มีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับ Hyper-V ที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติตัววิเคราะห์สำหรับ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2485986 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงสำหรับ Hyper-V ที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติ Analyzer (BPA) สำหรับ Windows Server 2008 R2 และระบบ Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (KB 977238) การปรับปรุงนี้มีการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาระหว่าง BPA และคุณลักษณะใหม่ที่ถูกนำมาใช้ใน Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาใน BPA

โปรแกรมปรับปรุงนี้ใช้ กับ rtm Windows Server 2008 R2 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ และใช้ Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 คอมพิวเตอร์ ทั้งมี และไม่ มี SP1

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้ Hyper-V BPA กับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 หรือ Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1:

BPA อย่างไม่ถูกต้องรายงานว่า การติดตั้งหลักของเซิร์ฟเวอร์แนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Hyper-V

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้ Hyper-V BPA กับคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาท Hyper-V ที่ติดตั้ง Windows Server 2008 R2 หรือ กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Hyper-V Server 2008 R2:
ฉบับที่ 1
เมื่อคุณมีแฟ้มที่มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ BPA อย่างไม่ถูกต้องเตือนคุณ Hyper-V ควรมีบทบาทที่เปิดใช้งานเท่านั้น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณลักษณะบทบาทเซิร์ฟเวอร์แฟ้มของบทบาทการบริการของแฟ้มจะถูกแยกออกจากการสแกน เหตุผลที่ใช้ในการแยกออกเป็นแฟ้มที่ใช้ร่วมกันให้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลหรือโปรแกรมประยุกต์การจัดการที่จะสร้างหลาย เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ คุณจำกัดการใช้แฟ้มร่วมกันการใช้โปรแกรมประยุกต์เหล่านั้น ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แฟ้มทั่วไป
ปัญหาที่ 2
เมื่อคุณมี RAM ที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เกิดข้อผิดพลาดแก้ไข BPA Hyper-V อาจไม่ถูกต้องรายงานว่า RAM ข้อผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ติดตั้ง

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้ Hyper-V BPA กับคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาท Hyper-V ที่ติดตั้ง Windows Server 2008 R2 SP1 หรือ กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1:

ฉบับที่ 1
เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกเครื่องเสมือน โดยใช้หน่วยความจำแบบไดนามิก BPA Hyper-V อาจรายงานว่า หน่วยความจำขั้นต่ำที่มีการกำหนดค่าการตั้งค่าให้ไม่ถูกต้องอย่างไม่ถูกต้อง
ปัญหาที่ 2
เมื่อคุณมีบริการบทบาทของโฮสต์การจำลองเสมือนของเดสก์ท็อประยะไกลติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ BPA Hyper-V อย่างไม่ถูกต้องเตือน Hyper-V ควรมีบทบาทที่เปิดใช้งานเพียงอย่างเดียว
ปัญหาที่ 3
Hyper-V BPA อาจไม่ถูกต้องรายงานว่า หมายเลขของตัวประมวลผลเสมือนที่จะใช้ต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่ได้รับการสนับสนุนของตัวประมวลผลเสมือนถ้าคุณมีเท่านั้น Windows 7 โดยใช้เครื่องเสมือนที่กำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
  • V หลายมิติ Microsoft Server 2008 R2
  • Microsoft หลายมิติ V Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

นอกจากนี้ คุณต้องมีบทบาท Hyper-V ที่ติดตั้ง สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับถิ่นโดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Server 2008 R2 และ Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
  • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 และ Microsoft Hyper-V Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hyper-v_model.ps1ไม่เกี่ยวข้อง257,86013 2011 ม.ค.23:29ไม่เกี่ยวข้อง
Hyper-v_model.ps1ไม่เกี่ยวข้อง257,86013 2011 ม.ค.23:30ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด Hyper-V คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
977238Hyper-V ตัววิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอยู่ในขณะนี้พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_11655925e677033da2eeef5c34732ca9_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21641_none_e636688e00ee3b18.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)14 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)16:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_46fed1718d278f3245c3e17a799ebfe7_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20880_none_b63d9b775f7b1f43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)14 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)16:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-hyperv-bpa_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20880_none_a92187b0fd4ab299.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,813
วัน (UTC)14 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)07:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-hyperv-bpa_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21641_none_ab3424b0fa4fc818.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,813
วัน (UTC)14 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)07:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,731
วัน (UTC)14 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)16:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2485986 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2485986 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2485986

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com