Straipsnio ID: 2483955 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Bandant pasiekti el. pa?t? naudojant ?Windows Live Hotmail?, ?Yahoo!? arba ?Gmail?, nar?ykl? ?Internet Explorer? u?stringa arba sugenda.

SPRENDIMAS

D?l neteisingai kompiuteryje nustatyt? datos ir laiko parametr? gali nepavykti pasiekti ?iniatinklio pa?to serveri?. ?sitikinkite, kad kompiuterio datos ir laiko parametrai yra teisingi. Nor?dami patikrinti dat? ir laik?, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. Valdymo skyde atidarykite Data ir laikas. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2681413
  ,
  lauke Prad?ti ie?k? ?veskite date and time, tada s?ra?e Programos spustel?kite Data ir laikas.
 2. Spustel?kite Keisti dat? ir laik?.
 3. Dialogo lange Datos ir laiko parametrai nustatykite teisingas datos ir laiko reik?mes.
 4. Dukart spustel?kite Gerai.
Jei kompiuteryje datos ir laiko parametrai nustatyti teisingai, gali b?ti, kad svetain?s negalima pasiekti d?l nesuderinam? arba netinkam? ?Internet Explorer? pried?. I?jungus ?iuos priedus gali pavykti pasiekti norimas svetaines. Nor?dami automati?kai i?jungti ?inom? nesuderinam? pried? s?ra??, vykdykite ?Internet Explorer? pried? sprendim? ?Pataisyti?. Kai j?s? paklaus, ar norite vykdyti ar ?ra?yti fail?, spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlyje pateikiamus veiksmus.
Spr?sti ?i? problem?
?Internet Explorer? u?stringa arba sugenda


Jei vykdant pirmiau pateikt? sprendim? ?Pataisyti? nepavyko i?spr?sti problemos, gali b?ti, kad pakeistos ?Internet Explorer? parinktys, tod?l ir nepavyksta per?i?r?ti el. pa?to svetain?s. Galite i? naujo nustatyti pradinius ?Internet Explorer? parametrus, kad pa?alintum?te ?Internet Explorer? atliktus keitimus, nepanaikindami savo parankini? ar informacijos santrauk?. Nor?dami automati?kai i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus, vykdykite sprendim? ?Pataisyti? I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus. Kai j?s? paklaus, ar norite vykdyti ar ?ra?yti fail?, spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlyje pateikiamus veiksmus.


Fix this problem
I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei atlik? ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus vis tiek negalite pasiekti kai kuri? svetaini?, ie?kokite papildomos informacijos toliau nurodytuose ?altiniuose: Daugiau ?Microsoft? straipsni? internete
Pagalba i? ?Microsoft Answers? interneto bendruomen?s:
Apsilankykite ?Answers? bendruomen?je ir paskelbkite savo klausim? apie ?i? klaid?

Daugiau ?Microsoft? straipsni? internete:
Raskite daugiau straipsni? internete, susijusi? su ?ia konkre?ia klaida

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb?:
Raskite reikiam? telefono numer? ir susisiekite su ?Microsoft? palaikymo tarnyba


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2483955 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. baland?io 17 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
KB2483955

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com