วิธีการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่ทำซ้ำการแค็ตตาล็อกสากล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 248717 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

แบบสากลแค็ตตาล็อก (GC) ประกอบด้วยแบบจำลองบางส่วนของวัตถุทั้งหมดในระดับองค์กร บทความนี้อธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ซึ่งทำการตั้งค่าชุดแบบจำลองแบบไปยัง GC ตัดสินใจว่า คุณลักษณะใดที่จะทำซ้ำ (นอกจากการแอตทริบิวต์การเริ่มต้น) ต้องมีการวางแผนระวัง โดยพิจารณาสำหรับการรับส่งข้อมูลเครือข่ายและเนื้อที่ดิสก์ที่จำเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่จะอธิบายวิธีการตั้งค่าแอตทริบิวต์การทำซ้ำในการ GC คุณจำเป็นให้สังเกตลักษณะพิเศษที่ซึ่งมีการรับส่งข้อมูลการจำลองแบบเครือข่าย

หลังจากattributeSchemaมีสร้างวัตถุ ทำการทำเครื่องหมายแอตทริบิวต์เพิ่มเติมให้ทำซ้ำการ GC ให้ทำแบบจำลอง (เรียกอีกอย่างว่าการ "เต็มซิงค์") แบบเต็มของวัตถุทั้งหมดไปยัง GC ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นในรุ่นของ Windows 2000 ที่แสดงในบทความนี้

เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดได้เต็ม และ สามารถเขียนสำเนาของโดเมนของตนเอง ถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้น เป็น GC โดเมนเหลืออยู่ในฟอเรสต์จะเก็บไว้เป็นสำเนาแบบอ่านอย่างเดียว เป็นบางส่วน หมาย "บางส่วน" ความ ว่า มีเก็บเพียงชุดย่อยของแอตทริบิวต์

เมื่อมีการเพิ่มลงแอตทริบิวต์ GC จะถูกเพิ่มเข้าไปชุดย่อยสำเนาบางส่วน (การตั้งค่าแอตทริบิวต์บางส่วน) ซึ่งทำให้ GC เพื่อดำเนินการ "เต็มซิงค์" ของการอ่านอย่างเดียวสำเนาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อ repopulate เอง มีเพียงบางส่วนคุณลักษณะที่จำเป็นต้องเก็บไว้ ซิงค์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแม้ว่าคุณสมบัติของแอตทริบิวต์isMemberOfPartialAttributeSetมีการตั้งค่าเป็น "True" ดัง นั้นเท่านั้นทำข้อมูลให้ตรงกันทั้งหมดในโดเมนของสำเนาบางส่วนแบบอ่านอย่างเดียว และไม่โดเมนของตนเองสามารถเขียน การกำหนดค่าพาร์ติชันของไดเรกทอรี หรือพาร์ติชันของไดเรกทอรีแบบแผน

หมายเหตุ:

"พาร์ติชันไดเรกทอรี" ไว้ก่อนหน้านี้เรียกว่า "บริบทการตั้งชื่อ การเอาออกที่จาก GC การจัดการเฉพาะ โดยไม่มีการจำลองแบบ

เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่ทำซ้ำการ GC ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณต้องปรับเปลี่ยน schema การปรับเปลี่ยนแบบแผน ผู้ดูแลระบบต้องถูกทำเป็นสมาชิกของกลุ่ม "Schema Admins" นอกเหนือจากการถูกสมาชิกของกลุ่มนี้ รีจิสทรีคีย์ต้องถูกตั้งค่าในต้นแบบของแบบแผนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216060แก้ไขรีจิสทรีที่ต้องการอนุญาตให้มีการเขียนไปยังแบบแผน
นอกจากนี้บทความนี้อธิบายขั้นตอนที่ดำเนินการในการใช้งานไดเรกทอรีแบบแผน Microsoft Management Console (MMC) คุณสามารถขอรับ snap-in นี้ผ่านทางการติดตั้งแบบเต็ม ของเครื่อง มือการดูแลระบบของ Windows 2000 หรือ โดยการลงทะเบียน Schmmgmt.dll ในรากของระบบบนเซิร์ฟเวอร์ใน Windows 2000

