MS11-006: פגיעות בעיבוד גרפיקה של מעטפת Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2483185
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-006. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פתרון של 'Microsoft Fix it' זמין עבור בעיה זו. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "תקנו עבורי".

תקנו עבורי

פתרון התיקון המתואר בסעיף זה אינו מיועד להיות תחליף לעדכון אבטחה כלשהו. אנו ממליצים להתקין תמיד את עדכוני האבטחה העדכניים ביותר. עם זאת, אנו מציעים פתרון תיקון זה כאפשרות מעקף בתרחישים מסוימים.

לקבלת פרטים נוספים על פתרון עוקף זה, בקר בדף האינטרנט הבא של עלון האבטחה של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS11-006.mspx
עלון זה מספק מידע נוסף אודות הבעיה, כולל הפרטים הבאים:
 • התרחישים שבהם ניתן להחיל או להשבית את הפתרון העוקף
 • כיצד להחיל ידנית את הפתרון העוקף.
באופן ספציפי, כדי להציג מידע זה, חפש את הכותרת "מידע אודות פגיעויות" ולאחר מכן הרחב את הסעיף "פגיעות בעיבוד גרפיקה של מעטפת Windows - CVE-2010-3970".

כדי להפוך פתרון Fix it זה לזמין, תחת הכותרת "הפוך לזמין", לחץ על לחצן Fix it, או לחץ על הקישור. כדי להפוך פתרון Fix it זה לזמין, תחת הכותרת "הפוך לזמין", לחץ על לחצן Fix it, או לחץ על הקישור. בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ, לחץ על הפעל ולאחר מכן בצע את השלבים באשף Fix it.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הפעלהפוך ללא זמין
תיקון בעיה זו
Microsoft Fix it 50590
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50593
הערות
 • ייתכן שאשפים אלה מוצגים באנגלית בלבד. עם זאת, התיקונים האוטומטיים פועלים גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • עליך לבטל את המעקף לפני שתתקין את עדכון אבטחה זה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.2900.60728,462,33621-Jan-201114:44x86SP3SP3GDR
Shimgvw.dll6.0.2900.6072439,29621-Jan-201114:44x86SP3SP3GDR
Shell32.dll6.0.2900.60728,463,36021-Jan-201114:42x86SP3SP3QFE
Shimgvw.dll6.0.2900.6072439,80821-Jan-201114:42x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.482210,510,33622-Jan-201111:42x64SP2SP2GDR
Shimgvw.dll6.0.3790.4822634,88022-Jan-201111:42x64SP2SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.48228,361,98422-Jan-201111:42x86SP2SP2GDR\WOW
Wshimgvw.dll6.0.3790.4822489,47222-Jan-201111:42x86SP2SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.482210,510,84822-Jan-201111:40x64SP2SP2QFE
Shimgvw.dll6.0.3790.4822634,88022-Jan-201111:40x64SP2SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.48228,362,49622-Jan-201111:40x86SP2SP2QFE\WOW
Wshimgvw.dll6.0.3790.4822489,47222-Jan-201111:40x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.48228,361,98421-Jan-201121:59x86SP2SP2GDR
Shimgvw.dll6.0.3790.4822489,47221-Jan-201121:59x86SP2SP2GDR
Shell32.dll6.0.3790.48228,362,49621-Jan-201122:01x86SP2SP2QFE
Shimgvw.dll6.0.3790.4822489,47221-Jan-201122:01x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.482213,248,00022-Jan-201111:45IA-64SP2SP2GDR
Shimgvw.dll6.0.3790.48221,037,82422-Jan-201111:45IA-64SP2SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.48228,361,98422-Jan-201111:45x86SP2SP2GDR\WOW
Wshimgvw.dll6.0.3790.4822489,47222-Jan-201111:45x86SP2SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.482213,249,53622-Jan-201111:42IA-64SP2SP2QFE
Shimgvw.dll6.0.3790.48221,037,82422-Jan-201111:42IA-64SP2SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.48228,362,49622-Jan-201111:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wshimgvw.dll6.0.3790.4822489,47222-Jan-201111:42x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1858811,582,46421-Jan-201115:46x86
Shell32.dll6.0.6001.2283911,587,58421-Jan-201115:04x86
Shell32.dll6.0.6002.1839311,586,04821-Jan-201116:35x86
Shell32.dll6.0.6002.2257411,588,09621-Jan-201116:27x86
Shlwapi.dll6.0.6001.18588351,74421-Jan-201115:46x86
Shlwapi.dll6.0.6001.22839352,76821-Jan-201115:05x86
Shlwapi.dll6.0.6002.18393353,28021-Jan-201116:35x86
Shlwapi.dll6.0.6002.22574353,28021-Jan-201116:27x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1858812,898,30421-Jan-201115:56x64
Shell32.dll6.0.6001.2283912,905,47221-Jan-201115:47x64
Shell32.dll6.0.6002.1839312,899,84021-Jan-201116:50x64
Shell32.dll6.0.6002.2257412,901,37621-Jan-201116:48x64
Shlwapi.dll6.0.6001.18588454,14421-Jan-201115:57x64
Shlwapi.dll6.0.6001.22839455,68021-Jan-201115:47x64
Shlwapi.dll6.0.6002.18393456,19221-Jan-201116:50x64
Shlwapi.dll6.0.6002.22574456,19221-Jan-201116:48x64
Shell32.dll6.0.6001.1858811,582,46421-Jan-201115:46x86
Shell32.dll6.0.6001.2283911,587,58421-Jan-201115:04x86
Shell32.dll6.0.6002.1839311,586,04821-Jan-201116:35x86
Shell32.dll6.0.6002.2257411,588,09621-Jan-201116:27x86
Shlwapi.dll6.0.6001.18588351,74421-Jan-201115:46x86
Shlwapi.dll6.0.6001.22839352,76821-Jan-201115:05x86
Shlwapi.dll6.0.6002.18393353,28021-Jan-201116:35x86
Shlwapi.dll6.0.6002.22574353,28021-Jan-201116:27x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1858819,078,14421-Jan-201115:36IA-64
Shell32.dll6.0.6001.2283919,091,45621-Jan-201115:15IA-64
Shell32.dll6.0.6002.1839319,085,82421-Jan-201116:20IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2257419,091,45621-Jan-201116:13IA-64
Shlwapi.dll6.0.6001.18588861,18421-Jan-201115:36IA-64
Shlwapi.dll6.0.6001.22839861,69621-Jan-201115:15IA-64
Shlwapi.dll6.0.6002.18393863,74421-Jan-201116:20IA-64
Shlwapi.dll6.0.6002.22574863,23221-Jan-201116:13IA-64
Shell32.dll6.0.6001.1858811,582,46421-Jan-201115:46x86
Shell32.dll6.0.6001.2283911,587,58421-Jan-201115:04x86
Shell32.dll6.0.6002.1839311,586,04821-Jan-201116:35x86
Shell32.dll6.0.6002.2257411,588,09621-Jan-201116:27x86
