ต้องมีผู้ดูแลระบบ Office 365 เมื่อต้องการระบุรูปแบบข้อความอีเมลที่ใช้เพื่อป้องกันสิ่งที่แนบ Winmail.dat สำหรับผู้รับภายนอก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2487954 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีผู้ดูแล Microsoft Office 365 สามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อความเพื่อให้ข้อความที่ส่งไปยังผู้รับภายนอกจากผู้ใช้ Office 365 ไม่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบ Winmail.dat

โดยค่าเริ่มต้น ข้อความอีเมลที่ส่งจาก Exchange แบบออนไลน์ใน Office 365 ใช้รูปแบบรูปแบบ Encapsulation กลางขนส่ง (TNEF) ระบบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Microsoft Exchange ข้อความอาจจะไม่สามารถแปลข้อความที่ใช้รูปแบบ rich text นี้ หากระบบการส่งข้อความของผู้รับไม่สามารถประมวลผลรูปแบบนี้ มีเพิ่มสิ่งที่แนบมาเป็นแฟ้มที่ชื่อว่า Winmail.dat ไปกับข้อความ

ผู้ดูแลระบบ office 365 สามารถใช้ Windows PowerShell เพื่อเปลี่ยนรูปแบบข้อความเพื่อป้องกันสิ่งที่แนบ Winmail.dat ถูกส่งไปยังผู้รับภายนอก

กระบวนงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบข้อความเพื่อป้องกันสิ่งที่แนบ Winmail.dat ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติที่ 1: เปลี่ยนรูปแบบข้อความสำหรับผู้ติดต่อภายนอก

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบข้อความสำหรับผู้ติดต่อภายนอกที่ถูกเพิ่มลงในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เรียกใช้คำสั่ง Windows PowerShell ต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่ารูปแบบข้อความเป็นข้อความเท่านั้น:
  Set-MailContact <ExternalEmailAddress or GUID> -UseMapiRichTextFormat Never
 3. เรียกใช้คำสั่ง Windows PowerShell ต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่า มีการใช้รูปแบบข้อความ:
  Get-MailContact | Select <ExternalEmailAddress or GUID> | Select UseMapiRichTextFormat

สถานการณ์สมมติที่ 2: เปลี่ยนรูปแบบข้อความสำหรับข้อความทั้งหมดที่จะถูกส่งไปยังโดเมนเฉพาะ

วิธีนี้ทำให้คุณสร้างวัตถุโดเมนระยะไกลในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์เพื่อควบคุมวิธีส่งข้อความถึงโดเมนภายนอก นอกจากนี้คุณสามารถใช้วิธีนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบข้อความสำหรับข้อความที่ถูกส่งไปยังโดเมนมีอยู่ร่วมกัน
 1. เชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เรียกใช้คำสั่ง Windows PowerShell ต่อไปนี้เพื่อสร้างโดเมนระยะไกลสำหรับโดเมนภายนอก:
  New-RemoteDomain -Name <Name of External Domain> -DomainName
 3. เรียกใช้คำสั่ง Windows PowerShell ต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความถูกส่งในรูปแบบ rich text:
  Set-RemoteDomain -Identity <Name of Domain> -TNEFEnabled $false
 4. เรียกใช้คำสั่ง WindowsPowerShell ดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า มีการใช้การตั้งค่า:
  Get-RemoteDomain -Identity <Name of Domain>| Select TNEFEnabled

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet ของ Windows PowerShell เฉพาะ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2487954 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2557 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365p o365e o365m o365022013 kbmt KB2487954 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2487954

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com