คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2007 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 22 กุมภาพันธ์ 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2483215 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2007 โครงการณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011

บทความนี้อธิบายรายการต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน:
 • ปัญหาการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ หรือไม่
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
 • แฟ้มที่ประกอบด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างงานที่สองใน Microsoft Office 2007 โครงการ
  • คุณสร้างแมโครที่ประกอบด้วยการเรียกไปTaskDependencies.Add (จาก,ชนิด,Lag)วิธีการ
  • คุณสามารถส่งค่าจำนวนเต็มเป็นพารามิเตอร์ Lag ของวิธีการ
  • คุณเรียกใช้แมโคร
  ในสถานการณ์สมมตินี้ การสิ่งที่ทำก่อนคอลัมน์แสดงการ lag สำหรับภารกิจที่ไม่ถูกต้อง
 • โครงการ office 2007 จึงล้มเหลวเมื่อคุณตั้งค่าบรรทัดหลักเป็นโครงการหลัก
 • ในโครงการ Office 2007 การย้อนขึ้นจุดเริ่มต้นของบรรทัดหลักฟิลด์แสดงวันเริ่มต้นบรรทัดหลักที่เร็วที่สุดของงานที่ถูกจัดกลุ่ม แทน จะแสดงวันเริ่มต้นบรรทัดหลักล่าสุดของงาน
 • คุณเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ธงแบบกำหนดเองภายในของโครงการใน Office 2007 โครงการหรือเว็บไซต์องค์กร แล้ว คุณบันทึก และปิดโครงการ ในสถานการณ์นี้ ฟิลด์ค่าสถานะที่กำหนดเองของเว็บไซต์องค์กรไม่แสดงค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปิดโครงการ
 • สมมติว่าคุณใช้การเข้าถึงเว็บโครงการเมื่อต้องการใช้การปรับปรุงสถานะงาน เมื่อคุณเปิดงานใน Office 2007 โครงการ โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการทำงานที่แท้จริงจะสูญหายไป
 • ใน Office 2007 โครงการ คุณสร้างรายงานที่แสดงผลสำหรับโครงการหลักที่ประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวนมาก โครงการย่อยที่ใช้ทรัพยากรที่พบโดยทั่วไปร่วมกับโครงการหลัก อย่างไรก็ตาม รายงานที่แสดงผลอาจประกอบด้วยค่าที่เป็นค่าที่แท้จริงคู่
 • ในโครงการของ Office 2007สมมติว่าทั้งสองเครื่องแบ่งการดำเนินการอยู่ไม่มีเลือกตัวเลือกการกำหนดเวลาและการปรับปรุงสถานะงานเป็นการปรับปรุงสถานะของทรัพยากรไม่มีเลือกตัวเลือกการคำนวณ ในสถานการณ์นี้ การแบ่งงานที่ไม่คาดคิดที่ปรากฏในงาน และวันเสร็จสิ้นหรือการเริ่มต้นงานอาจไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุระยะเวลาของงานไม่ได้รับผลกระทบ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2007 Microsoft Office ชุดโปรแกรม Service Pack 2 ที่มีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949583วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Office 2007

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Office-kb2483215-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6554.50009,989,50411 5 กุมภาพันธ์6:13x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
โครงการ x none.mspไม่เกี่ยวข้อง9,418,75211 4 กุมภาพันธ์17:44ไม่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของโครงการ x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Atlconv.dll12.0.6550.5000882,52017 10 พฤศจิกายน21:10x 86
Compprj.dll12.0.6529.5000407,4083 10 กุมภาพันธ์20:19x 86
Nameext.dll12.0.6503.500070,51209 9 เมษายน10:54x 86
P12migrationtool.exe12.0.6554.50007,940,16811 1 กุมภาพันธ์17:42x 86
Pj11od11.dll12.0.6553.50001,329,06411 18 ม.ค.4:23x 86
Serconv.dll12.0.6552.5000735,09615 10 Dec14:59x 86
Winproj.exe12.0.6554.500017,471,34411 4 กุมภาพันธ์12:59x 86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2483215 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbmt KB2483215 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2483215

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com