Shlwapi.dll6.0.6001.18588351,74421-Jan-201115:46x86
Shlwapi.dll6.0.6001.22839352,76821-Jan-201115:05x86
Shlwapi.dll6.0.6002.18393353,28021-Jan-201116:35x86
Shlwapi.dll6.0.6002.22574353,28021-Jan-201116:27x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,777
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,543
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,944
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,387
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,021
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,436
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,863
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,274
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,863
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,274
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_051d0185255f3131d7d687eb399fcd50_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_18b7c18f2a08768e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_2fcb5327fffeb34d5775b2a2a27d473e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_1a8e551366e52a42.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_30e4d4c7a66895614a2df530f392458c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_006c07820ca2de3a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_82e31027d8ec5ff1c5cf3040407de074_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_4ffc685cb78b0af7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_89c76a3d171b1cf49b05f8dcab3507dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_c8f7f0a2d7b17593.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_bea4d372f939a62158bbe8bf98828055_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_9ddac8945cc55240.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6bf302d8b51d4b3551252f827be609a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_53f825303d28a612.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_fec5d25228f01d863284a276cc097e97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_f946e2dba646c6a2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_6bdab74c123589c2.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_6c9b67c92b29b17c.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_6db159bc0f68794b.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_6e51988f2874f7b1.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f98b3e72a4e8874d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_fa4beeefbddcaf07.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_fb61e0e2a21b76d6.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_fc021fb5bb27f53c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_1654d8899425c15dc3201d1d8a0e451a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f4f01c3d53d5e5b7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3a34b7ae710bdf746dd81375bd2bc41c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_e4ea0dd9c27fe662.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4cdb50aaa2b00144c48c2ae5c65cd9dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_521350c4fdb5c61c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_51f9cdba392de1a1f203546193405b7b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_9ee9589b37480a9d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5cec81a947da90e4a59193547bdd1388_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_c077234c6dc0b714.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6ac5cecadfa29fb4cf50447fd4370b5c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_98401a4e6bb34eca.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_75e92d4c981d7665214449c1c6224d59_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_5bfff237650b5f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a24d1bc4ec4bc0f2d03b4c58026ff199_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_477a32b66090c692.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be4c58df0e5d88a65c493aa8b1a2f988_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_7fd342ce6744a054.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cac14500b50ed846d961e604caabca9f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_02f8aaaaabe8f430.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e262501ef5274855a5140f21f9fa881c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_d96c75d65b5572de.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe3629395a7f4d52eabd08f2725536ad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_1c48c8e097c68ef2.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_c7f952cfca92faf8.manifest
File versionNot Applicable
File size906,231
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_c8ba034ce38722b2.manifest
File versionNot Applicable
File size906,231
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_c9cff53fc7c5ea81.manifest
File versionNot Applicable
File size906,212
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_ca703412e0d268e7.manifest
File versionNot Applicable
File size906,212
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_55a9d9f65d45f883.manifest
File versionNot Applicable
File size12,812
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)16:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_566a8a73763a203d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,812
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_57807c665a78e80c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,812
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_5820bb3973856672.manifest
