Article ID: 2483955 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

כשאתה מנסה לגשת לדואר האלקטרוני באמצעות Windows Live Hotmail, Yahoo! או Gmail, ייתכן ש- Internet Explorer יתנתק או יקרוס.

פתרון הבעיה

הגדרות תאריך ושעה שגויות במחשב עלולות לגרום לבעיות בגישה לשרתי דואר אלקטרוני מבוססי אינטרנט. ודא שהגדרות התאריך והשעה נכונות במחשב. כדי לבדוק את התאריך והשעה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בלוח הבקרה, פתח את תאריך ושעה. לשם כך, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2681413
  ,
  הקלד תאריך ושעהבתיבה 'התחל חיפוש' ולאחר מכן לחץ על תאריך ושעה ברשימה תוכניות.
 2. לחץ על שנה תאריך ושעה.
 3. בתיבת הדו-שיח הגדרות תאריך ושעה, הגדר את התאריך והשעה לערכים הנכונים.
 4. לחץ פעמיים על אישור.
אם הגדרות התאריך והשעה במחשב נכונות, ייתכן שהרחבות בלתי תואמות או פגומות של Internet Explorer מפריעות לאתר האינטרנט. אם אתה משבית הרחבות אלה, ייתכן שתוכל להציג את אתרי האינטרנט שוב. כדי להשבית באופן אוטומטי רשימה של הרחבות בלתי תואמות ידועות, הפעל את Internet Explorer Add-on Fix it. כשתישאל אם ברצונך להפעיל או לשמור את הקובץ, לחץ על הפעל ולאחר מכן פעל בהתאם לשלבים באשף.
תקן בעיה זו
Internet Explorer מפסיק להגיב או קורס


אם הפעלת התיקון לעיל לא פתרה את הבעיה, שינויים באפשרויות Internet Explorer עשויים למנוע ממך את הצגת האתרים של דואר אלקטרוני. תוכל לאפס את Internet Explorer להגדרות המקוריות כדי להסיר שינויים ב- Internet Explorer מבלי למחוק את המועדפים או את ההזנות שלך. כדי לאפס את הגדרות Internet Explorer באופן אוטומטי, הפעל את התיקון אפס הגדרות Internet Explorer. כשתישאל אם ברצונך להפעיל או לשמור את הקובץ, לחץ על הפעל ולאחר מכן פעל בהתאם לשלבים באשף.


תקן בעיה זו
אפס את הגדרות Internet Explorer

מידע נוסף

אם עדיין אינך יכול לגשת לאתרים מסוימים לאחר ביצוע הפעולות שבמאמר זה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות לקבלת תמיכה נוספת: מאמרי מקוונים נוספים של Microsoft
סיוע מקהילת Answers המקוונת של Microsoft:
בקר בקהילה Answers ופרסם את השאלה שלך על שגיאה זו

מאמרים מקוונים נוספים של Microsoft
בצע חיפוש כדי למצוא מאמרים מקוונים נוספים אודות שגיאה ספציפית זו

פנה למחלקת התמיכה של Microsoft:
חפש את מספר הטלפון לפנייה למחלקת התמיכה של Microsoft


מאפיינים

Article ID: 2483955 - Last Review: יום שלישי 17 אפריל 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
מילות מפתח 
KB2483955

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com