87216 2010 พฤศจิกายน19:01x86
Manifest.cabไม่สามารถใช้งานได้10,38318 2009 พฤศจิกายน17:21ไม่สามารถใช้งานได้
Wormprge.datไม่สามารถใช้งานได้22,72218 2009 พฤศจิกายน17:21ไม่สามารถใช้งานได้
Extractfiles.dll.mui10.2.308.2453,54415-ธ.ค.-201001:20ไม่สามารถใช้งานได้
Forefrontserver.chmไม่สามารถใช้งานได้259,87618 2009 พฤศจิกายน17:20ไม่สามารถใช้งานได้
Fscdiag.dll.mui10.2.308.2460,71215-ธ.ค.-201001:20ไม่สามารถใช้งานได้
Fscutility.dll.mui10.2.308.2466,34415-ธ.ค.-201001:20ไม่สามารถใช้งานได้
Fssaclient.dll.mui10.2.308.24360,74415-ธ.ค.-201001:20ไม่สามารถใช้งานได้
Getenginefiles.dll.mui10.2.308.2455,08015-ธ.ค.-201001:20ไม่สามารถใช้งานได้
Resourcestrings.dll.mui10.2.308.24121,85615-ธ.ค.-201001:20ไม่สามารถใช้งานได้


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2482040 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Security for Office Communications Server
Keywords: 
kbautohotfix kbmt KB2482040 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2482040

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com