File versionNot Applicable
File size12,812
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,394
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,799
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,975
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,824
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,815
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,664
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,817
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,664
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,459
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,322
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,299
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,158
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,299
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,158
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_d24dfd21fef3bcf3.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_d30ead9f17e7e4ad.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_d4249f91fc26ac7c.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_d4c4de6515332ae2.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f98b3e72a4e8874d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_fa4beeefbddcaf07.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_fb61e0e2a21b76d6.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_fc021fb5bb27f53c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_4d222d5ac885eba5060fe10ce065b20a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_63bb9bf703428a11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_50e49c38b6df9f4ef1fe6fd75843bfae_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_38e5d91c130930f8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_55bc0d4b71a05b943ad641554676c715_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_2c75a3cbb5e0571e.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_63823722b6fc5dd90ab39215e9e02562_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_a7ef94b118c116c4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_74e491525fb7dcddf0f21e3fdc9b4e6d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_a5ab00108f3785ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_76cabc27c101e153930151ba3d46f2db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_b15f9f3d53ad2cbe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d0c7813c33ea9f4ef2d28f8ebaec4c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_1579653458fef3aa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9cf7c9b8bdc34c1c6b31aaee30aae2a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_4bfe0f9f976c0d3d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a8f8c7c712179ea19d2df26bbdbbd600_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_6c9adb48cdb5b903.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bbbb0285a069f5396b85b5fe20f454a0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_b3585b6832b9c3f7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c487bb6c4ddb19afa4da655e2fe9cf13_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_52574dfca525bf11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f6edc8dc25d65bd1f57b3aaed0a60f24_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_8a647dc0cfde3535.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_6bdc5b42123392be.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_6c9d0bbf2b27ba78.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_6db2fdb20f668247.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_6e533c85287300ad.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f98ce268a4e69049.manifest
File versionNot Applicable
File size12,780
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_fa4d92e5bddab803.manifest
File versionNot Applicable
File size12,780
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_fb6384d8a2197fd2.manifest
File versionNot Applicable
File size12,780
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_fc03c3abbb25fe38.manifest
File versionNot Applicable
File size12,780
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)16:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,387
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,788
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,808
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,649
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,808
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,127
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,978
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,127
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,978
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,526
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_d24dfd21fef3bcf3.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_d30ead9f17e7e4ad.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_d4249f91fc26ac7c.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_d4c4de6515332ae2.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f98b3e72a4e8874d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_fa4beeefbddcaf07.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_fb61e0e2a21b76d6.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_fc021fb5bb27f53c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2483185 - Last Review: יום שישי 25 מרץ 2011 - Revision: 2.0
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB2483185

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com