WD2000: Tabela z wierszami nagłówków w dokumencie o wielu kolumnach wydaje się uszkodzona

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 248651 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL248651
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

W dokumencie programu Word, który zawiera wiele kolumn i tabelę, która obejmuje wiele stron, komórki tabeli nie są wyświetlane poprawnie na ostatniej stronie lub na dodatkowej stronie wyświetlanej po ostatniej stronie obejmującej tabelę.

W czasie przewijania dokumentu można zobaczyć inne efekty, takie jak powtarzanie kolumn lub ich znikanie w czasie przewijania, szczególnie na ostatniej stronie obejmującej tabelę i stronie następującej po niej. Czasami powtarzany jest tylko wiersz nagłówkowy nad jedną lub kilkoma pustymi kolumnami na końcu tabeli.

Przyczyna

Ten problem występuje wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Dokument został sformatowany z co najmniej dwoma kolumnami.
 • Tabela zawiera wiersz nagłówka, powtarzany na górze każdej kolumny tekstu.
 • Jedna z komórek zawiera automatyczny podział strony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: How to Obtain the Latest Office 2000 Service Pack

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2000.

Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. W programie Word 2000 utwórz nowy pusty dokument.
 2. W menu Format kliknij polecenie Kolumny.
 3. Wybierz wzorzec Dwie, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Wstaw tabelę z jedną kolumną i dwoma wierszami.
 5. W pierwszym wierszu wpisz Nagłówek tabeli.
 6. Zaznacz pierwszy wiersz, a następnie kliknij polecenie Powtarzanie nagłówków wierszy w menu Tabela.
 7. Wpisz trzy wiersze tekstu w drugiej komórce.
 8. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Numerowanie, aby włączyć numerację komórek. Nie jest to niezbędne do odtworzenia problemu, ale pomaga w identyfikacji zduplikowanych komórek dzięki ich numerom.
 9. Kopiuj i wklejaj drugą komórkę, aż powstanie tabela o jednej kolumnie i 72 wierszach.
 10. Zobacz ostatnią komórkę na stronie 1, aby sprawdzić, czy zawiera podział strony. Jeżeli nie, wpisz więcej tekstu w komórce do czasu pojawienia się automatycznego podziału strony w komórce tabeli.
 11. Przełącz się do widoku Układ wydruku lub Podgląd wydruku. Zobacz ostatnią stronę i stronę następną po ostatniej w dokumencie.

  Wynik: niektóre komórki na stronie następującej po ostatniej stronie zostają zduplikowane na ostatniej stronie.

Właściwości

Numer ID artykułu: 248651 - Ostatnia weryfikacja: 23 lutego 2014 - Weryfikacja: 4.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kboffice2000sp2fix KB248651

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com