MS11-007: פגיעות במנהל התקן של OpenType Compact Font Format (CFF) עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2485376 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-007. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.1.2.231290,04807-Jan-201114:09x86SP3SP3GDR
Atmfd.dll5.1.2.231290,04807-Jan-201114:09x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.231452,60808-Jan-201108:52x64SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.231452,60808-Jan-201108:50x64SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.231286,72007-Jan-201114:26x86SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.231286,72007-Jan-201114:25x86SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.231827,39208-Jan-201108:52IA-64SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.231827,39208-Jan-201108:49IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:50x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:34x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:33x86
Dciman32.dll6.0.6001.2283010,24008-Jan-201107:34x86
Fontsub.dll6.0.6001.2283072,70408-Jan-201107:34x86
Lpk.dll6.0.6001.2283023,55208-Jan-201107:35x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:28x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:47x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1805123,55215-Jun-200914:52x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:36x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:50x86
Dciman32.dll6.0.6002.2256610,24008-Jan-201108:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.2256672,70408-Jan-201108:51x86
Lpk.dll6.0.6002.2256623,55208-Jan-201108:51x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.231367,10408-Jan-201106:17x64
Atmlib.dll5.1.2.23148,12808-Jan-201109:31x64
Dciman32.dll6.0.6001.1800014,33619-Jan-200808:01x64
Fontsub.dll6.0.6001.1849396,25616-Jun-201015:52x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.231367,10408-Jan-201106:17x64
Atmlib.dll5.1.2.23148,12808-Jan-201107:51x64
Dciman32.dll6.0.6001.2283014,33608-Jan-201107:52x64
Fontsub.dll6.0.6001.2283096,25608-Jan-201107:52x64
Lpk.dll6.0.6001.2283032,76808-Jan-201107:53x64
Atmfd.dll5.1.2.231367,10408-Jan-201106:45x64
Atmlib.dll5.1.2.23148,12808-Jan-201109:03x64
Dciman32.dll6.0.6002.1805114,33615-Jun-200915:10x64
Fontsub.dll6.0.6002.1827296,25616-Jun-201016:30x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.231367,10408-Jan-201106:52x64
Atmlib.dll5.1.2.23148,12808-Jan-201109:01x64
Dciman32.dll6.0.6002.2256614,33608-Jan-201109:01x64
Fontsub.dll6.0.6002.2256696,25608-Jan-201109:02x64
Lpk.dll6.0.6002.2256632,76808-Jan-201109:02x64
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:50x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:33x86
Dciman32.dll6.0.6001.2283010,24008-Jan-201107:34x86
Fontsub.dll6.0.6001.2283072,70408-Jan-201107:34x86
Lpk.dll6.0.6001.2283023,55208-Jan-201107:38x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:28x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:47x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:36x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:50x86
Dciman32.dll6.0.6002.2256610,24008-Jan-201108:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.2256672,70408-Jan-201108:51x86
Lpk.dll6.0.6002.2256623,55208-Jan-201108:53x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.231767,48808-Jan-201106:02IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23192,16008-Jan-201107:46IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.18344196,09619-Oct-200914:12IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.231767,48808-Jan-201106:06IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23192,16008-Jan-201107:33IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.2283029,18408-Jan-201107:35IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.22830196,09608-Jan-201107:35IA-64
Lpk.dll6.0.6001.2283068,60808-Jan-201107:36IA-64
Atmfd.dll5.1.2.231767,48808-Jan-201106:27IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23192,16008-Jan-201108:26IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.18124196,09619-Oct-200913:31IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.231767,48808-Jan-201106:34IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23192,16008-Jan-201108:32IA-64
Dciman32.dll6.0.6002.2256629,18408-Jan-201108:33IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.22566196,09608-Jan-201108:33IA-64
Lpk.dll6.0.6002.2256668,60808-Jan-201108:34IA-64
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:50x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:33x86
Dciman32.dll6.0.6001.2283010,24008-Jan-201107:34x86
Fontsub.dll6.0.6001.2283072,70408-Jan-201107:34x86
Lpk.dll6.0.6001.2283023,55208-Jan-201107:38x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:28x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:47x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:36x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:50x86
Dciman32.dll6.0.6002.2256610,24008-Jan-201108:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.2256672,70408-Jan-201108:51x86
Lpk.dll6.0.6002.2256623,55208-Jan-201108:53x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,098
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_0a8001e810418a75dab5c8e26da7aaaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_23c103f4c2e19b92.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_4d76320728f970e95968334009ceaeb4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_b7994c42de096fc6.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_9e161f94363c69e647bf46c1b88140ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_fb654b1fd3924997.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_a9a01a74d03ce4ddf5fe17fb1cc6dc71_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_fc91f539e29d2a25.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_a990751c5ab6f6b5.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_aa3c52c973bc3cfa.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)07:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_ab6ee69a57e47e48.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_ac0856a970f57dfb.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)09:11
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0f712f099e72c20cedb403ba59c60f74_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_caabae24b7f4c1e5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d6171d80694b900c3d324bfb343d764_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_0786d6d57a3b8f01.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_48b2df0ac369ce758a5016f7b7eca50e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_2769a14f5e110da6.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_50018d922a007c0f961fc07a2e6a5edb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_54817302d01bb6d0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b493b34240447760c1cee4248269703_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_2db88469c349e60a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_83766f54aa38276767d2cfe3c6e997d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_8593fc95aec5ac19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_05af10a0131467eb.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_065aee4d2c19ae30.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)08:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_078d821e1041ef7e.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_0826f22d2952ef31.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,123
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,882
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,884
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,605
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,542
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,378
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,378
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_1003baf2477529e6.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_10af989f607a702b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)07:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_11e22c7044a2b179.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_127b9c7f5db3b12c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_19d785274107e4b4b0b03bdd56935f08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_dc295db9f5c818c5.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_326488582956a2b9f0dcd261949b278c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_ba19706a00761467.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3663d0ecf1ceaae7c7b6d39c8cebe8cb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_09090c26cf9631ff.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3ffadc72646644365fbb9e7c900cdc47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_141309caa3d40ad8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_984f1f13dda4d36d1cdbcfac1f4f2478_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_06cd8648f8f2ef3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d4469143478ddef169d9d63c9bcdc764_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_4b94389c439a4252.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_a99219125ab4ffb1.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_aa3df6bf73ba45f6.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)07:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_ab708a9057e28744.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_ac09fa9f70f386f7.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)08:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_1003baf2477529e6.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_10af989f607a702b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)07:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_11e22c7044a2b179.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_127b9c7f5db3b12c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.760?0.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760?0.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:33x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:27x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2087570,65607-Jan-201107:33x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:43x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:45x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:32x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232366,08007-Jan-201105:49x64