MMC แบบแผนการเปิดใช้งานสแนปอินตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการคอนโซล mmcเมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน....
 3. คลิกaddแล้ว คลิกแบบแผนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่.
 4. คลิกaddคลิกปิดแล้ว คลิกตกลง.
นอกจากนี้คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ที่กล่าวถึงในบทความนี้กล่าวถึงด้านบนโดยผ่านของสแน็ปอิน MMC ของเค้าร่าง:
 1. เน้นแบบแผนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 2. เลือกการกระทำ | หลักของการดำเนินการ....
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องชื่อเค้าร่างอาจได้รับการแก้ไขในตัวควบคุมโดเมนนี้.
 4. คลิกตกลง.
ณจุดนี้ ผู้ดูแลระบบ Schema ที่สามารถเพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติมให้ GC มีหลายวิธีการเพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติม GC รวมถึงสแนปอิน MMC ของเค้าร่างและ ADSI สคริปต์

เมื่อต้องการทำการปรับเปลี่ยนโดยใช้แบบแผนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ MMC สรรค์ใน

 1. คลิกโฟลเดอร์แอตทริบิวต์ในสแนปอิน
 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา เลื่อนลงไปแอตทริบิวต์ที่ต้อง คลิกขวาที่แฟ้ม และคลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นทำซ้ำแอตทริบิวต์นี้ไปยังแค็ตตาล็อกสากลกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกตกลง.
ถ้าไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีข้างต้น ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นขณะพยายามเปลี่ยนสถานะของการจำลองแบบ GC:
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีแอตทริบิวต์นี้ควรถูกจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง

เมื่อต้องการทำการปรับเปลี่ยนโดยใช้สคริปต์ ADSI

ใช้งานไดเรกทอรีบริการอินเทอร์เฟซ (ADSI) สามารถทำการปรับเปลี่ยน schema ผ่านของผู้ให้บริการของโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) รหัสด้านล่างนี้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของแบบแผน ผูกกับแอตทริบิวต์ใน schema และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อบังคับให้ทำซ้ำการ GC
Const ADS_PROPERTY_CLEAR = 1
' Declarations are commented for use with VBScript
Dim oRootDSE 'As IADs
Dim oConn 'As ADODB.Connection
Dim oRecordset 'As ADODB.Recordset
Dim strAttribute 'As String
Dim strADsPath 'As String
Dim oAttribute 'As IADs
Dim bReplicate 'As Boolean

strAttribute = "Department" 'Replace with the name of the attribute to change replication
bReplicate = True      'Replicate to GC True/False

Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")

oConn.Provider = "ADsDSOObject"
oConn.Open "ADs Provider"

strQuery = "<LDAP://" & oRootDSE.Get("schemaNamingContext")
& ">;(&(objectClass=attributeSchema)(cn=" & strAttribute & "));cn,adspath;subtree"
Set oRecordset = oConn.Execute(strQuery)
oRecordset.MoveFirst
strADsPath = oRecordset.Fields("ADsPath") 'store the path of the object in the schema

Set oAttribute = GetObject(strADsPath) 'Get the object in the schema
If bReplicate Then
 oAttribute.Put "isMemberOfPartialAttributeSet", True  'Set the property to true
Else
 oAttribute.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "isMemberOfPartialAttributeSet", 0  'Clear the property
End If

'Write to schema
oAttribute.SetInfo

'Clean Up
Set oAttribute = Nothing
Set oRootDSE = Nothing
oRecordset.Close
oConn.Close
Set oConn = Nothing
Set oRecordset = Nothing
				
ถ้าไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีข้างต้น ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นขณะพยายามเรียกใช้สคริปต์:
-2147016651 (80072035) ข้อผิดพลาด: เกิดข้อผิดพลาดการทำงานอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ได้ unwilling การประมวลผลการร้องขอ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
232517Global Catalog Attributes and Replication Properties
230663How to Enumerate Attributes Replicated to the Global Catalog
For additional information about ADSI, see the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/library/aa772170.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 248717 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbglobalcatalog kbhowto kbmsg kbmt KB248717 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:248717

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com