Straipsnio ID: 2482074 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Sprendimas

Jei diegiant ?Microsoft Office for Mac? naujinim? pateikiamas prane?imas, raginantis u?daryti nurodytas programas 
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets head folding start
(?r. vaizd?)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets head folding end
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2482073
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
, spustel?kite T?sti ir u?darykite prane?ime nurodytas programas. Nor?dami u?daryti program?, meniu juostoje Apple spustel?kite programos pavadinim?, tada spustel?kite Quit <programos pavadinimas> arba paspauskite COMMAND Q. Be to, jei programos piktograma yra dalyje Dock, galite u?daryti program? paspaud? CONTROL klavi??, spustel?j? piktogram? ir spustel?j? Quit.

Be to, programoje ?Outlook? tur?site i?jungti parinkt? Sinchronizavimo paslaugos. Nor?dami tai padaryti, paleiskite ?Outlook?, spustel?kite Outlook > Nuostatos ir dalyje Kita pasirinkite Sinchronizavimo paslaugos. At?ym?kite visus ?ym?s langelius ir i?junkite ?Outlook?.

Dabar turi pavykti ?diegti ?Office? naujinim?.

PASTABA. Prane?imas, raginantis u?daryti programas, gali taip pat b?ti rodomas diegiant ?Microsoft Office for Mac?. Prie? diegdami ?Office? u?darykite programas atlikdami tuos pa?ius veiksmus.


Daugiau informacijos

Yra dar vienas b?das u?daryti program?. Meniu juostoje Apple spustel?kite Go > Computer, atidarykite stand?j? disk? (numatytasis pavadinimas yra ?Macintosh HD?) ir atidarykite Applications > Utilities > Activity Monitor. Suraskite programos pavadinim?, spustel?kite j? ir pasirinkite Quit Process.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets head folding start
?r. vaizd?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets head folding end

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2533292
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


?ia pateikta keletas bendr?j? program?, kurios gali b?ti nurodytos prane?ime:
 • ?Microsoft Word for Mac?
 • ?Microsoft PowerPoint for Mac?
 • ?Microsoft Excel for Mac?
 • ?Microsoft Entourage for Mac?
 • ?Microsoft Outlook for Mac?
 • ?MSN Messenger?
 • ?Safari?
 • Automatin? naujinimo programa
 • Sinchronizavimo paslaugos
 • Duomen? baz?s demonas
 • Sinchronizavimo paslaug? agentas
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2482074 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office Word 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal KB2482074

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com