Atmlib.dll5.1.2.23246,08007-Jan-201108:06x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.16444100,86419-Oct-200914:46x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.232366,08007-Jan-201105:49x64
Atmlib.dll5.1.2.23246,08007-Jan-201108:04x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.20875100,86407-Jan-201108:05x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.232366,59207-Jan-201109:20x64
Atmlib.dll5.1.2.23246,08007-Jan-201112:14x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7601.17105100,86430-Sep-201010:41x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.232366,59207-Jan-201105:45x64
Atmlib.dll5.1.2.23246,08007-Jan-201108:11x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7601.17514100,86420-Nov-201013:26x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:33x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:27x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2087570,65607-Jan-201107:33x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:43x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:45x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:32x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232768,00007-Jan-201105:11IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23291,64807-Jan-201107:06IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.16444197,63219-Oct-200913:08IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232768,00007-Jan-201105:11IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23291,64807-Jan-201107:05IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.20875197,63207-Jan-201107:07IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232768,00007-Jan-201105:07IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23291,64807-Jan-201107:02IA-64
Dciman32.dll6.1.7601.1710532,76830-Sep-201006:34IA-64
Fontsub.dll6.1.7601.17105197,63230-Sep-201006:35IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232768,00007-Jan-201105:06IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23291,64807-Jan-201107:02IA-64
Dciman32.dll6.1.7601.1751432,76820-Nov-201010:25IA-64
Fontsub.dll6.1.7601.17514197,63220-Nov-201010:26IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:33x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:27x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2087570,65607-Jan-201107:33x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:43x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:45x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:32x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,786
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,682
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,664
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,980
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_2ec696d263eaf8d2f2c265a6c8fe204c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_e7000ccec13f72cb.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_682b9a464072e40415e8ffe2c32ad9a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_0c1755a1632b3470.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_99093260a82d7f4f3079903d9eaa2d3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_d622318231e59bb2.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_ba331709fcbd6340c10fe313897c3299_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_5b790b7faa45b028.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a9de8585bbb2424d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_aa3de2ead4ef6b32.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_abc7e369b8d5fa3e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ac507fead1f480b1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_01e82a1cc71823322889594018f6b527_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_137bc14474eeec16.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_361df21883539dbc93f0d597fb498b7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_2a55c15d5d9e5f91.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4db024b5ec1fc0de53c2eb83dd9f6bd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_0b2848577eff48d7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_510ea655ece409cde5f76a7a4792c6f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_c3373449698fb67d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_603ba1b66ab0a1f4581f3ef5f4f9b17e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_006e6a891cd3dcbf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6544eb0ad1f050324d4be80cac394075_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_dd2c4725aee518f7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8d411bdcbc652148d37346ada38660b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_5d0ae3a166d3f498.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ea526ba0a999a88ef392bda89aa1747_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ef6e6f80a6118495.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8f25af49e0d1e76f8ae2f58521d4993c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_27a647127868060d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b80a7948c0c2b16246603685036f176b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_6894b184ba33f960.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ed3f3de82842fa7b6f2b55c921f5ee73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_08658ac20a3eab96.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f943ddb784e560e2ff3d815cc7eb0a99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_3a25fdf54ed3099e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_05fd2109740fb383.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_065c7e6e8d4cdc68.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_07e67eed71336b74.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_086f1b6e8a51f1e7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,493
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,269
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,820
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,072
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,872
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,179
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_1051cb5ba870757e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_10b128c0c1ad9e63.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_123b293fa5942d6f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_12c3c5c0beb2b3e2.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_0c69de38f6f9483fc048b60859bf12fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_02610b2ce95e3894.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_361df21883539dbc93f0d597fb498b7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_ce38c9cfa53ef757.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4c7e6fcf0b7f54c06b6c36d67cdb84b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_05945786e5ede2c2.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4db024b5ec1fc0de53c2eb83dd9f6bd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_af0b50c9c69fe09d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_510ea655ece409cde5f76a7a4792c6f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_671a3cbbb1304e43.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_64fc0d34f251e68176a7adfcb544b345_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a6b2cd50cfa3566e.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b137158dc1662d9b6208b3d30c7b4f11_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_f9ed9afc6987e4e7.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f943ddb784e560e2ff3d815cc7eb0a99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_de0906679673a164.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a9e0297bbbb04b49.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_aa3f86e0d4ed742e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_abc9875fb8d4033a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ac5223e0d1f289ad.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,839
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,008
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,058
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,640
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,862
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_1051cb5ba870757e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_10b128c0c1ad9e63.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_123b293fa5942d6f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_12c3c5c0beb2b3e2.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2485376 - Last Review: יום שני 06 יוני 2011 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2485376

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com